ކާޑުގެ ބާވަތްތައް ފޯރުކޮށްދިނުން
އެސްޓީއޯ އިން 5000 އާއި ގާތްކުރާ އަދަދަކަށް ކާޑުގެ އޯޑަރު ނަގައިފި
 
މާލޭގެ އެކި ފިހާރަތަކަށް 15،940 ބަސްތާ ހަނޑޫ، 8،004 ބަސްތާ ހަކުރު އަދި 10،660 ބަސްތާ ފުށް ވަނީ ޑެލިވަރ ކޮށްފައި
 
34،814 ބަސްތާ ހަނޑޫ، 19،263 ބަސްތާ ހަކުރު އަދި 28،590 ބަސްތާ ފުށް އެސްޓީއޯ އިން ވަނީ ޑެލިވަރ ކޮށްދީފައި
 
އެކުންފުނިން ވަނީ ކާޑުގެ ބާވަތްތަކުގެ 4،978 އޯޑަރު ނަގާފައި
ފާތިމަތު އުދުމާ
ކ. މާލެ |
އެސްޓިއޯ ކާޑު ގުދަނުން ކާޑުގެ ބާވަތްތައް ޑެލިވަރީ ކުރުމުގައި މުވައްޒަފުން ހަރަކާތްތެރިވަނީ
ރާއްޖެއެމްވީ

މި އޭޕްރިލް މަހު ސްޓޭޓް ޓްރޭޑިންގ އޯގަނައިޒޭޝަން (އެސްޓީއޯ) އިން ނެގި ކާޑުގެ ބާވަތްތަކުގެ އޯޑަރުގެ އަދަދު 5000 އާއި ގާތްކޮށްފިއެވެ.

އެސްޓީއޯ އިން އާންމުކޮށްފައިވާ ތަފާސްހިސާބުތައް ދައްކާގޮތުން އޭޕްރިލް މަހު އެކުންފުނިން ވަނީ ކާޑުގެ ބާވަތްތަކުގެ 4،978 އޯޑަރު ނަގާފައެވެ. އެގޮތުން އޭޕްރިލް މަހުގެ ތެރޭގައި ޖުމްލަ 34،814 ބަސްތާ ހަނޑޫ، 19،263 ބަސްތާ ހަކުރު އަދި 28،590 ބަސްތާ ފުށް އެސްޓީއޯ އިން ވަނީ ޑެލިވަރ ކޮށްދީފައެވެ.

އެސްޓީއޯ އިން ކާޑުގެ ބާވަތްތައް ޑެލިވަރ ކޮށްދީފައިވާ ގޮތަށް ބަލާއިރު، މާލޭގެ އެކި ސަރަހައްދުތަކުން 1،957 އޯޑަރު ވަނީ ނަގާފައެވެ. އެކި ފިހާރަތަކަށް 15،940 ބަސްތާ ހަނޑޫ، 8،004 ބަސްތާ ހަކުރު އަދި 10،660 ބަސްތާ ފުށް ވަނީ ޑެލިވަރ ކޮށްފައެވެ.

ރީޖަނަލް އެޖެންޓުންގެ 524 އޯޑަރު އެސްޓީއޯ އިން ވަނީ ނަގާފައެވެ. ރީޖަނަލް އެޖެންޓުންނަށް އެސްޓީއޯ އިން ކޮށްފައިވާ ޑެލިވަރީތަކަށް ބަލާއިރު، ޖުމްލަ 39،573 ބަސްތާ ޑެލިވަރ ކޮށްދީފައެވެ. އެއީ 15،674 ބަސްތާ ހަނޑޫ، 9،219 ބަސްތާ ހަކުރު އަދި 14،680 ބަސްތާ ފުށެވެ.

މީގެ އިތުރުން އެސްޓީއޯގެ ރީޖަނަލް ފިހާރަތަކުން އަށް އޯޑަރު ނަގައި 8،490 ބަސްތާ ވަނީ ޑެލިވަރ ކޮށްފައެވެ. އެއީ 3،200 ބަސްތާ ހަނޑޫ، 2،040 ބަސްތާ ހަކުރު އަދި 3250 ބަސްތާ ފުށެވެ.

ރާއްޖެއެމްވީ އާއި ވާހަކަދައްކަވަމުން އެސްޓީއޯގެ ޕަބްލިކް ރިލޭޝަންސް މެނޭޖަރ އަބްދުﷲ މުހައްމަދު ވަނީ 2019 ވަނަ އަހރުން ފެށިގެން ކާޑު އެޖެންޓުންތައް ރާއްޖޭގެ އެކި ހިސާބުތަކުގައި ގާއިމުކުރެވުމާއި އެކު ކޮންމެ ހިސާބެއްގައި ލިބެން ހުންނާނެ ކާޑުގެ ބާވަތައް ފަސޭހައިން ދެނެގަނެވެ، ރައްޔިތުންނަށް ފަސޭހައިން ފޯރުކޮށްދެވޭނެ ކަމުގެ ޔަގީންކަން މިހާރު އެބައޮތްކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ.

ރާއްޖެއަށް ދިމާވާ ކޮންމެ ހާލަތެއްގައިވެސް ރައްޔިތުންނަށް ފަސޭހަކަމާއި އެކު ކާޑުގެ ބާވަތްތައް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް އެސްޓީއޯ އިން ހާއްސަ ސަމާލުކަމެއް ދެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ހުސެއިން މަޚްތޫމް
0%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
0%
އުފާ ވެއްޖެ
0%
ދެރަ ވެއްޖެ
0%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
0%
މޮޔަވެއްޖެ
100%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް