މާޒިޔާ އާއި އީގަލްސްގެ މެޗު
އީގަލްސްއަށް މާޒިޔާ ބަލިކުރެވޭނެ: ޝާޒްލީ
 
މި ސީޒަނުގައި މާޒިޔާ ބަލިވީ އީގަލްސް އަތުން އެކަނި
 
މާޒިޔާ އާއި އީގަލްސްގެ މެޗު ފަށާނީ ބުދަ ދުވަހުގެރޭ 22:00 ގައި
އަތޫފް އާތިފް
ކ. މާލެ |
ކުލަބު އީގަލްސްގެ ކޯޗު މުޙައްމަދު ޝާޒްލީ (ޝާޒް)
އެފްއޭއެމް

ދިރާގު ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި މާޒިޔާ ސްޕޯޓްސް އެންޑް ރެކްރިއޭޝަން ފެންނަނީ ވަރަށް ވަރުގަދަކޮށް ކަމަށާއި، އެކަމަކު އެ ޓީމު ބަލިކުރެވޭނެ ކަމަށް ކުލަބު އީގަލްސްގެ ކޯޗު މުޙައްމަދު ޝާޒްލީ (ޝާޒް) ބުނެފިއެވެ.

މި ސީޒަނުގެ ލީގުގައި މިހާތަނަށް މެޗަކުން މާޒިޔާ ބަލިވެފައި ނުވާއިރު، މި ސީޒަނުގައި އެ ޓީމު ބަލިވީ އެންމެ މެޗަކުންނެވެ. އެއީ ސީޒަން ހުޅުވުމަށް ކުޅުނު ޗެރިޓީ ޝީލްޑް މެޗުން އީގަލްސް އަތުންނެވެ. އޭރު އީގަލްސްގެ ކޯޗަކަށް ހުރީ މިހާރު ސުޕަ ޔުނައިޓެޑް ސްޕޯޓްސް (ސަސް) ގެ ކޯޗު މުޙައްމަދު ޝިޔާޒް (މޯހަން) އެވެ. އަދި މާޒިޔާގެ ކޯޗަކަށް އޭރު ހުރީ މިހާރު ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ކުލަބުގެ ކޯޗު މުޙައްމަދު ނިޒާމް (ނިޒާމްބެ) އެވެ. އަދި ލީގުގެ ފުރަތަމަ ބުރު މި ދެ ޓީމު ބައްދަލުކުރި މެޗު ލަނޑެއް ނުޖެހި އެއްވަރުވިއިރު، އެ މެޗުގައި އީގަލްސްއަށް އިރުޝާދުދީފައިވަނީ އެސިސްޓެންޓް ކޯޗު އަޙްމަދު ނިމާދު (ނިމާ) އެވެ.

ލީގުގައި އާދީއްތަ ދުވަހުގެރޭ މާޒިޔާއާ ދެކޮޅަށް ނުކުތުމުގެ ކުރިން ހޮނިހިރު ދުވަހު ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ވާހަކަދައްކަމުން ޝާޒްލީ ބުނީ މާޒިޔާ ބަލިކުރަން އުނދަގޫވާނެ ކަމަށެވެ. އެކަމަކު މި މެޗާ ކުރިމަތިލާއިރު ދެވަނަ ބުރުގެ މެޗަކުން އީގަލްސް ބަލިނުވެ އޮތުން އެއީ ލިބޭ ބޮޑު ހިތްހަމަޖެހުމެއް ކަމަށް ބުންޏެވެ.

ޝާޒްލީ ބުނީ މި މެޗަކީ އީގަލްސްއަށް ތާވަލުގެ ކުރިއަށްދާން ލިބޭ ރަނުގެ ފުރުސަތެއް ކަމަށާއި، އެގޮތުން މި މެޗުން މޮޅުވެ އީގަލްސްއަށް ލީގުގެ ގަދަ ހައެއްގައި ހަރުލާނެ ކަމުގެ ޔަގީންކަން ލިބޭނެ ކަމަށެވެ. އަދި ލީގުގެ ދެވަނައިގައި އޮވެ ދެވަނަ ބުރު ނިންމާލުމުގެ ފުރުސަތުވެސް އީގަލްސްއަށް އެބައޮތް ކަމަށްވެސް ބުންޏެވެ.

ޝާޒްލީ އިތުރަށް ބުނީ އީގަލްސްއިން މި މެޗަށް ނުކުންނާނީ މާޒިޔާ ލީގު ހޯދުން ހުއްޓުވުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަން ނޫން ކަމަށާއި، އޭގެ ބަދަލުގައި އީގަލްސްއިން މި މެޗަށް ނުކުންނާނީ އީގަލްސްގެ އަމިއްލަ ޓާގެޓް ހާސިލުކުރުމަށް ކަމަށެވެ.

އީގަލްސް މެޗުގެ ކުރިން މާޒިޔާގެ ކޯޗު ރިސްޓޯ ވިޑަކޮވިޗް ބުނީ މި މެޗަށް ނުކުންނައިރު، މާޒިޔާއަށް އޮތް އެންމެ ބޮޑު ހިތްހަމަޖެހުމަކީ އަނިޔާގައި ތިބި ކުޅުންތެރިން ރަނގަޅުވުން ކަމަށެވެ. އަދި މި މެޗު ކާމިޔާބުކުރުމަށް މާޒިޔާ އޮތީ ތައްޔާރަށް ކަމަށާއި، މިއީ މާޒިޔާއަށް މުހިންމު މެޗެއް ކަމަށްވެސް ބުންޏެވެ. އަދި މިއީ އޭއެފްސީ ކަޕުގެ ކުރިން މާޒިޔާއިން ކުޅޭނެ ފަހު މެޗު ކަމުން، މި މެޗު ކާމިޔާބުކުރުމަށް ކުޅުންތެރިން ތައްޔާރަށް ތިބި ކަމަށްވެސް ވިޑަކޮވިޗް ވަނީ ބުނެފައެވެ.

އެކަމަކު މި ވަގުތު މާޒިޔާއަށް މުހިންމީ ލީގަށް ވިސްނުން ކަމަށާއި، އޭއެފްސީ ކަޕަށް އަދިވެސް ވަގުތު އެބައޮތް ކަމަށްވެސް ވިޑަކޮވިޗް ބުންނެވެ. އީގަލްސްއަށް ތާރީފުކޮށް ވިޑަކޮވިޗް ބުނީ އީގަލްސްއަކީ މާޒިޔާއެކޭ އެއްފަދައިން ތިރިން ކުޅުމަށް މަސައްކަތްކުރާ ޓީމެއް ކަމަށާއި، އެހެންކަމުން އީގަލްސް ބަލިކުރަން އުނދަގޫވާނެ ކަމަށެވެ.

މި މެޗުން މޮޅުވެ، މާޒިޔާއަށް ތާވަލުގެ އެއްވަނައިގައި ނުވަ ޕޮއިންޓުގެ ލީޑެއް ނެގުމުގެ ފުރުސަތު އެބައޮތެވެ. ތާވަލުގެ އެއްވަނައިގައި މާޒިޔާ މި ވަގުތު އޮތީ ކުޅުނު 13 މެޗުން ލިބުނު 31 ޕޮއިންޓާއެކުގައެވެ. އަދި ތާވަލުގެ ހަތަރުވަނައިގައި އޮތް އީގަލްސްއަށް 13 މެޗުން 17 ޕޮއިންޓް ލިބިފައިވާއިރު، މާޒިޔާ މެޗުން މޮޅުވެ އީގަލްސްއަށް ލީގު ތާވަލުގެ ތިންވަނައަށް އެރޭނެއެވެ.

ދިރާގު ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި މާޒިޔާ އާއި އީގަލްސް ބައްދަލުކުރާ މެޗު ފަށާނީ ބުދަ ދުވަހުގެރޭ 22:00 ގައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އިސްމާޢީލް ޝާހް
0%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
0%
އުފާ ވެއްޖެ
0%
ދެރަ ވެއްޖެ
0%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
0%
މޮޔަވެއްޖެ
0%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް