ކ. މާލެ
|
1 މެއި 2021 | ހޮނިހިރު 23:00
މީގެ ކުރިން އަތުލައިގަތް ބޭރުގެ މަސް ބޯޓެއް
މީގެ ކުރިން އަތުލައިގަތް ބޭރުގެ މަސް ބޯޓެއް
އެމްއެންޑީއެފް
ބޭރުގެ ބޯޓުތަކެއް ހިފެހެއްޓުން
ރާއްޖޭގެ އިގްތިސާދީ ސަރަހައްދުން ހިފެހެއްޓީ ލަންކާގެ މަސް ބޯޓުތަކެއް
ބޯޓުތަކުގެ މައްސަލަ ސަރުކާރުގެ ކަމާގުޅުންހުރި އިދާރާތައް ގުޅިގެން ދަނީ ތަހުގީގު ކުރަމުން
މިއިން ކޮންމެ ބޯޓެއްގައި 6 މީހުން ތިބި
މަސްވެރިކަން ކުރީ ބޯޓުތަކު މެދުގައި ވަކި ދުރުމިނެއް ބަހައްޓައިގެން

ރާއްޖޭގެ އިގްތިސާދީ ސަރަހައްދަށް ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް ވަދެ މަސްވެރިކަން ކުރަމުން ދަނިކޮށް އޭޕްރީލް މަހުގެ 28 ވަނަ ދުވަހު ހިފެހެއްޓީ ސްރީލަންކާއަށް ނިސްބަތްވާ ބޯޓުތަކެއް ކަމަށް ފުލުހުން ބުނެފިއެވެ.

ބޭރުގެ ފަސް ބޯޓެއް އަތުލައިގަތީ، ކޯސްޓް ގާޑުގެ ''ހުރަވީ'' އިން ޕެޓްރޯލް ކުރުމުގެ ތެރޭގައި، މ. އަދި ވ. އަތޮޅާއި ދިމާލުން އިރުމަތީގައި ރާއްޖޭގެ ކަނޑުގެ ޚާއްސަ އިގުތިސާދީ ސަރަޙައްދުގެ ތެރެއިންނެވެ. ކޯސްޓްގާޑުގެ މަނަވަރު ހުރަވީގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް މި ފަސް ބޯޓު ގެނެވިފައިވަނީ އޭޕްރީލް 28ވީ ބުދަ ދުވަހުގެ ރޭ އިރާކޮޅު ކަމަށް އެމްއެންޑީއެފުން ބުނެއެވެ.

ބޯޓްތައް ފެނުނުއިރު މަސްވެރިކަން ކުރުމަށް ހަރަކާތްތެރިވަމުން ގޮސްފައިވަނީ އެއް ބޯޓު އަނެއް ބޯޓާއި ދެމެދު ވަކި ދުރުމިނެއް ބަހައްޓައިގެންނެވެ. މި ހުރިހާ ބޯޓުތައް ހޮނިހިރު ދުވަހު ހުޅުމާލެއަށް ގެނެސް ފުލުހުންނާ ހަވާލުކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި މިއިން ކޮންމެ ބޯޓެއްގައި 6 މީހުން ތިބިކަމަށް ވެސް ބުނެއެވެ.

ލަންކާގެ މަސް ބޯޓުތަކުގެ މައްސަލަ ސަރުކާރުގެ ކަމާގުޅުންހުރި އިދާރާތައް ގުޅިގެން ދަނީ އިތުރަށް ތަހުގީގު ކުރަމުންނެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އިމާދު ލަތީފް
- ކޮމެންޓް