ކ. މާލެ
|
3 މެއި 2021 | ހޯމަ 19:16
ހޯމަ ދުވަހު އެޑިޔުކޭޝަން މިނިސްޓްރީގައި ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި އެޑިޔުކޭޝަން މިނިސްޓަރު ޑރ.އައިޝަތު އަލީ ވާހަކަދައްކަވަނީ
ހޯމަ ދުވަހު އެޑިޔުކޭޝަން މިނިސްޓްރީގައި ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި އެޑިޔުކޭޝަން މިނިސްޓަރު ޑރ.އައިޝަތު އަލީ ވާހަކަދައްކަވަނީ
ރާއްޖެއެމްވީ
ސްކޮލަރޝިޕްގެ ފުރުސަތު ދިނުން
ސްކޮލަރޝިޕްތަކަށް ފުރުސަތު އޮންނާނީ އޮކްޓޯބަރ/ނޮވެމްބަރ އިމްތިހާނުގައި ބައިވެރިވާ ދަރިވަރުންނަށް: އެޑިޔުކޭޝަން
 
އޭއެސް/އޭލެވެލް އިމްތިހާނު ފަށާފައިވަނީ އޭޕްރީލް މަހުގެ 26 ވަނަ ދުވަހު
 
ޓީޗަރ ބޭސްޑް އެސެސްމެންޓަކަށް ދިއުމުގެ ފުރުސަތު ވަނީ ހުޅުވާލާފައި
 
ހުރިހާ ދަރިވަރުން ވެސް އޮކްޓޯބަރ/ނޮވެމްބަރ އިމްތިހާނު ހަދަން ދިއުމަށް އިލްތިމާސްކުރެއްވި

ސަރުކާރުން ދޭ ސްކޮލަރޝިޕް ތަކަށް ފުރުސަތު އޮންނާނީ މިއަހަރުގެ އޮކްޓޯބަރ/ނޮވެމްބަރ އިމްތިހާނުގައި ބައިވެރިވާ ދަރިވަރުންނަށް ކަމަށް އެޑިޔުކޭޝަން މިނިސްޓްރީން ބުނެފިއެވެ.

ހޯމަ ދުވަހު އެޑިޔުކޭޝަން މިނިސްޓްރީގައި ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި އެޑިޔުކޭޝަން މިނިސްޓަރު ޑރ.އައިޝަތު އަލީ ވިދާޅުވީ ޕޭޕަރުތައް ލީކުވަމުންދާތީ އޭއެސް/އޭލެވެލް އިމްތިހާނު ކުރިއަށް ނުގެންދިއުމަށް ނިންމީ ގިނަ މަޝްވަރާތަކެއް ކުރުމަށްފަހު ކަމަށެވެ.

Advertisement

ހުރިހާ ދަރިވަރުން ވެސް އޮކްޓޯބަރ/ނޮވެމްބަރ އިމްތިހާނު ހަދަން ދިއުމަށް އިލްތިމާސްކުރައްވަމުން މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވީ ހާލަތު ހުރިގޮތުން ބައެއް ދަރިވަރުން އޭޕްރިލް/މޭއި ގައި އިމްތިހާނު ހަދަން ބޭނުންވާ ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް އެ ދަރިވަރުންނަށް ވެސް ދެރަ ގޮތެއްވިޔަ ނުދެއްވާނެކަމުގެ ޔަގީންކަން މިނިސްޓަރު ވަނީ ދެއްވާފައެވެ.

އެގޮތަށް ހަދާ ކުދިންނަށް މި ސްކޮލަރޝިޕްތަކަށް ކޮންސިޑަރ އެއް ނުކުރެވޭނެ. އަޅުގަނޑުމެން ބަލާނީ ހަމަ އެޑެކްސެލްގެ އިމްތިހާނު ހަދާ ކުދިންނަށް އެކަނި. އެއީ އޮކްޓޯބަރު ނޮވެމްބަރ އެކަނި ދެން ކޮންސިޑަރ ކުރާނީ ސްކޮލަރޝިޕްތަކަށް.
އެޑިޔުކޭޝަން މިނިސްޓަރު ޑރ.އައިޝަތު އަލީ

މިހާރު އިމްތިހާނު ހަދައި ނިންމާލަން ބޭނުންވާ ދަރިވަރުންނަށް ޓީޗަރ ބޭސްޑް އެސެސްމެންޓަކަށް ދިއުމުގެ ފުރުސަތު ވަނީ ހުޅުވާލާފައެވެ. ޓީޗަރ ބޭސްޑް އެސެސްމަންޓްގައި ޕޭޕަރު ތައްޔާރުކުރަނީ އެސްކޫލަކުން ކަމަށްވާއިރު މޮކް އިމްތިހާނުގެ ނަތީޖާއަށް ވެސް ބަލާނެއެވެ. އަދި އެ އިމްތިހާނު އޮންނާނީ އެޑްއެކްސެލްގެ މިންގަނޑަށެވެ.

އޭއެސް/އޭލެވެލް އިމްތިހާނު ފަށާފައިވަނީ އޭޕްރީލް މަހުގެ 26 ވަނަ ދުވަހުއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އިމާދު ލަތީފް
50%
50%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް