raajjemv logo
ވިލިމާލެ ކުޑަކުދިންގެ ހިޔާ
ވިލިމާލެ ކުޑަކުދިންގެ ހިޔާގައި އަލިފާނުގެ ހާދިސާއެއް ހިނގައިފި
 
އެތަނުގައި ހުރި ތަކެއްޗަށް އެކިވަރުގެ ގެއްލުންވެފައިވޭ
 
ހާދިސާގައި އެއްވެސް މީހަކަށް ގެއްލުމެއް ނުވޭ
 
ހާދިސާގެ ރިޕޯޓު ލިބިފައި ވަނީ ހެނދުނު 10:04ހާއިރު
ޝުރުފާ މުހައްމަދު
ކ. މާލެ |
ވިލިމާލެ ކުޑަކުދިންގެ ހިޔާގައި އަލިފާނުގެ ހާދިސާއެއް ހިނގުން
އެމްއެންޑީއެފް

ވިލިމާލެ ކުޑަކުދިންގެ ހިޔާގައި އަލިފާނުގެ ހާދިސާއެއް ހިނގައިފިއެވެ.

އެމްއެންޑީއެފްއިން ބުނީ މިހާރު އަލިފާން ނިއްވާލާފައިވާ ކަމަށާއި، ހާދިސާގައި އެއްވެސް މީހަކަށް ގެއްލުމެއް ނުވާ ކަމަށެވެ. އެކަމަކު އެތަނުގައި ހުރި ތަކެއްޗަށް އެކިވަރުގެ ގެއްލުންވެފައިވާ ކަމަށް ބުންޏެވެ.

ހާދިސާގެ ރިޕޯޓު ލިބިފައި ވަނީ އަންގާރަ ދުވަހުގެ ހެނދުނު 10:04 ހާއިރު ކަމަށް އެމްއެންޑީއެފްއިން ބުންޏެވެ.

ރާއްޖޭގައި މިހާރު ވިލިމާލޭގެ އިތުރަށް ހުޅުމާލޭގައި ވެސް ކުޑަކުދިންގެ ހިޔާއެއް ހިންގަމުން އަންނައިރު، ޖެންޑާ މިނިސްޓްރީގެ ބެލުމުގެ ދަށުން ހިޔާތަކުގައި ތިބި ބައެއް ކުދިން ވަނީ އަތޮޅުތެރޭގެ އެކި ރަށްރަށަށް ވެސް ބަދަލުކޮށްފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ނަހްދާ އާދަމް
0%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
0%
އުފާ ވެއްޖެ
0%
ދެރަ ވެއްޖެ
100%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
0%
މޮޔަވެއްޖެ
0%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް