ކ. މާލެ
|
24 އޭޕްރިލް 2021 | ހޮނިހިރު 04:25
އާސެނަލާއި އެވަޓަން ބައްދަލުކުރި މެޗުގެ ތެރެއިން: މި މެޗުން އެވަޓަން މޮޅުވީ 1-0 ން
އާސެނަލާއި އެވަޓަން ބައްދަލުކުރި މެޗުގެ ތެރެއިން: މި މެޗުން އެވަޓަން މޮޅުވީ 1-0 ން
ގެޓީ އިމޭޖަސް
އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގު
ލެނޯގެ ބައިގޯލުން އާސެނަލް ބަލިވެއްޖެ
 
އެވަޓަން އަތުން އާސެނަލް ބަލިވީ 1-0 ގެ ނަތީޖާއަކުން
 
ތާވަލުގެ ނުވަވަނައިގައި އާސެނަލް އޮތީ 46 ޕޮއިންޓާއެކު

އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ހުކުރު ދުވަހުގެރޭ ގޯލްކީޕަރު ބާން ލޭނޯ އަތުން ބައިކޮޅަށް ވަން ލަނޑާއެކު، އެވަޓަން އަތުން އާސެނަލް ބަލިވެއްޖެއެވެ.

އަމިއްލަ ދަނޑުގައި ކުޅުނު މެޗުން އާސެނަލް ބަލިވީ 1-0 ގެ ނަތީޖާއަކުންނެވެ. މިއީ މި ފަހަރު ލީގުގައި އާސެނަލް އަމިއްލަ ދަނޑުގައި ބަލިވި ހަތްވަނަ މެޗެވެ. އަދި މި މެޗުން އެވަޓަން މޮޅުވިއިރު، މިއީ 1987 ވަނަ އަހަރުގެ ފަހުން ލީގުގައި އާސެނަލް އަތުން އެވަޓަން އެއް ސީޒަނެއްގައި ދެ މޮޅު ހޯދި ފުރަތަމަ ފަހަރެވެ.

ހުކުރު ދުވަހުގެރޭ ކުޅުނު މެޗުގައި ދެ ޓީމުގެ ފަރާތުން ހަމަހަމަ ކުޅުމެއް ފެނިގެންދިޔައިރު، މެޗުގެ ފުރަތަމަ ހާފުގައި އާސެނަލުގެ ބުކާޔޯ ސަކާއަށް ވަނީ ލީޑު ނަގަން ރަނގަޅު ފުރުސަތެއް ލިބިފައެވެ. އެކަމަކު އޭރިއާ ތެރެއިން އޭނާ ފޮނުވާލި ހަމަލާ އެވަޓަނުގެ ގޯލްކީޕަރު ޖޯޑަން ޕިކްފޯޑް ވަނީ ދިފާއުކޮށްފައެވެ.

އޭގެ ފަހުން ފުރަތަމަ ހާފުގައި އޭރިއާ ތެރެއިން އެވަޓަނުގެ ރިޗާލިސަން ފޮނުވާލި ހަމަލާއެއް އާސެނަލުގެ ގޯލްކީޕަރު ލޭނޯ ހުއްޓުވިއިރު، ދެވަނަ ހާފުގެ ކުރީކޮޅު އޭރިއާ ތެރެއިން އާސެނަލުގެ ޑެނީ ސެބާޔޯސްއަށް އެވަޓަނުގެ ރިޗާލިސަމް ފައުލުކުރި ކަމަށް ބުނެ ރެފުރީ ވަނީ ޕެނަލްޓީއެއް ދީފައެވެ. އެކަމަކު ވީޑިއޯ އެސިސްޓަން ރެފުރީ (ވީއޭއާރް) ބެލުމަށްފަހު އެ ޕެނަލްޓީ ކެންސަލްކުރީ އޭގެ ކުރިން އާސެނަލުގެ ނިކޮލަސް ޕެޕޭ އޮފްސައިޑުގައި ހުރުމުންނެވެ. މި މެޗުގައި އެވަޓަނުން ލީޑު ނަގާފައިވަނީ 76 ވަނަ މިނެޓުގައެވެ. މިއީ އެވަޓަނުގެ ރިޗާލިސަން ނެގި ހުރަހެއްގައި އާސެނަލުގެ ގޯލްކީޕަރު ލެނޯއަށް ހެދުނު ގޯހަކުން ބައިކޮޅަށް ވަން ލަނޑެކެވެ.

މި މޮޅާއެކު އެވަޓަން އޮތީ ތާވަލުގެ އަށްވަނައިގައި ކުޅުނު 32 މެޗުން ލިބުނު 52 ޕޮއިންޓާއެކުއެވެ. އަދި އެވަޓަނުގެ ފުލުން ތާވަލުގެ ނުވަވަނައިގައި އާސެނަލް އޮތީ 33 މެޗުން 46 ޕޮއިންޓާއެކުއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: ހުސައިން ފަރިޔާޒް
0%
50%
50%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް