އެމްޓީސީސީގެ އެކްސްޓްރާ އޯޑިނަރީ އާންމު ޖަލްސާ
މެއި 16 ގައި އެމްޓީސީސީގެ އެކްސްޓްރާ އޯޑިނަރީ އާންމު ޖަލްސާއެއް
 
އެމްޓީސީސީން ވަނީ އީޖީއެމް އެއް ބާއްވާނެ ކަމަށް ބުނެ ކުންފުނީގެ ހިއްސާދާރުންނަށް ލިއުމެއް ފޮނުވާފައި
 
އީޖީއެމް ކުރިއަށް ގެންދާނީ ވަރޗުއަލްކޮށް
 
އީޖީއެމް ބާއްވަން ހަމަޖެހިފައި ވަނީ 16 ވަނަ ދުވަހުގެ ހަވީރު 04:00 ގައި
ފާތިމަތު އުދުމާ
ކ. މާލެ |
އެމްޓީސީސީ އެނުއަލް ޖެނެރަލް މީޓިންގް 2018
ޓްވިޓަރ

މެއި މަހުގެ 16 ވަނަ ދުވަހު މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ކޮންޓްރެކްޓިން ކޮންމްޕެނީ (އެމްޓީސީސީ)ގެ އެކްސްޓްރާ އޯޑިނަރީ އާންމު ޖަލްސާ (އީޖީއެމް) އެއް ބާއްވަން ނިންމައިފިއެވެ.

އެމްޓީސީސީން ވަނީ މެއި 16 ވަނަ ދުވަހު އީޖީއެމް އެއް ބާއްވާނެ ކަމަށް ބުނެ ކުންފުނީގެ ހިއްސާދާރުންނަށް ލިޔުމެއް ފޮނުވާފައެވެ. އީޖީއެމް ބާއްވަން ހަމަޖެހިފައި ވަނީ އެދުވަހުގެ ހަވީރު 04:00 ގައި ފަހިވޯޓް މެދުވެރިކޮށް ވަރޗުއަލްކޮށް ކަމަށް އެމްޓީސީސީން ބުނެއެވެ.

އެމްޓީސީސީން ބުނީ މިއަރުގެ އީޖީއެމްގައި ފާއިތުވި އަހަރު ބޭއްވުނު އީޖީއެމްގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސް ކުރުމާއި ކުންފުނީގެ ހިންގާ ގަވައިދަށް ގެނެސްފައިވާ އިސްލާހުތައް ފާސް ކުރުން އޮންނާނެ ކަމަށެވެ. އަދި މިޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެވޭނީ މެއި ހަތަރެއްގެ ނިޔަލަށް އެމްޓީސީސީގެ ހިއްސާދާރުންގެ ގޮތުގައި ރެޖިސްޓްރީ ވެފައިވާ ފަރާތްތަކަށް ކަމަށް އެކުންފުނިން ބުނެއެވެ.

އެމްޓީސީސީން ބުނީ 2021 ވަނަ އަހަރުގެ އީޖީއެމް ގައި ބައިވެރިވާން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކުން މެއި 14 ވަނަ ދުވަހުގެ ކުރިން ރަޖިސްޓަރ ވާން ޖެހޭނެ ކަމަށެވެ.

އެމްޓީސީސީން އީޖީއެމް ބާއްވަން ނިންމާފައިވާއިރު، މިއަހަރުގެ ފުރަތަމަ ކުއާޓަރގައި އެކުންފުންޏަށް ވަނީ ސާފު ފައިދާގެ ގޮތުގައި 72.55 މިލިއަން ރުފިޔާ ލިބިފައެވެ. މިއީ 2020 ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ކުއާޓާރގެ ނަތީޖާއާ އަޅާބަލާއިރު 40.16 އިންސައްތަ އިތުރު އަދަދެކެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ހުސެއިން މަޚްތޫމް
0%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
0%
އުފާ ވެއްޖެ
0%
ދެރަ ވެއްޖެ
0%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
0%
މޮޔަވެއްޖެ
0%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް