ދިރާގު ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގު
އީގަލްސް ބަލިކޮށް މާޒިޔާއަށް ނުވަ ޕޮއިންޓުގެ ލީޑެއް
 
އީގަލްސް އަތުން މާޒިޔާ މޮޅުވީ 4-0 ގެ ނަތީޖާއަކުން
 
ތާވަލުގެ އެއްވަނައިގައި މާޒިޔާ އޮތީ 34 ޕޮއިންޓާއެކު
އަތޫފް އާތިފް
ކ. މާލެ |
މާޒިޔާ އާއި އީގަލްސް ބައްދަލުކުރި މެޗުގެ ތެރެއިން: މި މެޗުން މާޒިޔާ މޮޅުވީ 4-0 ން
އެފްއޭއެމް

ދިރާގު ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި އާދީއްތަ ދުވަހުގެރޭ ކުޅުނު މެޗުން ކުލަބު އީގަލްސް ބަލިކޮށް، މާޒިޔާ ސްޕޯޓްސް އެންޑް ރެކްރިއޭޝަނުން ތާވަލުގެ އެއްވަނައިގައި ނުވަ ޕޮއިންޓުގެ ލީޑެއް ނަގައިފިއެވެ.

ގައުމީ ފުޓްބޯޅަ ދަނޑުގައި ކުޅުނު މެޗުން މާޒިޔާ މޮޅުވީ ފަސޭހަކަމާއެކު 4-0 ގެ ނަތީޖާއަކުންނެވެ.

މި މެޗު ފަށައިގެން މާޒިޔާއިން ގިނަ ހަމަލާތަކެއް އުފެއްދިއިރު، މެޗުގެ ކުރީކޮޅު އެ ޓީމުގެ ބިދޭސީ ފޯވާޑް ކޮނޭލިއަސް ސްޓެވާޓް (ކޯނޭ) އާއި މިޑްފީލްޑަރު އިބްރާހީމް އައިސަމަށް ވަނީ ލަނޑު ޖަހަން ހުސް ފުރުސަތުތަކެއް ލިބި ބޭކާރުވެފައެވެ. އެކަމަކު މެޗުގެ 26 ވަނަ މިނެޓުގައި މާޒިޔާއިން ވަނީ ލީޑު ނަގާފައެވެ. ހަމްޒާ މުޙައްމަދު (ހަމްޕު) ނަގައިދިން ހުރަހަކުން މި ލަނޑު އެ ޓީމަށް ކާމިޔާބުކޮށްދިނީ ޖަޕާނުގެ މިޑްފީލްޑަރު ޓަކާޝީ އޮޑަވާރާއެވެ. އަދި މެޗުގެ ފުރަތަމަ ހާފު ނިމުމުގެ ކުރިން މާޒިޔާއިން ލީޑު ފުޅާކުރިއިރު، މި ލަނޑު އެ ޓީމަށް ކާމިޔާބުކޮށްދިނީ އިބްރާހީމް މަހުދީ ހުސައިން (ފޭދޫ އިއްބެ) އެވެ.

މެޗުގެ ދެވަނަ ހާފު ފަށައިގެންވެސް މާޒިޔާއިން މޮޅު ކުޅުމެއް ދެއްކިއިރު، މި ހާފުގެ އަށްވަނަ މިނެޓުގައި ހަމްޕު ވަނީ މާޒިޔާއަށް އިތުރު ލަނޑެއް ކާމިޔާބުކޮށްދީފައެވެ. އަދި މެޗުގެ 67 ވަނަ މިނެޓުގައި ލިބުނު ޕެނަލްޓީއަކުން މާޒިޔާއަށް ލީޑު ފުޅާކޮށްދިނީ ސްޓެވާޓެވެ. މިއީ އީގަލްސްގެ އަޙްމަދު ނޫމާން (ހެލްމެޓް) އޭރިއާ ތެރެއިން ކުރި ފައުލަކާ ގުޅިގެން ލިބުނު ޕެނަލްޓީއެކެވެ. އަދި އޭގެ ފަހުން އީގަލްސްގެ ތިން ކުޅުންތެރިންނާއި ގޯލްކީޕަރު ކައިރިން ނައްޓާލުމަށްފަހު މާޒިޔާގެ ފޭދޫ އިއްބެ ފޮނުވާލި ހަމަލާ ގޯލު ރޮނގުމަތިން ހެލްމެޓް ވަނީ ދިފާއުކޮށްފައެވެ.

މި މެޗަށްފަހު ވާހަކަ ދައްކަމުން މާޒިޔާގެ ކޯޗު ރިސްޓޯ ވިޑަކޮވިޗް ބުނީ މެޗުގައި މާޒިޔާގެ ފަރާތުން ފެނިގެންދިޔަ ކުޅުމާ މެދު ހިތްހަމަޖެހޭ ކަމަށާއި، ހާއްސަކޮށް ފަހު ހާފުގައި ފެނުނު ކުޅުމާ މެދު ހިތްހަމަޖެހޭ ކަމަށެވެ. އަދި އޭއެފްސީ ކަޕަށް މޮޅަކާއެކު ކުރިމަތިލުން އެއީ ލިބުނު ހިތްހަމަޖެހުމެއް ކަމަށްވެސް ބުންޏެވެ.

އީގަލްސްގެ ކޯޗު މުޙައްމަދު ޝާޒްލީ (ޝާޒް) ބުނީ މި މެޗުގެ ނަތީޖާއާ މެދު ހިތްހަމަނުޖެހޭ ކަމަށާއި، އެކަމަކު މި ނަތީޖާ މިހެން ނުކުތުމުގެ ސަބަބުތަކެއް އެބަހުރި ކަމަށެވެ. އެ ގޮތުން މީގެ ތިން ދުވަސް ކުރިން އީގަލްސްއިން ވަރުގަދަ މެޗެއް ވެލެންސިއާއާއެކު ކުޅުމަށްފަހު، ރަނގަޅަށް ރިކަވާނުވެ ލީގުގެ އެންމެ ވަރުގަދަ ޓީމާ ދެކޮޅަށް ކުޅެން ޖެހުން ފާހަގަކުރަންޖެހޭ ކަމަށްވެސް ބުންޏެވެ.

މި މެޗަށްފަހު ލީގުގެ ދެވަނަ ބުރުގެ ކުޅުން ނިމުނުއިރު، މާޒިޔާ އެއްވަނައިގައި އޮތީ ނުވަ ޕޮއިންޓުގެ ލީޑަކާއެކުއެވެ. މާޒިޔާއަށް 14 މެޗުން 34 ޕޮއިންޓް ލިބިފައިވާއިރު، ދެވަނައިގައި އޮތް ކުލަބު ވެލެންސިއާއަށް 14 މެޗުން ލިބިފައިވަނީ 25 ޕޮއިންޓެވެ. އަދި މާޒިޔާ އަތުން ބަލިވި އީގަލްސް އޮތީ ތާވަލުގެ ހަތަރުވަނައިގައި 14 މެޗުން 17 ޕޮއިންޓާއެކުއެވެ. ތިންވަނައިގައި އޮތީ 14 މެޗުން 19 ޕޮއިންޓް ހަމަކޮށްފައިވާ ކުލަބު ގްރީން ސްޓްރީޓްސްއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އިސްމާޢީލް ޝާހް
0%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
0%
އުފާ ވެއްޖެ
0%
ދެރަ ވެއްޖެ
0%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
0%
މޮޔަވެއްޖެ
0%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް