ވަރޗުއަލް ޓުއަރ އެކްސްޕޯ
މޯލްޑިވްސް ވަރޗުއަލް ޓުއަރ އެކްސްޕޯ ޖުލައި މަހު ބާއްވަނީ
 
އެކްސްޕޯގެ ތެރެއިން 100 މިލިއަން ފަތުރުވެރިންނަށް ރާއްޖެ އިޝްތިހާރު ކުރުމަށް އަމާޒު ހިފާފައިވޭ
ސިމާހާ ނަސީމް
ކ. މާލެ |
ވަރޗުއަލް ޓުއަރ ލޯންޗު ކޮށްފައިވަނީ މިދިޔަ އަހަރުގެ ޑިސެމްބަރު މަހުގެ ތެރޭގައި
އޯރކާ މީޑިއާ ގްރޫޕު

މޯލްޑިވްސް ވަރޗުއަލް ޓުއަރ އެކްސްޕޯ ޖުލައި މަހު ބާއްވަން ނިންމައިފިއެވެ.

މޯލްޑިވްސް ވަރޗުއަލް ޓުއަރ އިން މި އެކްސްޕޯ ބޭއްވުމަށް ނިންމާފައިވާއިރު މި އެކްސްޕޯ މެދުވެރިކޮށް ދުނިޔޭގެ އެކި ހިސާބުތަކުން 100 މިލިއަން ފަތުރުވެރިންނަށް ރާއްޖެ އިޝްތިހާރު ކުރުމަށް އަމާޒު ހިފާފައިވާ ކަަމަށް އޯރކާ މީޑިއާ ގްރޫޕުން ބުންޏެވެ. ޖުލައި މަހުގެ ތެރޭގައި އެކްސްޕޯ ބާއްވާނެ ކަމަށް ބުނި ނަމަވެސް އެ ކުންފުނިން މި ފެއަރ ބާއްވާނެ ސީދާ ތާރީޚެއް އަދި އިއުލާން ނުކުރެއެވެ.

ދެ ހަފުތާގެ މުއްދަތަށް މި އެކްސްޕޯ ކުރިއަށްދާނެ ކަމަށާއި މި ފެއަރގެ ތެރެއިން ރާއްޖޭގެ 150 ރަށުގެ 2000ށްވުރެ ގިނަ ވަރޗުއަލް ޓުއަރ ފެނިގެންދާނެ ކަމަށް އެ ވެސް އެ ކުންފުނިން ބުނެއެވެ. އެކްސްޕޯ މެދުވެރިކޮށް ރާއްޖޭގެ ގިނަ ކަންތައްތައް އެއް ޕްލެޓްފޯމަކުން ބެލުމުގެ ފުރުސަތު ފަހިވެގެންދާނެއެވެ.

މިފަހަރުގެ އެކްސްޕޯ، އޯރކާ މީޑިއާ ގްރޫޕާއި މޯލްޑިވްސް މާކެޓިންގ އެންޑް ޕަބްލިކް ރިލޭޝަންސް ކޯޕަރޭޝަން (އެމްއެމްޕީއާރްސީ)އާއެކު ކުރިއަށް ގެންދިޔުމަށް ވަނީ ނިންމާފައެވެ. މި ވަރޗުއަލް ޓުއަރ ލޯންޗު ކޮށްފައިވަނީ މިދިޔަ އަހަރުގެ ޑިސެމްބަރު މަހުގެ ތެރޭގައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އިމާދު ލަތީފް
0%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
0%
އުފާ ވެއްޖެ
0%
ދެރަ ވެއްޖެ
0%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
0%
މޮޔަވެއްޖެ
0%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް