ކ. މާލެ
|
24 އޭޕްރިލް 2021 | ހޮނިހިރު 19:33
އޯޕަން ޓޭޕްބޯލް ކްރިކެޓް މުބާރާތުގެ އިނާމުދިނުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން
އޯޕަން ޓޭޕްބޯލް ކްރިކެޓް މުބާރާތުގެ އިނާމުދިނުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން
ކްރިކެޓް ބޯޑް އޮފް މޯލްޑިވްސް
ރަމަޟާން ކްރިކެޓް ކާނިވަލް
އޯޕަން މުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ސަންކުއިކް ލިލީއަށް
 
ފައިނަލް މެޗުން ސަންކުއިކް ލިލީ މޮޅުވީ 29 ލަނޑުން
 
އެންމެ މޮޅު ކުޅުންތެރިޔާގެ މަގާމު ހޯދީ އަޙްމަދު ހަސަން

މާލޭ ސްޕޯޓްސް ކުލަބާއި ކްރިކެޓް ބޯޑް އޮފް މޯލްޑިވްސްއިން އިންތިޒާމުކޮށްގެން ކުރިއަށްގެންދާ ރަމަޟާން ކްރިކެޓް ކާނިވަލުގެ އޯޕަން ޓޭޕްބޯލް ކްރިކެޓް މުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ސަންކުއިކް ލިލީން ހޯދައިފިއެވެ.

މި ފަހަރުގެ އޯޕަން މުބާރާތުގައި ހަ ޓީމެއް ވާދަކުރިއިރު، މުބާރާތުގެ ފައިނަލް މެޗުގައި ބައްދަލުކޮށްފައިވަނީ ސަންކުއިކް ލިލީ އާއި ޝުގަ ކޯނެވެ. ހުކުރު ދުވަހުގެ ހަވީރު އެކުވެނި ކްރިކެޓް ދަނޑުގައި ކުޅުނު ފައިނަލް މެޗުން ސަންކުއިކް ލިލީ މޮޅުވީ 29 ލަނޑުންނެވެ.

މި މެޗުގެ ގުރު ދިމާވުމުން ސަންކުއިކް ލިލީން ކުޅެން އަރައި އަށް އޯވަރު ހަމަވިއިރު އެންމެ ކުޅުންތެރިއެއް ނުބައިވެގެން ވަނީ 136 ލަނޑު ހަދާފައެވެ. އެ ޓީމުން އެންމެ ރަނގަޅަށް ކުޅުނީ 35 ލަނޑު ހެދި އަޙްމަދު ހަސަން އާއި، 27 ލަނޑު ހެދި ޔޫސުފް އަޒިޔާން ފަރުހަތު އަދި 26 ލަނޑު ހެދި ހަސަން އިބްރާހީމެވެ. ޖަވާބުގައި ޝުގަ ކޯން ކުޅެން އަރައި އަށް އޯވަރު ހަމަވިއިރު ހަ ކުޅުންތެރިން ނުބައިވެގެން ހެދިފައިވަނީ 107 ލަނޑެވެ.

Advertisement

މި މެޗުގެ އެންމެ މޮޅު ކުޅުންތެރިއަކަށް ހޮވުނީ ސަންކުއިކް ލިލީގެ އަޙްމަދު ނީޝާމެވެ. މި މުބާރާތުގެ އެންމެ ގިނަ ވިކެޓް ނަގާފައިވަނީވެސް އޭނާއެވެ. މީގެ އިތުރުން މުބާރާތުގެ އެންމެ ގިނަ ލަނޑު ހެދި ކުޅުންތެރިޔާގެ މަގާމާއި ހުރިހާ ގޮތަކުން އެންމެ މޮޅު ކުޅުންތެރިޔާގެ މަގާމުވެސް ހޯދީ ސަންކުއިކް ލިލީގެ އަޙްމަދު ހަސަންއެވެ.

 ކްރިކެޓް ކާނިވަލަކީ ރަމަޟާން މަހުގައި ކުރިއަށްގެންދާ ކުޅިވަރުގެ އެންމެ ބޮޑު އެއް ހަރަކާތެވެ. އެގޮތުން މި ކާނިވަލުގައި ތިން މުބާރާތެއް ކުޅެއެވެ. އެއީ އޯޕަން ޓޭޕްބޯލް ކްރިކެޓް މުބާރާތާއި، ކުންފުނިތަކަށް ހުޅުވާލައިގެން ބާއްވާ ކޮމްޕެނީ ޓޭޕްބޯލް ކްރިކެޓް މުބާރާތާއި، ސަރުކާރު އޮފީސްތަކުގެ މެދުގައި ބާއްވާ އޮފީސް ޓޭޕްބޯލް ކްރިކެޓް މުބާރާތެވެ.

ހޮނިހިރު ދުވަހު އޯޕަން މުބާރާތުގެ ކުޅުން ނިންމާލިއިރު، އާދީއްތަ ދުވަހު އޮފީސް މުބާރާތުގެ ކުޅުން ފެށުމަށް ވަނީ ތާވަލުކޮށްފައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ހުސައިން ފަރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް