ކ. މާލެ
|
26 އޭޕްރިލް 2021 | ހޯމަ 11:39
ސައުދީން އިންޑިއާއަށް އޮކްސިޖަން ފޯރުކޮށްދީފި
ސައުދީން އިންޑިއާއަށް އޮކްސިޖަން ފޯރުކޮށްދީފި
ބިޒްނަސް އިންސައިޑަރ
އިންޑިއާއަށް ސައުދީގެ އެހީ
ސައުދީން އިންޑިއާއަށް އޮކްސިޖަން ފޯރުކޮށްދީފި
 
އިންޑިއާއިން އަންނަނީ އެކުވެރި ގައުމުތަކުގެ އެހީއަށް އެދެމުން
 
އިންޑިއާއަށް ފޮނުވާފައިވަނީ 80 މެޓްރިކްޓަންގެ އޮކްސިޖަން

ސައުދީ އަރަބިއާއިން އިންޑިއާއަށް އޮކްސިޖަން ފޮނުވައިފިއެވެ.

ސައުދީ އަރަބިއާއިން އިންޑިއާއަށް ފޮނުވާފައިވަނީ 80 މެޓްރިކްޓަންގެ އޮކްސިޖަނެވެ. އިންޑިއާގެ ހޮސްޕިޓަލްތަކުން އޮކްސިޖަން ހުސްވެ ބަލިމީހުންނަށް ފަރުވާ ނުދެވޭތީ އިންޑިއާއަށް މިވަނީ ބޮޑު ކާރިސާއަކާ ކުރިމަތިވެފައެވެ. ވަރަށް ގިނަ ބަޔަކު ފަރުވާނުދެވިގެން މަރުވަމުންދާތީ އިންޑިއާއިން މިހާރު މިވަނީ އެކުވެރި ގައުމުތަކުގެ އެހީތެރިކަމަށް އެދިފައެވެ.

އާދީއްތަދުވަހު ވެސް އިންޑިއާއިން ވަނީ ތިންލައްކަ ފަންސާސް ދެހާހަށްވުރެ ގިނަ ކޭސް ރިޕޯޓުކޮށްފައެވެ. އަދި ބަލީގައި މަރުވި މީހުގެ އަދަދު އުޅެނީ ދެހާހުން މަތީގައެވެ. އަދި އެމަޖެންސީގައި ހޮސްޕިޓަލަށް ގެންދާ މީހުންނަށް ވެސް ފަރުވާނުދެވި މަރުވާން ދޫކޮށްލަން ޖެހޭ ހިސާބަށް ވަނީ ގޮސްފައެވެ. އިންޑިއާ ސަރުކާރުން އަންނަނީ ސިއްހީ ހާލަތު ބަދަލުކުރުމަށް މަސައްކަތްތަކެއް ކުރަމުންނެވެ. އެގޮތުން ވެރިކަން ކުރާ ނިއުދިއްލީގެ ފުރަބަންދުގެ މުއްދަތު އަނެއްކާވެސް މިވަނީ އަންނަ މަހުގެ 3ށް ދިގު ދަންމާލާފައެވެ.

ބައެއް ގައުމުތަކުން މިހާރު ވެސް އަންނަނީ އިންޑިއާއަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދެމުންނެވެ. އެގޮތުން މިހާތަނަށް އެމެރިކާއާއި ފަރަންސޭސީވިލާތުން ވެސް ވަނީ އިންޑިއާއަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދީފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ނަހްދާ އާދަމް
4%
75%
4%
13%
0%
4%
ކޮމެންޓް
ގުޅުންހުރި