ކޮވިޑަށް އުފެއްދި ފުރަތަމަ ބޭސް
ކޮވިޑަށް އުފެއްދި ފުރަތަމަ ބޭހުގެ އަޖުމަ ބަލަން ފަށަނީ
 
އިންޑިއާގެ ސީސީއެމްބީން އުފައްދާ ބޭހަށް ކިޔަނީ ވިންކޮވް-19
 
ވިންކޮވް-19 ގައި ތެރަޕަޓިކް އެންޓިބޮޑީސް ހިމެނޭ
 
އެއްވަނަ ފިޔަވައްސާއި ދެވަނަ ފިޔަވަހީގެ ނަތީޖާ ލިބުމުން ބޭސް ބޭނުން ކުރުމުގެ ހުއްދަ ލިބޭނެ
 
ބޭސް ބޭނުން ކުރުމުގެ ހުއްދަ ލިބުމަށް ތިން ހަފުތާ އާއި ހަތަރު ހަފުތާގެ މުއްދަތެއް ނަގާނެ
ފާތިމަތު އުދުމާ
ކ. މާލެ |
ވިންކޮވް-19 އުފެއްދުމުގެ މަސައްކަތްކުރާ ސީއެސްއައިއާރް-ސެންޓަރ ފޮރ ސެލިއުލަރ އެންޑް މޮލެކިއުލަރް ބަޔޮލޮޖީ
އިންޑިޔާ ޓުޑޭ

ކޮވިޑް-19 އަށް އުފެއްދި ފުރަތަމަ ބޭހުގެ އަޖުމަ ބެލުމުގެ ހުއްދަ އިންޑިއާގެ ސީއެސްއައިއާރް ސެންޓަރ ފޮރ ސެލިއުލަރ އެންޑް މޮލެކިއުލަރ (ސީސީއެމްބީ) އަށް ޑްރަގް ކޮންޓްރޯލަރ އޮފް އިންޑިއާ އިން ދީފިއެވެ.

ވިންކޮވް-19ގެ ނަމުން ނަން ދީފައިވާ މި ބޭހުގެ އިންސާނީ ތަޖުރިބާގެ ފިޔަވަހި އެކެއް އަދި ފިޔަވަހި ދޭއްގެ މަސައްކަތް އަންނަ ހަފުތާގައި ދިއްލީ އާއި ރާޖަސްތާނުގައި ފަށާނެ ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެއެވެ.

ސީސީއެމްބީ އާއި ޔުނިވަރސިޓީ އޮފް ހައިދްރައާބާދު އަދި ވިންސް ބައޯޕްރޮޑަކްޓްސް ލިމިޓެޑް ގުޅިގެން އުފައްދާފައިވާ މި ބޭހަކީ ކޮވިޑް-19ށް އުފައްދާފައިވާ ފުރަތަމަ ބޭހެވެ. މިބޭހަކީ ތެރަޕަޓިކް އެންޓިބޮޑީސް ހިމެނޭ ބޭހެކެވެ. އެގޮތުން ބޭހަށް ބޭނުންވާ އެންޓިބޮޑީސް ހޯދުމަށް ސައިންސްވެރިން ވަނީ އަސްތަކަކަށް އިންއެކްޓިވޭޓް ކޮރޯނާ ވައިރަސް އިންޖެކްޓްކޮށްފައެވެ.

ސީސީއެމްބީގެ ޑިރެކްޓަރ ރަކޭޝް ކޭ މިޝްރާ ވަނީ ބޭހުގެ ހިއުމަން ޓްރަޔަލްގެ ފޭސް އެކެއް އަދި ދޭއްގެ ނަތީޖާ ލިބުމުން ބޭސް ބޭނުން ކުރުމުގެ ހުއްދަ ލިބިގެންދާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ. އެގޮތުން ބޭސް ބޭނުން ކުރުމުގެ ހުއްދަ ލިބުމަށް ތިން ހަފުތާ އާއި ހަތަރު ހަފުތާގެ މުއްދަތެއް ނަގާނެ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

ވިންކޮވް އަކީ ކޮވިޑަށް އުފެއްދޭ ފުރަތަމަށް ބޭހަށް ވާއިރު ބޭހުގެ އަސަރު އެންމެ ރަނގަޅަށް ކުރާނީ ބަލިޖެހޭތާ ކުރީކޮޅު ބޭސް ކެއުމުން ކަމަށް ރަކޭޝް ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އިމާދު ލަތީފް
7%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
84%
އުފާ ވެއްޖެ
3%
ދެރަ ވެއްޖެ
4%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
0%
މޮޔަވެއްޖެ
1%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް