އައިޕީއެލް 2021
ކޮވިޑް ކޭސްތައް ގިނަވެ، އައިޕީއެލް މެދުކަނޑާލައިފި
 
މި މުބާރާތުގައި މިހާތަނަށް ވަނީ 29 މެޗު ކުޅެފައި
 
ގިނަ ޓީމުތަކުން ވަނީ ކޮވިޑުގެ ޕޮޒިޓިވް ކޭސްތައް ފެނިފައި
އަތޫފް އާތިފް
ކ. މާލެ |
މި އަހަރުގެ އިންޑިއަން ޕްރިމިއާ ލީގު (އައިޕީއެލް) ގެ ތެރެއިން
އޭއެފްޕީ

އިންޑިއާގައި ކޮވިޑް-19 ކޭސްތައް ގިނަވެ، މަޝްހޫރު ކްރިކެޓް ލީގު ކަމަށްވާ އިންޑިއަން ޕްރިމިއާ ލީގު (އައިޕީއެލް) މެދުކަނޑާލައިފިއެވެ.

އައިޕީއެލް މެދުކަނޑާލަން ނިންމީ އެ ލީގުގެ ގަވާނިން ކައުންސިލާއި ބޯޑް އޮފް ކޮންޓްރޯލް ފޯ ކްރިކެޓް އިން އިންޑިއާ (ބީސީސީއައި) އިން އަންގާރަ ދުވަހު ބޭއްވި ކުއްލި ބައްދަލުވުމަށް ފަހުގައެވެ.

ރިޕޯޓުތައް ބުނާ ގޮތުން އިންޑިއާއިން ކޮވިޑުގެ ކޭސްތައް ފެންނަ މިންވަރު އިންތިހާއަށް އިތުރުވެފައިވާއިރު، ފާއިތުވި 48 ގަޑިއިރު ތެރޭގައި އައިޕީއެލްގައި ވާދަކުރާ ގިނަ ޓީމުތަކުން ވަނީ ކޮވިޑުގެ ޕޮޒިޓިވް ކޭސްތައް ފެނިފައެވެ. މިކަން އައިޕީއެލްގެ ސަމާލުކަމަށް އައީ ކޮވިޑުގެ ކޭސްތަކުގެ ސަބަބުން ރޯޔަލް ބެންގަލޫރު ޗެލެންޖް (އާރްބީސީ) އާއި ކަލްކަތާ ނައިޓް ރައިޑާސް (ކޭކޭއާރް) މެޗު ފަސްކުރަން ޖެހުމުގެ ސަބަބުންނެވެ. އެ މެޗު ފަސްކުރަން ޖެހުނީ ކަލްކަތާ ޓީމުގެ ތެރެއިން ކޮވިޑުގެ ކްލަސްޓާއެއް އުފެދުމުންނެވެ. އެގޮތުން އެ ޓީމުގެ ދެ ކުޅުންތެރިންގެ އިތުރުން ކޯޗާއި އޮފިޝަލަކު ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވެފައިވާ ކަމަށް ރިޕޯޓުތައް ބުނެއެވެ.

ބީސީސީއައިއިން ނެރުނު ބަޔާނެއްގައި ބުނީ ކޮވިޑުގެ ކޭސްތައް އިންޑިއާގައި އިތުރުވިއިރުވެސް މީގެ ކުރިން އެ މުބާރާތް ކުރިއަށްގެންދިޔައީ ޓީމުތަކުގެ މެދުގައި ކޭސްތަކެއް ނެތުމުން ކަމަށެވެ. އެކަމަކު މި ވަގުތު އެންމެ މުހިންމީ ކުޅުންތެރިންގެ ސިއްހަތު ކަމަށާއި، ކުޅުންތެރިންގެ މެދުގައި ކޭސްތައް އިތުރުވާ ވަގުތެއްގައި މެޗުތައް ކުޅެން ރަނގަޅު ނުވާނެތީ ލީގު މެދުކަނޑާލަން ނިންމާފައިވާ ކަމަށްވެސް ވަނީ ބުނެފައެވެ.

މި ފަހަރުގެ އައިޕީއެލް މެދުކަނޑާލިއިރު، މި މުބާރާތުގައި މިހާތަނަށް ވަނީ 29 މެޗު ކުޅެފައެވެ. މި އަހަރުގެ އައިޕީއެލް އިންޑިއާގައި ކުރިއަށްދާއިރު، ކޮވިޑާ ގުޅިގެން މިދިޔަ އަހަރުގެ މުބާރާތް ކުޅެފައިވަނީ ޔުނައިޓެޑް އަރަބި އެމިރޭޓްސް (ޔޫއޭއީ) ގައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އިސްމާޢީލް ޝާހް
0%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
0%
އުފާ ވެއްޖެ
0%
ދެރަ ވެއްޖެ
0%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
0%
މޮޔަވެއްޖެ
0%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް