އިސްލާމިކް ބޭންކު
އިސްލާމިކް ބޭންކުން ހިއްސާއަކަށް 1.2 ރުފިޔާ ބަހަން ނިންމައިފި
 
މިގޮތަށް ނިންމާފައިވަނީ މިމަހުގެ 25 ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވި އެމްއައިބީގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުގެ ބައްދަލުވުމުން
ސިމާހާ ނަސީމް
ކ. މާލެ |
މޯލްޑިވްސް އިސްލާމިކް ބޭންކު
ރާއްޖެއެމްވީ

އިސްލާމިކް ބޭންކުން ހިއްސާއަކަށް 1.2 ރުފިޔާ ބަހަން ނިންމަފިއެވެ.

މިގޮތަށް ނިންމާފައިވަނީ މިމަހުގެ 25 ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވި އެމްއައިބީގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުގެ ބައްދަލުވުމުގައެވެ.

ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުން ނިންމާފައިވަނީ 2020 ވަނަ އަހަރު ކުންފުނީގެ ފައިދާގެ ތެރެއިން 27.5 މިލިއަން ރުފިޔާ ހިއްސާދާރުންގެ މެދުގައި ބެހުމަށެވެ.

ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން އިގްތިސާދަށް ކުރިމަތިވި ހީނަރުކަމުގެ ސަބަބުން މިދިޔަ އަހަރު ކުންފުނީގެ ފައިދާ އެހެން އަހަރުތަކާއި އަޅާބަލާއިރު ވަނީ ދަށްވެފައެވެ.

މޯލްޑިވްސް އިސްލާމިކް ބޭންކުން ހިއްސާ ވިއްކުން ރަސްމީކޮށް ލޯންޗުކޮށްފައިވަނީ 2019 ވަނަ އަހަރުގެ ޖުލައި މަހުގެ ތެރޭގައެވެ. އޭރު އެމްއައިބީ ޕަބްލިކް ކުންފުންޏަކަށް ބަދަލުކޮށް މޯލްޑިވްސް ސްޓޮކް އެކްސްޗޭންޖުގައި ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމަށް ފަހު އާންމުންނަށް ވިއްކުމަށް ހުށަހަޅާފައިވަނީ 244 މިލިއަން ރުފިޔާގެ ހިއްސާއެވެ.

ހިއްސާގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ މޯލްޑިވްސް އިސްލާމިކް ބޭންކުގެ 4.5 މިލިއަން ހިއްސާ ( 157 މިލިއަން ރުފިޔާގެ ހިއްސާ) ގެ އިތުރުން އިސްލާމިކް ކޯޕަރޭޝަން އޮފް ދަ ޑިވެލޮޕްމެންޓް އޮފް ޕްރައިވެޓް ސެކްޓަރ ގެ 2.4 މިލިއަން ހިއްސާ (87 މިލިއަން ރުފިޔާގެ ހިއްސާ) އަދި ޖުމްލަ އާއްމު ހިއްސާގެ ގޮތުން 6،975،000 ހިއްސާ ކަމަށް އިސްލާމިކް ބޭންކުން ބުންޏެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އިމާދު ލަތީފް
25%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
11%
އުފާ ވެއްޖެ
36%
ދެރަ ވެއްޖެ
7%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
7%
މޮޔަވެއްޖެ
14%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް
29 އޭޕްރިލް 2021 | ބުރާސްފަތި 00:18
Abdu
ތިވަރު ކިޔެއްކުރަން ބަހަނީ