ރާއްޖޭގެ ޓޫރިސްޓު ފެސިލިޓީތައް
ރާއްޖޭގެ 724 ޓޫރިސްޓު ފެސިލިޓީއެއް އަލުން އޮޕަރޭޓްކުރަން ފަށައިފި
 
މިހާރު އޮޕަރޭޓް ކުރަމުން ދަނީ 88 އިންސައްތަ އެނދު
 
ބައިނަލްއަގްވާމީ 29 އެއަރލައިނަކުން ދަތުރުތައް ކުރޭ
 
47,475 އެނދު ދަނީ އޮޕަރޭޓްކުރަމުން
ފާތިމަތު އުދުމާ
ކ. މާލެ |
ހުޅުމާލޭގެ ގެސްޓް ހައުސްއެއް
ރާއްޖެއެމްވީ

ފަތުރުވެރިންނަށް ޚިދުމަތްދޭ 724 ޓޫރިސްޓު ފެސިލިޓީ ރާއްޖޭގައި އޮޕަރޭޓްކުރަން ފަށައިފިއެވެ.

ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީން އާންމުކޮށްފައިވާ ތަފާސްހިސާބުތައް ދައްކާގޮތުން އޭޕްރިލް 28ގެ ނިޔަލަށް ރާއްޖޭގައި ފަތުރުވެރިންނަށް ޚިދުމަތްދޭ 724 ޓޫރިސްޓު ފެސިލިޓީގައި 47،475 އެނދު ވަނީ އޮޕަރޭޓްކުރަން ފަށާފައެވެ. މިއީ ރާއްޖޭގައި މިވަގުތު ހުރި 1،034 ޓޫރިސްޓް ފެސިލިޓީގެ ޖުމްލަ 53،937 އެނދުގެ 88 އިންސައްތައެވެ. ރާއްޖޭގައި 310 ޓޫރިސްޓް ފެސިލިޓީ އަދި އޮޕަރޭޓްކުރަން ނުފަށައެވެ.

މިނިސްޓްރީގެ ތަފާސްހިސާބުތައް ދައްކާގޮތުން ރާއްޖޭގައި ތަރައްގީކޮށްފައި ހުރި 162 ރިސޯޓްގެ ތެރެއިން އޮޕަރޭޓްކުރަމުން ދަނީ 154 ރިސޯޓެވެ. އެއީ 35،640 އެނދެވެ. ހޮޓާ އަދި ގެސްޓް ހައުސްތަކަށް ބަލާއިރު 713 ފެސިލިޓީގެ ތެރެއިން 433 ތަން ވަނީ އޮޕަރޭޓް ކުރަން ފަށާފައެވެ. އެއީ 9،136 އެނދެވެ. ގެސްޓް ހައުސްތައް އޮޕަރޭޓްކުރަމުން ދަނީ 18 އަތޮޅެއްގެ 57 ރަށުގައެވެ.

މީގެ އިތުރުން 159 ސަފާރީގެ ތެރެއިން 137 ސަފާރީއެއްގެ 2،699 އެނދު މިހާރު ވަނީ އޮޕަރޭޓްކުރަން ފަށާފައެވެ.

ފާއިތުވި އަހަރުގެ މާރޗް 27 ވަނަ ދުވަހު ރާއްޖޭގެ ބޯޑަރު ބަންދުކުރުމަށްފަހު ޖުލައި 15 ވަނަ ދުވަހު އަލުން ހުޅުވާލިއިރު ފަތުރުވެރިންނަށް ޚިދުމަތް ދިނުމުގެ ހުއްދަ އެންމެ ފުރަތަމަ ލިބުނީ ހަމައެކަނި ރިސޯޓްތަކަށާއި ސަފާރީތަކަށެވެ. އަތޮޅުތެރޭގެ ރަށްރަށުގެ ގެސްޓް ހައުސްތައް އަލުން ހުޅުވުމުގެ ހުއްދަ 2020ގެ އޮކްޓޫބަރ 15 ވަނަ ދުވަހު ދީފައިވާއިރު މާލެ ސަރަހައްދުގެ ގެސްޓް ހައުސްތައް ހުޅުވާފައިވަނީ އެއަހަރުގެ ޑިސެމްބަރ 14 ވަނަ ދުވަހުއެވެ.

ރާއްޖެއަށް މިހާރު ބައިނަލްއަގްވާމީ 29 އެއަރލައިނަކުން ދަތުރު ކުރާއިރު އެންމެ ގިނަ އަދަދެއްގެ ފަތުރުވެރިން އުފުލާފައި ވަނީ އެމިރޭޓްސް އެއަރލައިނުންނެވެ.

ރާއްޖެއަށް މިހާރު ދަތުރުކުރާ އެއަރލައިން ތަކަކީ:

 1. ބްރިޓިޝް އެއަރވޭސް
 2. އެޑެލްވެއިސް
 3. ލުފްތަންސާ
 4. އަޒުރު އެއަރ ރަޝިއާ
 5. ޓަރކިޝް އެއަރލައިންސް
 6. ގަތަރު އެއަރވޭސް
 7. ފްލައި ދުބާއީ
 8. އެމިރޭޓްސް
 9. އިއްތިހާދު އެއަރވޭސް
 10. ގޯއެއަރ
 11. އިންޑިގޯ
 12. އެއަރ އިންޑިއާ
 13. ސްރީލަންކަން އެއަރލައިންސް
 14. އެއޮރޮފްލޯޓް
 15. ސްޕައިސް ޖެޓް
 16. އަޒުރް އެއަރ ޔޫކްރެއިން
 17. އެއަރ އަސްތާނާ
 18. ސިންގަޕޯރ އެއަރލައިންސް
 19. ސިލްކް އެއަރ
 20. އެއަރ ފްރާންސް
 21. ގަލްފް އެއަރ
 22. އޮސްޓްރިއަން އެއަރލައިންސް
 23. ކޮންޑޯރ
 24. އެއަރ ވިސްޓާރާ
 25. އުޒްބެކިސްތާން އެއަރވޭސް
 26. ޔޫކްރެއިން އިންޓަނޭޝަނަލް އެއަރލައިންސް
 27. ސްކެޓް އެއަރލައިންސް
 28. ގަލިވްއެއަރ
 29. ލޮޓް ޕޮލިޝް އެއަރލައިންސް

ކޮވިޑް-19 އާއި ގުޅިގެން ގިނަ އެއަރލައިންތަކުން ރާއްޖެއަށް ކުރާ ދަތުރުތައް މެދުކަނޑާލި ނަމަވެސް 2020 ވަނަ އަހަރުގެ ޖުލައި 15 ގައި ބޯޑަރު އަލުން ހުޅުވާލައި ފަތުރުވެރިކަން ފަށައިގަތުމުން އެއަރލައިންތަކުން ވަނީ ރާއްޖެއަށް ދަތުރުތައް ފަށާފައެވެ. އަދި 2020 ވަނަ އަހަރު ނިންމާލި އިރު ރާއްޖޭގެ މައި އެއަރޕޯޓަށް ޖައްސާ ފްލައިޓްތަކާއި ޕްރައިވެޓް ޖެޓުތަކުގެ އަދަދު ވަނީ ބޮޑުތަނުން ކުރިއަށް ޖެހިލާފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އިމާދު ލަތީފް
100%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
0%
އުފާ ވެއްޖެ
0%
ދެރަ ވެއްޖެ
0%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
0%
މޮޔަވެއްޖެ
0%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް