ކ. މާލެ
|
1 މެއި 2021 | ހޮނިހިރު 19:18
ރަމަޟާން ކްރިކެޓް ކާނިވަލުގެ ކޮމްޕެނީ ޓޭޕް ބޯލް ކްރިކެޓް މުބާރާތުގެ ތެރެއިން
ރަމަޟާން ކްރިކެޓް ކާނިވަލުގެ ކޮމްޕެނީ ޓޭޕް ބޯލް ކްރިކެޓް މުބާރާތުގެ ތެރެއިން
ކްރިކެޓް ބޯޑް އޮފް މޯލްޑިވްސް
ރަމަޟާން ކްރިކެޓް ކާނިވަލް
ލަންކާ ޑީސަލް އާއި އިކުއިވަލެންޓަށް މޮޅެއް
 
ރިޔާން އަތުން ލަންކާ ޑީސަލް މޮޅުވީ ހަތް ވިކެޓުން
 
އެމްޓީސީސީ އޭ އަތުން އިކުއިވަލެންޓް މޮޅުވީ 13 ލަނޑުން

މާލޭ ސްޕޯޓްސް ކުލަބާއި ކްރިކެޓް ބޯޑް އޮފް މޯލްޑިވްސްއިން އިންތިޒާމުކޮށްގެން ކުރިއަށްގެންދާ ރަމަޟާން ކްރިކެޓް ކާނިވަލުގެ ކޮމްޕެނީ ޓޭޕް ބޯލް މުބާރާތުގައި ހޮނިހިރު ދުވަހު ކުޅުނު މެޗުތަކުން ލަންކާ ޑީސަލް އާއި އިކުއިވަލެންޓް މޮޅުވެއްޖެއެވެ.

މި ފަހަރުގެ ކޮމްޕެނީ މުބާރާތުގައި 14 ޓީމެއް ވަނީ ބައިވެރިވެފައެވެ. ތިން ގްރޫޕަކަށް ބަހާލައިގެން މުބާރާތުގެ ކުޅުން ކުރިއަށްދާއިރު، ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ ހަވީރު ކުޅުނު ފުރަތަމަ މެޗުން ގްރޫޕް ސީގައި ހިމެނޭ ލަންކާ ޑީސަލް މޮޅުވީ ރިޔާނާ ވާދަކޮށް ހަތް ވިކެޓުންނެވެ. މި މެޗުގެ ގުރު ދިމާވުމުން ރަޔާން ކުޅެން އަރައި އަށް އޯވަރު ހަމަވިއިރު ހަތް ކުޅުންތެރިން ނުބައިވެގެން ހެދިފައިވަނީ 57 ލަނޑެވެ. ޖަވާބުގައި ލަންކާ ޑީސަލް ކުޅެން އަރައި ހަތަރުވަނަ އޯވަރުގައި އެންމެ ކުޅުންތެރިއެއް ނުބައިވެގެން ވަނީ 62 ލަނޑު ހަދާ މެޗު ކަމިޔާބުކޮށްފައެވެ.

މީގެ އިތުރުން ހޮނިހިރު ދުވަހު ކުޅުނު ދެވަނަ މެޗުން ގްރޫޕް އޭގައި ހިމެނޭ އިކުއިވަލެންޓް މޮޅުވީ އެމްޓީސީސީ އޭއާ ވާދަކޮށް 13 ލަނޑުންނެވެ. މި މެޗުގައި އެންމެ ފުރަތަމަ އިކުއިވަލެންޓް ކުޅެން އަރައި އަށް އޯވަރު ހަމަވިއިރު ހަތް ކުޅުންތެރިން ނުބައިވެގެން ވަނީ 92 ލަނޑު ހަދާފައެވެ. ޖަވާބުގައި އެމްޓީސީސީ އޭ ކުޅެން އަރައި އަށް އޯވަރު ހަމަވިއިރު ހަ ކުޅުންތެރިން ނުބައިވެގެން ހެދިފައިވަނީ 79 ލަނޑެވެ.

Advertisement

ކޮމްޕެނީ ޓޭޕް ބޯލް މުބާރާތުގެ ފައިނަލް މެޗު މި މަހުގެ 11 ވަނަ ދުވަހު ކުޅޭއިރު، ގްރޫޕް ސްޓޭޖުގައި އާދީއްތަ ދުވަހުވެސް ދެ މެޗު ކުޅުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ. ފުރަތަމަ މެޗުގައި ގްރޫޕް ބީގައި ހިމެނޭ މެލްކޯ އާއި ފްރެންޑްސް އޮފް މޯލްޑިވްސް ބައްދަލުކުރާއިރު، ދެވަނަ މެޗުގައި ބައްދަލުކުރާނީ ގްރޫޕް ސީގައި ހިމެނޭ ދިރުހަމާއި މާލެ ވޮރިޔާސްގެ ޓީމެވެ.

ކްރިކެޓް ކާނިވަލަކީ ރަމަޟާން މަހުގައި ކުރިއަށްގެންދާ ކުޅިވަރުގެ އެންމެ ބޮޑު އެއް ހަރަކާތެވެ. އެގޮތުން މި ކާނިވަލުގައި ތިން މުބާރާތެއް ކުޅެއެވެ. އެއީ އޯޕަން ޓޭޕް ބޯލް ކްރިކެޓް މުބާރާތާއި، ކުންފުނިތަކަށް ހުޅުވާލައިގެން ބާއްވާ ކޮމްޕެނީ ޓޭޕް ބޯލް ކްރިކެޓް މުބާރާތާއި، ސަރުކާރު އޮފީސްތަކުގެ މެދުގައި ބާއްވާ އޮފީސް ޓޭޕް ބޯލް ކްރިކެޓް މުބާރާތެވެ. މީގެ ކުރިން އޯޕަން މުބާރާތާއި އޮފީސް މުބާރާތުގެ ކުޅުން ވަނީ ނިންމާލާފައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ހުސައިން ފަރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް