އިންޓަނޭޝަނަލް ފައިނޭންސް އެވޯޑް
ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަނަށް އިންޓަނޭޝަނަލް ފައިނޭންސް އެވޯޑް ލިބިއްޖެ
 
ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަނަށް ލިބުނީ ޔޫޓިލިޓީ/އެނާޖީ ކެޓަގަރީން ބެސްޓް ގްރީން އިނިޝިއޭޓިވް އެވޯޑާއި ބެސްޓް ގްރީން ޕްރޮޖެކްޓް އެވޯޑް
 
ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަނަށް ބެސްޓް ގްރީން ޕްރޮޖެކްޓްގެ އެވޯޑް ލިބިފައިވަނީ، ލ. ގަމުގެ ކަރަންޓު ޚިދުމަތް އެއް ވިއުގައަކުން ގުޅާލުމަށް އެ ކުންފުނިން ހިންގި މަޝްރޫއުއަށް
 
ކަރަންޓް ވިއުގައިގެ މަޝްރޫއުގެ ފަހުން ލ. އަތޮޅުން މިހާރު ދުވާލަކު 18000 ރުފިޔާގެ ތެޔޮ ސަލާމަތް ކުރެވޭ
ނަހުފާ މުހައްމަދު
ކ. މާލެ |
ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަންގެ އެމްޑީ އަހްމަދު ސައީދު
ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން

ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަނަށް 2021 ވަނަ އަހަރުގެ އިންޓަނޭޝަނަލް ފައިނޭންސް އެވޯޑު ލިބިއްޖެއެވެ.

މިއަހަރުގެ އިންޓަނޭޝަނަލް ފައިނޭސް އެވޯޑުގައި ފެނަކަ ކޯޕަނޭޝަނަށް ދެ އެވޯޑެއް ލިބިފައިވެއެވެ. އެއީ ޔޫޓިލިޓީ/އެނާޖީ ކެޓަގަރީން ބެސްޓް ގްރީން އިނިޝިއޭޓިވް އެވޯޑާއި ބެސްޓް ގްރީން ޕްރޮޖެކްޓް އެވޯޑެވެ.

ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަނަށް ބެސްޓް ގްރީން ޕްރޮޖެކްޓްގެ އެވޯޑް ލިބިފައިވަނީ، ލ.ގަމުގެ ކަރަންޓު ޚިދުމަތް އެއް ވިއުގައަކުން ގުޅާލުމަށް އެ ކުންފުނިން ހިންގި މަޝްރޫއުއަށެވެ. މި މަޝްރޫއުއަކީ މިހާތަނަށް ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަނުން ހިންގި ނެޓްވޯކް އަޕްގްރޭޑިންގެ އެންމެ ބޮޑު މަޝްރޫއުއެވެ.

ލ. ގަމުގެ ކަރަންޓު އެއް ވިއުގައަކުން ގުޅާލުމުގެ މަސައްކަތް ފަށާފައިވަނީ 2019 ވަނަ އަހަރުގެ ޖުލައިމަހުއެވެ. މި މަޝްރޫއުގެ ދަށުން އެއް ވިއުގައަކުން ގުޅާލާފައިވަނީ މުކުރިމަގު، މަތިމަރަދޫ، ތުނޑީ އަވަށުގައި ވަކިވަކިން ހިންގަމުންއައި އިންޖީނުގެތަކެވެ.

ގަމުގެ ތިން އަވަށުގައި ވަކިވަކިން ބޭނުން ކުރަމުން އައި އިންޖީނުގެތައް އެއްކޮށްލައި ސެންޓްރަލް ޕަވަރ ހައުސް ނުވަތަ ސަރަޙައްދީ އިންޖީނުގެއެއް ގާއިމްކޮށް، ރަސްމީކޮށް އެތަނުގެ ޚިދުމަތް އިފްތިތާޙުކޮށްފައިވަނީ މި ދިޔަ އަހަރުގެ ޑިސެމްބަރު މަހުގައެވެ.

ގަމުގެ ކަރަންޓް ވިއުގައިގެ މަޝްރޫއުގެ ދަށުން 17،000 މީޓަރުގެ ކޭބަލް އެރަށުގައި ވަޅުލާފައިވެއެވެ. މީގެ ސަބަބުން ގިނަ އަދަދެއްގެ ތެޔޮ ސަލާމަތް ކުރެވޭކަމަށް ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަންގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރ އަހްމަދު ސައީދު މީގެ ކުރިން ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ. އެގޮތުން ލ. އަތޮޅުން މިހާރު ދުވާލަކު 18000 ރުފިޔާގެ ތެޔޮ ސަލާމަތް ކުރެވޭ ކަމަށް ސައީދު ވިދާޅުވިއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ނަހްދާ އާދަމް
0%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
100%
އުފާ ވެއްޖެ
0%
ދެރަ ވެއްޖެ
0%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
0%
މޮޔަވެއްޖެ
0%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް