ރާއްޖޭގެ ފަތުރުވެރިކަން އިސްތިހާރު ކުރުން
މިފަހަރު ރާއްޖޭގެ ފަތުރުވެރިކަން އިސްތިހާރު ކުރަނީ އެއަރ އާސްތާނާ އާއި ގުޅިގެން
 
އޭޕްރިލް 15 ވަނަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް ރާއްޖެއަށް 347,421 ފަތުރުވެރިން ވަނީ އައިސްފައި
 
އެއަރ އަސްތާނާގެ ދަތުރުތައް ރާއްޖެއަށް ފަށާފައިވަނީ މިދިޔަ އަހަރުގެ ޑިސެމްބަރުމަހުގެ ތެރޭގައި
 
މި ކެމްޕެއިންގެ ފުރަތަމަ ހަރަކާތެއްގެ ގޮތުން މިމަހު 21 ވަނަ ދުވަހު ދިވެހި ރާއްޖެއަށް ކަޒަކްސްތާންގެ ޓްރެވެލް އެޖެންޓުން ވަނީ ޒިޔާރަތްކޮށްފައި
ކ. މާލެ |
އެއަރ އަސްތާނާއާއި ގުޅިގެން އެމްއެމްޕީއާރުސީން ވަނީ ކެމްޕޭނެއް ފަށާފައި
އެމްއެމްޕީއާރްސީ

ކަޒަކިސްތާންގެ ޤައުމީ އެއާލައިން، އެއަރ އަސްތާނާއާއި ގުޅިގެން އެމްއެމްޕީއާރުސީން ކެމްޕެއިނެއް ފަށައިފިއެވެ.

މޯލްޑިވްސް މާރކެޓިންގެ އެންޑް ޕަބްލިކް ރިލޭޝަންސް ކޯރޕަރޭޝަން، އެމްއެމްޕީއާރުސީން ބުނީ މި ކެމްޕެއިންގެ މަގުސަދަކީ ރާއްޖެއަކީ ރައްކާތެރި މަންޒިލެއްގެ ގޮތުގައި ކަޒަކިސްތާންގައި އިޝްތިހާރުކޮށް އެޤައުމުން ރާއްޖެއަށް އަންނަ ފަތުރުވެރިން އިތުރުކުރުންކަމަށެވެ.

މި ކެމްޕެއިންގައި ޓްރެވަލް ޓްރޭޑް އަދި ކޮންސިއުމާރސްއަށް ހާއްސަކޮށް އިޝްތިހާރުކުރުމުގެ ހަރަކާތްތައް ހިމެނެއެވެ. މި ހަރަކާތްތަކުގެ ތެރޭގައި ފެމިލިއަރައިޒޭޝަން ޓްރިޕްތަކާއި ޓްރެވެލް އެޖެންސީތަކަށް އަމާޒުކޮށް ވެބިނަރއެއް ބޭއްވުން ހިމެނެއެވެ. އަދި މީގެ އިތުރުން ފަތުރުވެރިންނަށް އަމާޒުކޮށް ޑިޖިޓަލް މީޑިއާ ހަރަކާތްތަކާއި އެމްބިއެންޓް އައުޓްޑޯރ ކެމްޕެއިނާއި ރޭޑިއޯގައި ދިވެހި ރާއްޖެ އިޝްތިހާރުކުރުންވެސް ހިމެނޭ ކަމަށް އެމްއެމްޕީއާރުސީން މަޢުލޫމާތު ދިނެވެ.

މި ކެމްޕެއިންގެ ފުރަތަމަ ހަރަކާތެއްގެ ގޮތުން މިމަހު 21 ވަނަ ދުވަހު ދިވެހި ރާއްޖެއަށް ކަޒަކްސްތާންގެ ޓްރެވެލް އެޖެންޓުން ވަނީ ޒިޔާރަތްކޮށްފައެވެ. މި ދަތުރުގައި ކަޒަކިސްތާންގެ އޭޖެންޓުންނަށް މެހެމާންދާރީ އަދާކުރަނީ ކަނުހުރާ މޯލްޑިވްސްއާއި ސިކްސް ސެންސަސް ލާމުގައެވެ. ޓްރެވަލް އޭޖެންޓުންގެ ދެވަނަ ޓީމެއް މި މަހުގެ 26 ވަނަ ދުވަހު ދިވެހިރާއްޖެއަށް އައުމަށްވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ. މި ދަތުރުގައި އެ ޓީމު ތިބުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ އަދާރަން ސިލެކްޓް މީދުއްޕަރު، ވެލައްސަރު މޯލްޑިވްސް އަދި ދިގަލި މޯލްޑިވްސްގައެވެ.

އެއަރ އަސްތާނާގެ ދަތުރުތައް ރާއްޖެއަށް ފަށާފައިވަނީ މިދިޔަ އަހަރުގެ ޑިސެމްބަރުމަހުގެ ތެރޭގައެވެ. އެއާރ އަސްތާނާ އިން ހަފްތާއަކު ދެ ދަތުރު ރާއްޖެ އަށް ކުރެއެވެ. އެގޮތުން، ކޮންމެ ބުދަ އަދި ބުރާސްފަތި ދުވަހަކު ފްލައިޓެއް އޮވެއެވެ. މި ފްލައިޓްތަކުގައި ބޭނުންކުރަނީ، އެ އެއާލައިނުން މުޅިން އަލަށް ގެނެސްފައިވާ އެއާބަސް 321 އެލްއާރު މަރުކާގެ ބޯޓެކެވެ. އެ އެއާލައިންގެ ފުރަތަމަ ދަތުރުގައި ވެސް 156 ފަސިންޖަރުން ރާއްޖެއައެވެ.

އޭޕްރިލް 15 ވަނަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް ރާއްޖެއަށް 347,421 ފަތުރުވެރިން ވަނީ އައިސްފައެވެ. މި އަހަރުގެ މިހާތަނަށް ރާއްޖެއަށް އެންމެ ގިނަ އަދަދެއްގެ ފަތުރުވެރިން އައި 10 ގައުމުގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ އިންޑިއާ، ރަޝިއާ، ޔޫކްރެއިން، ޖަރމަނީ، ކަޒަކްސްތާނު، ރޫމޭނިއާ އަދި އިނގިރޭސިވިލާތުގެ އިތުރުން އެމެރިކާ އާއި ޗެކް ރިޕަބްލިކް އަދި ފްރާންސް އެވެ.

ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީގެ ތަފާސްހިސާބުތައް ދައްކާގޮތުން އޭޕްރިލް 15 ވަނަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް ރާއްޖޭގެ 706 ޓޫރިސްޓު ފެސިލިޓީއެއް އޮޕަރޭޓްކުރަން ފަށާފައިވާއިރު، ފަތުރުވެރިންނަށް ޚިދުމަތްދިނުމަށް 46,519 އެނދު ދަނީ މިހާރު އޮޕަރޭޓްކުރަމުންނެވެ.

އެގޮތުން މިހާތަނަށް 151 ރިސޯޓެއް އޮޕަރޭޓްކުރާއިރު، ރިސޯޓްތަކުގައި ފަތުރުވެރިންނަށް ޚިދުމަތްދިނުމަށް 34,952 އެނދު ދަނީ އޮޕަރޭޓްކުރަމުންނެވެ. މިހާތަނަށް 11 ހޮޓަލެއް އޮޕަރޭޓްކުރަން ފަށާފައިވާއިރު، ހޮޓާތަކުގައި މިވަގުތު އޮޕަރޭޓްކުރަމުން ދަނީ 1,458 އެނދެވެ. އަދި 137 ސަފާރީއެއްގައި 2,699 އެނދު ދަނީ އޮޕަރޭޓްކުރަމުންނެވެ.

ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީގެ އެންމެ ފަހުގެ މައުލޫމާތުތައް ދައްކާގޮތުން ރާއްޖޭގެ 18 އަތޮޅެއްގެ 57 ރަށެއްގައި މިހާރު 407 ގެސްޓް ހައުސް ދަނީ އޮޕަރޭޓްކުރަމުންނެވެ. އަދި ގެސްޓް ހައުސްތަކުގައި ފަތުރުވެރިންނަށް ޚިދުމަތްދިނުމަށް މިވަގުތު އޮޕަރޭޓްކުރަމުންދަނީ 7,410 އެނދެވެ.

ފާއިތުވި އަހަރުގެ މާރޗް 27 ވަނަ ދުވަހު ރާއްޖޭގެ ބޯޑަރު ބަންދުކުރުމަށްފަހު ޖުލައި 15 ވަނަ ދުވަހު ބޯޑަރު އަލުން ހުޅުވާލިއިރު، ފަތުރުވެރިންނަށް ޚިދުމަތްދިނުމުގެ ހުއްދަ ލިބިގެންދިޔައީ ހަމަ އެކަނި ރިސޯޓްތަކަށާއި ސަފާރީތަކަށެވެ. އަތޮޅުތެރޭގެ ރަށްތަކުގެ ގެސްޓް ހައުސްތައް ހުޅުވުމުގެ ފުރުސަތު 2020ގެ އޮކްޓޫބަރ 15 ވަނަ ދުވަހު ދީފައިވާއިރު، މާލެ ސަރަހައްދުގެ ގެސްޓް ހައުސްތައް ހުޅުވާފައިވަނީ އެއަހަރުގެ ޑިސެމްބަރ 14 ވަނަ ދުވަހުއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ހުސައިން ފަރިޔާޒް
0%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
0%
އުފާ ވެއްޖެ
0%
ދެރަ ވެއްޖެ
0%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
0%
މޮޔަވެއްޖެ
0%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް