ކ. މާލެ
|
4 މެއި 2021 | އަންގާރަ 18:50
މާލެސިޓީ، ކޮވިޑް-19 ކޮންޓްރޯލް ކުރުމަށް މިހާރު ވަނީ އިތުރު ފިޔަވަޅުތަކެއް އަޅާފައި
މާލެސިޓީ، ކޮވިޑް-19 ކޮންޓްރޯލް ކުރުމަށް މިހާރު ވަނީ އިތުރު ފިޔަވަޅުތަކެއް އަޅާފައި
ރާއްޖެއެމްވީ
އާންމު ސިއްހަތުގެ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތު
ނުރައްކަލުގެ ހާލަތު ޖޫން މަހުގެ ތިންވަނަ ދުވަހަށް އިތުރުކޮށްފި
 
މާލޭގެ އިތުރުން އަތޮޅުތެރޭގެ ގިނަ ރަށްރަށުން ވެސް ކޭސްތައް ފެނިފައިވޭ
 
ރައްޔިތުންގެ ސިއްހަތާއި ރައްކާތެރިކަން ކަށަވަރު ކުރުމަށް ޚާއްސަ ފިޔަވަޅުތަކެއް އަޅަންޖެހޭ
 
ކޮވިޑް-19 އިތުރަށް ފެތުރުމުގެ ނުރައްކާ ވަރަށް ބޮޑު

މިދިޔަ އަހަރުގެ މާޗު މަހުގެ 12 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން އިއުލާން ކޮށްފައިވާ އާންމު ސިއްހަތުގެ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތުގެ މުއްދަތު އަނެއްކާވެސް އިތުރުކޮށްފިއެވެ.

ހެލްތު މިނިސްޓަރ އަހުމަދު ނަސީމް ސޮއިކުރައްވައި އަންގާރަ ދުވަހު ނެރުއްވި ގަރާރުގައި ބުނެފައިވަނީ އާންމު ސިއްހަތުގެ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތު އިތުރަށް ދެމެހެއްޓަން ނިންމާފައިވާ ކަމަށާއި ދުނިޔޭގެ އެކި ގައުމުތަކުގައި ހަލުވިކަމާއެކު ފެތުރެމުންދާ ކޮވިޑް-19 އަދިވެސް އިތުރަށް ފެތުރުމުގެ ނުރައްކާ އެބައޮތް ކަމަށެވެ.

އާއްމު ސިއްހަތު ރައްކާތެރިކުރުމުގެ ގާނޫނުގެ 33 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން 12 މާޗު 2020ން ފެށިގެން 30 (ތިރީސް) ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ދިވެހި ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ސަރަހައްދެއްގައި އިއުލާނު ކޮށްފައިވާ އާންމު ސިއްހަތުގެ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތުގެ މުއްދަތު 4 މޭ 2021 ގެ ނިޔަލަށް ވަނީ ދެމެހެއްޓިފައެވެ.

Advertisement

ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި މި ބަލި ފެތުރުމުގެ ނުރައްކާ އަދިވެސް އޮތުމުން 12 މާރޗު 2020 ގައި އިއުލާނު ކޮށްފައިވާ އާންމު ސިއްހަތުގެ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތު ދެމިއެބައޮތްކަމަށާއި ނުރައްކާ ކުޑަކޮށް އާންމު ރައްޔިތުންގެ ސިއްހަތާއި ރައްކައުތެރިކަން ކަށަވަރު ކުރުމަށް ޚާއްސަ ފިޔަވަޅުތަކެއް އަޅަންޖެހޭކަމަށް ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް އޮފް ޕަބްލިކް ހެލްތަށް އަންގާ ކަމަށް ވެސް ގަރާރުގައި ބުނެފައިވެއެވެ.

އެ ގާނޫނުގެ ދަށުން ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ސަރަހައްދެއްގައި 12 މާޗު 2020ން ފެށިގެން އިއުލާނު ކޮށްފައިވާ އާންމު ސިއްހަތުގެ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތު 2021 ޖޫން 3 ވަނަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް ދެމެހެއްޓުމަށް ނިންމާފައިވާ ކަމަށް ވެސް ވަނީ ބުނެފައެވެ. އަދި ވަގުތާއި ހާލަތަށް ރިއާޔަތްކޮށް އަޅަންޖެހޭ ޚާއްސަ ފިޔަވަޅުތައް އަޅަމުން ގެންދިޔުމަށް ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް އޮފް ޕަބްލިކް ހެލްތަށް މި ގަރާރުގައި ވަނީ އަންގާފައެވެ.

ރާއްޖެއަށް ކުރިމަތިވެފައިވާ ކޮވިޑް-19ގެ ތިންވަނަ ރާޅާއެކު ކޮންމެ ދުވަހަކު ވެސް ދަނީ ގިނަ އަދަދެއްގެ ބަޔަކު ޕޮޒިޓިވްވަމުންނެވެ. މާލޭގެ އިތުރުން އަތޮޅުތެރޭގެ ގިނަ ރަށްރަށުން ވެސް ކޭސްތައް ފެނިފައިވެއެވެ. އެހެންކަމުން ދީފައިވާ ލުއިތަކަށް ބަދަލު ގެނެސް މިހާރު ވަނީ ހަރުކަށި ފިޔަވަޅުތަކެއް އަޅާފައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އިމާދު ލަތީފް
50%
0%
0%
50%
0%
0%
ކޮމެންޓް