raajjemv logo
ޔުއެފާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގު
ޕީއެސްޖީ ބަލިކޮށް ސިޓީ ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ފައިނަލަށް
 
ޕީއެސްޖީ އަތުން ސިޓީ މޮޅުވީ 4-1 ގެ އެގްރިގޭޓް ނަތީޖާއަކުން
 
މިއީ ޔޫރަޕުގެ މުބާރާތެއްގެ ފައިނަލުން ސިޓީ ޖާގަ ހޯދި ދެވަނަ ފަހަރު
އަތޫފް އާތިފް
ކ. މާލެ |
ސިޓީ އާއި ޕީއެސްޖީ ބައްދަލުކުރި މެޗުގެ ތެރެއިން: މި މެޗުން ސިޓީ މޮޅުވީ 2-0 ން
ގެޓީ އިމޭޖަސް

ޔުއެފާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ސެމީ ފައިނަލުން ޕީއެސްޖީ ބަލިކޮށް، މުބާރާތުގެ ފައިނަލަށް މުޅިން އަލަށް މެންޗެސްޓާ ސިޓީ ދަތުރުކޮށްފިއެވެ.

އަންގާރަ ދުވަހުގެރޭ އަމިއްލަ ދަނޑުގައި ކުޅުނު ސެމީގެ ދެވަނަ ލެގުން ސިޓީ މޮޅުވީ 2-0 ގެ ނަތީޖާއަކުންނެވެ. އަދި މިދިޔަ ހަފުތާގައި ޕީއެސްޖީގެ ދަނޑުގައި ކުޅުނު ފުރަތަމަ ލެގުން ސިޓީ ވަނީ 2-1 ގެ ނަތީޖާއަކުން ކުރި ހޯދާފައެވެ. އެހެންކަމުން ފައިނަލަށް ސިޓީ ދަތުރުކުރީ 4-1 ގެ އެގްރިގޭޓް ނަތީޖާއަކުންނެވެ.

މި ނަތީޖާއާއެކު ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ފައިނަލަށް މުޅިން އަލަށް ސިޓީ ދަތުރުކުރިއިރު، ސިޓީގެ ތާރީޚުގައި އެ ޓީމުން މި މުބާރާތުގެ ސެމީގައި މިހާތަނަށް ވާދަކޮށްފައިވަނީވެސް އެންމެ ދެ ފަހަރެވެ. އަދި ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ފައިނަލުން ސިޓީ ޖާގަ ހޯދިއިރު، މިއީ ޔޫރަޕުގެ މުބާރާތެއްގެ ފައިނަލުން އެ ޓީމު ޖާގަ ހޯދި ދެވަނަ ފަހަރެވެ. އެގޮތުން 1970 ވަނަ އަހަރުގެ ޔޫރަޕިއަން ކަޕް ވިނާސް ކަޕް ފައިނަލުގައި ސިޓީ ވަނީ ވާދަކޮށްފައެވެ.

އަންގާރަ ދުވަހުގެރޭ ކުޅުނު މެޗުގައި ސިޓީން މޮޅު ކުޅުމެއް ދެއްކިއިރު، މެޗުގެ ވަރަށް ކުރީކޮޅު އެ ޓީމުން ވަނީ ލީޑު ނަގާފައެވެ. މެޗުގެ 11 ވަނަ މިނެޓުގައި މި ލަނޑު އެ ޓީމަށް ކާމިޔާބުކޮށްދިނީ ރިޔާދު މާރޭޒެވެ. މި ލަނޑަށްފަހުވެސް ފުރަތަމަ ހާފުގައި ސިޓީއަށް ވަނީ ލަނޑު ޖަހަން ގިނަ ފުރުސަތުތަކެއް ލިބި ބޭކާރުވެފައެވެ.

މެޗުގެ ދެވަނަ ހާފުގައިވެސް ސިޓީން ރަނގަޅު ކުޅުމެއް ދެއްކިއިރު، މެޗުގެ 63 ވަނަ މިނެޓުގައި އެ ޓީމުން ވަނީ ލީޑު ފުޅާކޮށްފައެވެ. ފިލް ފޯޑެންގެ އެހީތެރިކަމާއެކު މި ލަނޑު އެ ޓީމަށް ކާމިޔާބުކޮށްދިނީ މެޗުގައި މޮޅު ކުޅުމެއް ދެއްކި މާރޭޒެވެ. އޭގެ ފަހުން މި މެޗުގައި ޕީއެސްޖީގެ ކުޅުންތެރިންގެ ފަރާތުން ގިނަ ފައުލުތަކެއް ފެނިގެންދިޔައިރު، މެޗުގެ 69 ވަނަ މިނެޓުގައި ސިޓީގެ ކެޕްޓަން ފެނާންޑީނިއޯއަށް ޕީއެސްޖީގެ އެންހެލް ޑި މާރިއާ ބޯޅަ ނެތިސް ހަމަލާ ދިނުމުން، އޭނާއަށް ވަނީ ސީދާ ރަތް ކާޑެއް ދައްކާފައެވެ.

މި މޮޅާއެކު ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ފައިނަލަށް ސިޓީ ދަތުރުކުރިއިރު، މި މުބާރާތުގެ ފައިނަލުގައި ސިޓީ ބައްދަލުކުރަން ޖެހޭނީ ބުދަ ދުވަހުގެރޭ ސެމީގެ ދެވަނަ ލެގުގައި ޗެލްސީ އާއި ރެއާލް މެޑްރިޑް ކުޅޭ މެޗުން މޮޅުވާ ޓީމަކާއެވެ. އެ ދެ ޓީމު ބައްދަލުކުރި ފުރަތަމަ ލެގުގެ މެޗު ނިމުނީ 1-1 ގެ ނަތީޖާއަކުން ދެ ޓީމު އެއްވަރުވެގެންނެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އިސްމާޢީލް ޝާހް
33%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
67%
އުފާ ވެއްޖެ
0%
ދެރަ ވެއްޖެ
0%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
0%
މޮޔަވެއްޖެ
0%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް