ކޮވިޑް 19 ވެކްސިން ދިނުން
ލަންކާގައި ވެކްސިން މަދުވެ ދެވައްތަރުގެ ދެ ޑޯޒް ޖެހުމާއި ބެހޭ ދިރާސާއެއް ކުރަނީ
 
ބޭނުމަކީ އަސްޓަރާޒެނަކާގެ ފުރަތަމަ ޑޯޒަށްފަހު ތަފާތު ދެވަނަ ޑޯޒެއް ދިނުމުގެ ރައްކާތެރިކަން ކަށަވަރުކުރުން
 
އިންޑިއާއިން އަސްޓްރާޒެނަކާގެ އިތުރު ޑޯޒް ލިބުމުގައި ދަތިތަކެއް ވަނީ ކުރިމަތިވެފައި
 
ސްރީލަންކާގެ މިލިޔަނެއްހާ މީހުން އަސްޓްރާޒެނަކާގެ ފުރަތަމަ ޑޯޒް ވަނީ ފުރިހަމަކޮށްފައި
ނަހުފާ މުހައްމަދު
ކ. މާލެ |
އަސްޓްރާޒެނަކާ ވެކްސިން
ރޮއިޓަރސް

ތަފާތު ދެ ބްރޭންޑެއްގެ ދެ ޑޯޒު ޖެހުމާއި ގުޅޭ ދިރާސާއެއް ކުރަމުންދާކަމަށް ސްރީލަންކާ ސަރުކާރުން ހާމަކޮށްފިއެވެ.

މި ދިރާސާއަކީ އަސްޓަރާޒެނަކާގެ ފުރަތަމަ ޑޯޒް ޖަހާފައިވާ މީހުންނަށް އެހެން ބްރޭންޑެއްގެ ދެވަނަ ޑޯޒެއް ދިނުމުގެ ރައްކާތެރިކަން ކަށަވަރުކުރުމަށް ކުރިއަށްގެންދާ ދިރާސާއެކެވެ. މިކަން ކުރުމަށް ލަންކާ ސަރުކާރުން ނިންމީ އަވައްޓެރި އިންޑިއާގައި ވެކްސިނuގެ ޑިމާންޑު ބޮޑުވެ، ވެކްސިން ތައްޔާރުކުރާ އިންޑިއާގެ ސިރަމް އިންސްޓިޓިއުޓުން އިތުރު ޑޯޒްތައް އުފައްދައި އެތެރެކުރުމުގައި ހުރި ދަތިތަކުގެ ސަބަބުންނެވެ.

ލަންކާގެ ޗީފް އެޕިޑިމިއޯލޮޖިސްޓް ޑރ. ސުދަތު ސަމަރަވީރާ ހާމަކުރައްވާގޮތުގައި އިންޑިއާގައި ކޮވިޑް ބަލިމަޑުކަން ފެތުރިފައިވާ މިންވަރަށް ބަލާއިރު ސިރަމް އިންސްޓިޓިއުޓުން އޯޑަރުކޮށްފައިވާ އަސްޓްރާޒެނަކާ ވެކްސިންގެ މިހާތަނަށް ނުލިބިހުރި ޑޯޒްތައް ކައިރި މުސްތަގުބަލެއްގައި ލިބުމަކީ ވަރަށް ނާދިރުކަމެކެވެ.

އެހެންކަމުން، ލަންކާއިން ވަނީ ވެކްސިންގެ ފުރަތަމަ ޑޯޒްދިން ބްރޭންޑް ފިޔަވައި އެހެން ބްރޭންޑެއްގެ ދެވަނަ ޑޯޒް ދިނުމަކީ ކުރެވިދާނެ ކަމެއްތޯ ބެލުމަށް ދިރާސާއެއް ފަށާފައެވެ.

ޗައިނާއިން އުފައްދާ ސިނޮފާމް ވެކްސިން މިހާރު ލަންކާއަށް އެތެރެކޮށްފައިވާއިރު، އެ ވެކްސިން ޖަހަން ފެށުމުގެ ހުއްދަ ލަންކާގެ ރައްޔިތުންނަށް އަދި ދީފައެއްނުވެއެވެ. މީގެއިތުރުން، ރަޝިޔާގެ ސްޕަޓްނިކް ވެކްސިން ވެސް ލަންކާއަށް ވަރަށް އަވަހަށް އެތެރެކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވެއެވެ.

ސްރީލަންކާގެ 900،000 އަށްވުރެ ގިނަ މީހުން މިހާތަނަށް އަސްޓްރާޒެނަކާގެ ފުރަތަމަ ޑޯޒް ފުރިހަމަކޮށްފައިވެއެވެ.  

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އިމާދު ލަތީފް
50%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
0%
އުފާ ވެއްޖެ
0%
ދެރަ ވެއްޖެ
50%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
0%
މޮޔަވެއްޖެ
0%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް