ކ. މާލެ
|
24 އޭޕްރިލް 2021 | ހޮނިހިރު 17:01
ވީގަރ މުސްލިމުންނަށް ކުރަމުންދާ އަނިޔާތަކާއި ގުޅޭ ބަހުސް ކުރިޔަށްދިޔަ ވަގުތު އާންމުން އެއްވެފައި
ވީގަރ މުސްލިމުންނަށް ކުރަމުންދާ އަނިޔާތަކާއި ގުޅޭ ބަހުސް ކުރިޔަށްދިޔަ ވަގުތު އާންމުން އެއްވެފައި
އޭއެސްޕީ
ވީގަރ މުސްލިމުންނާއި ދެކޮޅަށް ހިންގާ ގަތުލުއާމު
ޗައިނާއިން ހިންގަނީ ގަތުލުއާމެއް – އިނގިރޭސި ޕާލަމެންޓް
 
ޗައިނާއިން ވަނީ އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ނިންމުން ބަދަލު ކުރުމަށް ގޮވާލާފައި
 
އަނިޔާތައް ކުށްވެރިކުރި ނަމަވެސް ފިޔަވަޅެއް ނާޅާ

ޗައިނާގެ ޒިންޖިއާންގައި ދިރިއުޅޭ ވީގަރ މުސްލިމުންނާއި ދެކޮޅަށް އެގައުމުގެ ސަރުކާރުން ހިންގަނީ ގަތުލުއާއްމެއް ކަމަށް އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ޕާލަމެންޓުން ނިންމައިފިއެވެ.

މަޖިލީހުން ފާސްކުރި ގަރާރެއްގައި ޗައިނާ ކުށްވެރިކުރި ނަމަވެސް ޗައިނާއާ ދެކޮޅަށް ފިޔަވަޅު އަޅާކަށްް ނުނިންމައެވެ.

އިނގިރޭސި މަޖިލީހުގެ ނިންމުމަށް ޗައިނާއިން ރައްދުދީފައިވާއިރު އެގައުމުން ބުނީ ނިންމުން ވަގުތުން ވަގުތަށް ބަދަލުކުރުމަށް ގޮވާލާ ކަމަށެވެ.

އިނގިރޭސި މަޖިލީހުގައި ވީގަރ މުސްލިމުންނާ މެދު ބަހުސް ކުރެވުނުއިރު މެމްބަރުން ވަނީ މުސްލިމުންނާއި ދެކޮޅަށް ހިންގަމުން އަންނަނީ ލާއިންސާނީ އަމަލުތަކެއް ކަމަށް ބުނެފައެވެ. މިއަމަލު ހުއްޓާލުމަށް ގޮވާލާ ކަމަށާއި ދީނުގެ މިނިވަންކަން އެއީ ކޮންމެ މީހަކަށް ލިބިގެންވާ ހައްގެއް ކަމަށް ބުނެފައިވެއެވެ.

ބަހުސް ކުރިޔަށް ދިޔައިރު މަޖިލީސް ކައިރިއަށް އާންމު ރައްޔިތުން ނުކުމެ އަޑު އުފުލިއެވެ.

ޗައިނާއިން ވަނީ މިލިއަނަކަށްވުރެ ގިނަ ވީގަރ މުސްލިމުން ކޭމްޕްތަކުގައި ހައްޔަރުކޮށްފައެވެ. އެތަންތާގައި ލާއިންސާނީ އެތައް އަމަލެއް ހިންގަމުން އަންނަ ކަމަށް އިންސާނީ ހައްގުތަކާއި ބެހޭ ބައިނަލްއަގްވާމީ ޖަމިއްޔާތަކުން ވެސް އަންނަނީ ބުނަމުންނެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އިމާދު ލަތީފް
17%
0%
0%
67%
17%
0%
ކޮމެންޓް
25 އޭޕްރިލް 2021 | އާދީއްތަ 12:21
ހުސެންބެގެ
ޗައިނާޢިން ހިންގަނީ ބޮސްނިޔާގައި މުސްލިމުންނާ ދެކޮޅަށް ހިންގިއަމަލުތަކަށްވުރެ ނުބައި އަމަލެއް. ބޮސްނިޔާގައި ހިނގިކަންތައް ފެންނަވަރުވި.
25 އޭޕްރިލް 2021 | އާދީއްތަ 09:59
ނާޒިމާ
އިސްރާއީލުގައި ކޮން ކަހަލަ އާންމެއް؟ ކޮބާތަ ކަޝްމީރު، މިޔަންމާ، އެމެރިކާގެ އާންމުތަކުގެ އަޕްޑޭޓް