އެމްޓީސީސީއަށް ލިބުނު ފައިދާ
އެމްޓީސީސީގެ ސާފު ފައިދާ 253 އިންސައްތަ އިތުރު!
 
ޓެކުހަށް ކެނޑުމުގެ ކުރިން ސާފު ފައިދާގެ ގޮތުގައި 224.7 މިލިއަން ރުފިޔާ ވަނީ ލިބިފައި
 
24.11 މިލިއަން ރުފިޔާގެ ފައިދާ ބަހަން ކުންފުނިން ވަނީ ނިންމާފައި
 
އެމްޓީސީސީން ވަނީ 1.37 ބިލިއަން ރުފިޔާގެ ވިޔަފާރި ކޮށްފައި
ފާތިމަތު އުދުމާ
ކ. މާލެ |
އެމްޓީސީސީ އިމާރާތް
ރާއްޖެއެމްވީ

ފާއިތުވި އަހަރު މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ކޮންޓްރެކްޓިން ކޮމްޕެނީ (އެމްޓީސީސީ)އަށް ލިބުނު ސާފު ފައިދާ އޭގެ ކުރީ އަހަރާއި އަޅާބަލާއިރު 253 އިންސައްތަ އިތުރުކަމަށް އެކުންފުނިން ބުނެފިއެވެ.

އެމްޓީސީސީގެ 2020 ވަނަ އަހަރުގެ މާލީ ނަތީޖާ މިހާރު އާންމުކޮށްފައިވާއިރު ފާއިތުވި އަހަރު އެކުންފުނިން ކުރި 1.37 ބިލިއަން ރުފިޔާގެ ވިޔަފާރިން ޓެކުހަށް ކެނޑުމުގެ ކުރިން ސާފު ފައިދާގެ ގޮތުގައި 224.7 މިލިއަން ރުފިޔާ ވަނީ ލިބިފައެވެ. މިއީ އެކުންފުނީގެ 40 އަހަރުގެ ތާރީޚުގައި ލިބުނު އެންމެ ބޮޑު ފައިދާކަމަށް އެމްޓީސީސީން ފާހަގަކުރެއެވެ.

ފާއިތުވި އަހަރު އެމްޓީސީސީ އަށް ލިބުނު ފައިދާއިން 24.11 މިލިއަން ރުފިޔާ ބަހަން އެކުންފުނިން ވަނީ ނިންމާފައެވެ. އެއީ ހިއްސާއަކަށް ތިން ރުފިޔާގެ މަގުންނެވެ.

އެމްޓީސީސީން ވަނީ ފާއިތުވި އަހަރު އުމްރާނީ ތަރައްގީގެ ގިނަ މަޝްރޫއުތަކެއް ހިންގާފައެވެ. އެގޮތުން 36 މަޝްރޫއެއްގެ މަސައްކަތް ނިންމާލެވިފައިވާއިރު، އާންމު ދަތުރުފަތުރުގެ ޚިދުމަތް މާލެ ސަރަހައްދާއި އަތޮޅުތެރޭގެ ޒޯން 5،4،3،2،1 އަދި 6 ގައި ވަނީ ކުރިއަށްގެންގޮސް، 16 އަތޮޅެއް ވަނީ ގުޅުވައިދީފައެވެ.

އޭގެ އިތުރުން ކުންފުނީގެ އާންމު ވިޔަފާރި ދާއިރާއާއި އެހެނިހެން ވިޔަފާރި ދާއިރާތަކަށް އަމާޒުކޮށް ތަފާތުއެކި މާކެޓިން ހަރަކާތްތަކެއް ހިންގާފައިވެއެވެ. މަޝްރޫއުތައް ހިނގަމުންދާ ރަށްރަށުގައި ކުންފުނީގެ އިޖުތިމާއީ ޒިންމާގެ ދަށުން އެކި ގޮތްގޮތުން އެހީތެރިކަންފޯރުކޮށްދީ ގިނަ މަސައްކްތަކެއް ކޮށްދީފައިއެވެ.

އެމްޓީސީސީން ބުނީ އެކުންފުނީގެ ވިޔަފާރި ފުޅާކޮށް ހިންގުން ހަރުދަނާކުރުމަށް އަޅަޏްޖެހޭ އެންމެހާ ފިޔަވަޅުތަކާއި އިސްތިރާޖީ ޕްލޭންތައް އެކުލަވާލައި މާކެޓްގެ ހާލަތު ބަދަދަލުވަމުންދާ ގޮތަށް ރިއާޔަތްކޮށް މުރާޖައާކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުން ގެންދާކަމަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އިމާދު ލަތީފް
0%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
0%
އުފާ ވެއްޖެ
0%
ދެރަ ވެއްޖެ
0%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
0%
މޮޔަވެއްޖެ
0%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް