ކ. މާލެ
|
29 އޭޕްރިލް 2021 | ބުރާސްފަތި 19:55
އޮފީސް ޓޭޕް ބޯލް ކްރިކެޓް މުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދި ކަސްޓަމްސް ޓީމު
އޮފީސް ޓޭޕް ބޯލް ކްރިކެޓް މުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދި ކަސްޓަމްސް ޓީމު
ކްރިކެޓް ބޯޑް އޮފް މޯލްޑިވްސް
ރަމަޟާން ކްރިކެޓް ކާނިވަލް
އޮފީސް މުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ކަސްޓަމްސްއަށް
 
ފައިނަލް މެޗުން ކަސްޓަމްސް މޮޅުވީ ނުވަ ލަނޑުން
 
އެންމެ މޮޅު ކުޅުންތެރިޔާގެ މަގާމު ހޯދީ ސައިފުލް އިސްލާމް

މާލޭ ސްޕޯޓްސް ކުލަބާއި ކްރިކެޓް ބޯޑް އޮފް މޯލްޑިވްސްއިން އިންތިޒާމުކޮށްގެން ކުރިއަށްގެންދާ ރަމަޟާން ކްރިކެޓް ކާނިވަލުގެ އޮފީސް ޓޭޕް ބޯލް ކްރިކެޓް މުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ކަސްޓަމްސް ރެކްރިއޭޝަން ކުލަބުން ހޯދައިފިއެވެ.

މި ފަހަރުގެ އޮފީސް މުބާރާތުގައި ހަ ޓީމެއް ވާދަކުރިއިރު، މުބާރާތުގެ ފައިނަލް މެޗުގައި ބައްދަލުކޮށްފައިވަނީ ކަސްޓަމްސް އާއި ކުޅިވަރާ ބެހޭ ވުޒާރާއެވެ. ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ހަވީރު އެކުވެނި ކްރިކެޓް ދަނޑުގައި ކުޅުނު ފައިނަލް މެޗުން ކަސްޓަމްސް މޮޅުވީ ނުވަ ލަނޑުންނެވެ.

މި މެޗުގެ ގުރު ދިމާވުމުން ކުޅިވަރާ ބެހޭ ވުޒާރާއިން ގަސްދުކުރީ ހޮވުމަށެވެ. އެހެންކަމުން ކަސްޓަމްސް ކުޅެން އަރައި އަށް އޯވަރު ހަމަވިއިރު ދެ ކުޅުންތެރިން ނުބައިވެގެން ވަނީ 102 ލަނޑު ހަދާފައެވެ. އެ ޓީމުން އެންމެ ރަނގަޅަށް ކުޅުނީ 20 ލަނޑު ހެދި މުޙައްމަދު ހައިކަލް އާއި 14 ލަނޑު ހެދި އަޙްމަދު ޝަރީފެވެ. ޖަވާބުގައި ކުޅިވަރާ ބެހޭ ވުޒާރާ ކުޅެން އަރައި އަށް އޯވަރު ހަމަވިއިރު ހަތް ކުޅުންތެރިން ނުބައިވެގެން ހެދިފައިވަނީ 93 ލަނޑެވެ.

Advertisement

މި މެޗުގެ އެންމެ މޮޅު ކުޅުންތެރިއަކަށް ހޮވުނީ ކަސްޓަމްސްގެ މުޙައްމަދު އާމިރެވެ. މީގެ އިތުރުން މި މުބާރާތުގެ އެންމެ މޮޅު ބޯލާ، ބެޓްސްމަން އަދި ހުރިހާ ގޮތަކުން އެންމެ މޮޅު ކުޅުންތެރިއަކަށް ހޮވުނީ ކުޅިވަރާ ބެހޭ ވުޒާރާގެ ސައިފުލް އިސްލާމެވެ.

ކްރިކެޓް ކާނިވަލަކީ ރަމަޟާން މަހުގައި ކުރިއަށްގެންދާ ކުޅިވަރުގެ އެންމެ ބޮޑު އެއް ހަރަކާތެވެ. އެގޮތުން މި ކާނިވަލުގައި ތިން މުބާރާތެއް ކުޅެއެވެ. އެއީ އޯޕަން ޓޭޕްބޯލް ކްރިކެޓް މުބާރާތާއި، ކުންފުނިތަކަށް ހުޅުވާލައިގެން ބާއްވާ ކޮމްޕެނީ ޓޭޕްބޯލް ކްރިކެޓް މުބާރާތާއި، ސަރުކާރު އޮފީސްތަކުގެ މެދުގައި ބާއްވާ އޮފީސް ޓޭޕްބޯލް ކްރިކެޓް މުބާރާތެވެ.

ބުރާސްފަތި ދުވަހު ދުވަހު އޮފީސް މުބާރާތުގެ ކުޅުން ނިންމާލިއިރު، ހުކުރު ދުވަހު ކޮމްޕެނީ މުބާރާތުގެ ކުޅުން ފެށުމަށް ވަނީ ތާވަލުކޮށްފައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ހުސައިން ފަރިޔާޒް
0%
100%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް