ކ. މާލެ
|
28 އޭޕްރިލް 2021 | ބުދަ 19:33
ރަމަޟާން ކްރިކެޓް ކާނިވަލުގެ އޮފީސް ޓޭޕް ބޯލް ކްރިކެޓް މުބާރާތުގެ ތެރެއިން
ރަމަޟާން ކްރިކެޓް ކާނިވަލުގެ އޮފީސް ޓޭޕް ބޯލް ކްރިކެޓް މުބާރާތުގެ ތެރެއިން
ކްރިކެޓް ބޯޑް އޮފް މޯލްޑިވްސް
ރަމަޟާން ކްރިކެޓް ކާނިވަލް
އޮފީސް މުބާރާތުގެ ފައިނަލަށް ކުޅިވަރާ ބެހޭ ވުޒާރާ އާއި ކަސްޓަމްސް
 
ފައިނަލަށް ކުޅިވަރާ ބެހޭ ވުޒާރާ ދަތުރުކުރީ މަޖިލިސް ބަލިކުރުމަށްފަހު
 
ފައިނަލުގެ ފަހު ޖާގަ ކަސްޓަމްސްއިން ހޯދީ އިމިގްރޭޝަން ބަލިކޮށްގެން

މާލޭ ސްޕޯޓްސް ކުލަބާއި ކްރިކެޓް ބޯޑް އޮފް މޯލްޑިވްސްއިން އިންތިޒާމުކޮށްގެން ކުރިއަށްގެންދާ ރަމަޟާން ކްރިކެޓް ކާނިވަލުގެ އޮފީސް ޓޭޕް ބޯލް ކްރިކެޓް މުބާރާތުގެ ފައިނަލަށް ކުޅިވަރާ ބެހޭ ވުޒާރާ އާއި ކަސްޓަމްސް ރެކްރިއޭޝަން ކުލަބު ދަތުރުކޮށްފިއެވެ.

މި މުބާރާތުގެ ފައިނަލުގެ ފުރަތަމަ ޖާގަ ކުޅިވަރާ ބެހޭ ވުޒާރާއިން ހޯދީ ބުދަ ދުވަހުގެ ހަވީރު އެކުވެނި ކްރިކެޓް ދަނޑުގައި ކުޅުނު ސެމީ ފައިނަލް ފުރަތަމަ މެޗުގައި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހާ ވާދަކޮށް ހަތް ވިކެޓުން މޮޅުވެގެންނެވެ. މި މެޗުގެ ގުރު ދިމާވުމުން އެންމެ ފުރަތަމަ މަޖިލިސް ކުޅެން އަރައި އަށް އޯވަރު ހަމަވިއިރު ހަތަރު ކުޅުންތެރިން ނުބައިވެގެން ހެދުނީ 97 ލަނޑެވެ. ޖަވާބުގައި ކުޅިވަރާ ބެހޭ ވުޒާރާ ކުޅެން އަރައި ހަތްވަނަ އޯވަރުގައި ހަތަރު ކުޅުންތެރިން ނުބައިވެގެން 100 ލަނޑު ހަދާ މެދު ކާމިޔާބުކުރިއެވެ.

ބުދަ ދުވަހުގެ ހަވީރު ކުޅުނު ސެމީގެ ދެވަނަ މެޗުގައި ގުރު ދިމާވުމުން ކުލަބު އިމިގްރޭޝަން ކުޅެން އަރައި އަށް އޯވަރު ހަމަވިއިރު ހަތަރު ކުޅުންތެރިން ނުބައިވެގެން ހެދިފައިވަނީ 70 ލަނޑެވެ. ޖަވާބުގައި ކަސްޓަމްސް ކުޅެން އަރައި ފަސްވަނަ އޯވަރުގައި އެންމެ ކުޅުންތެރިއަކު ނުބައިވެގެން 73 ލަނޑު ހަދާ މެޗު ކާމިޔާބުކުރިއެވެ.

Advertisement

އެއާއެކު މި މުބާރާތުގެ ފައިނަލަށް ކުޅިވަރާ ބެހޭ ވުޒާރާ އާއި ކަސްޓަމްސް ދަތުރުކުރިއިރު، ފައިނަލް މެޗު ކުޅޭނީ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ހަވީރެވެ.

ކްރިކެޓް ކާނިވަލަކީ ރަމަޟާން މަހުގައި ކުރިއަށްގެންދާ އެންމެ ބޮޑު އެއް ކުޅިވަރު ހަރަކާތެވެ. އެގޮތުން މި ކާނިވަލުގައި ތިން މުބާރާތެއް ކުޅެއެވެ. އެއީ އޯޕަން ޓޭޕްބޯލް ކްރިކެޓް މުބާރާތާއި، ކުންފުނިތަކަށް ހުޅުވާލައިގެން ބާއްވާ ކޮމްޕެނީ ޓޭޕްބޯލް ކްރިކެޓް މުބާރާތާއި، ސަރުކާރު އޮފީސްތަކުގެ މެދުގައި ބާއްވާ އޮފީސް ޓޭޕްބޯލް ކްރިކެޓް މުބާރާތެވެ. މީގެ ކުރިން އޯޕަން މުބާރާތުގެ ކުޅުން ވަނީ ނިންމާލާފައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ހުސައިން ފަރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް