ކ. މާލެ
|
23 އޭޕްރިލް 2021 | ހުކުރު 21:04
ރަމަޟާން ކްރިކެޓް ކާނިވަލުގެ އޯޕަން ޓޭޕްބޯލް ކްރިކެޓް މުބާރާތުގެ ތެރެއިން
ރަމަޟާން ކްރިކެޓް ކާނިވަލުގެ އޯޕަން ޓޭޕްބޯލް ކްރިކެޓް މުބާރާތުގެ ތެރެއިން
ކްރިކެޓް ބޯޑް އޮފް މޯލްޑިވްސް
ރަމަޟާން ކްރިކެޓް ކާނިވަލް
އޯޕަން މުބާރާތުގެ ފައިނަލަށް ސަންކުއިކް ލިލީ އާއި ޝުގަ ކޯން
 
ފައިނަލަށް ސަންކުއިކް ލިލީ ދަތުރުކުރީ ވެލް ލެފްޓާ ބަލިކުރުމަށްފަހު
 
ފައިނަލުގެ ފަހު ޖާގަ ޝުގަ ކޯނުން ހޯދީ ކޭޑީއެމް ބަލިކޮށްގެން

މާލޭ ސްޕޯޓްސް ކުލަބާއި ކްރިކެޓް ބޯޑް އޮފް މޯލްޑިވްސްއިން އިންތިޒާމުކޮށްގެން ކުރިއަށްގެންދާ ރަމަޟާން ކްރިކެޓް ކާނިވަލުގެ އޯޕަން ޓޭޕްބޯލް ކްރިކެޓް މުބާރާތުގެ ފައިނަލަށް ސަންކުއިކް ލިލީ އާއި ޝުގަ ކޯން ދަތުރުކޮށްފިއެވެ.

މި މުބާރާތުގެ ފައިނަލުގެ ފުރަތަމަ ޖާގަ ސަންކުއިކް ލިލީން ހޯދީ ހުކުރު ދުވަހުގެ ހަވީރު އެކުވެނި ކްރިކެޓް ދަނޑުގައި ކުޅުނު ސެމީ ފައިނަލް ފުރަތަމަ މެޗުން ވެލް ލެފްޓާ ވާދަކޮށް 39 ލަނޑުން މޮޅުވެގެންނެވެ. މި މެޗުގައި ސަންކުއިކް ލިލީ އެންމެ ފުރަތަމަ ކުޅެން އަރައި އަށް އޯވަރު ހަމަވިއިރު ދެ ކުޅުންތެރިން ނުބައިވެގެން ވަނީ 121 ލަނޑު ހަދާފައެވެ. ޖަވާބުގައި ވެލް ލެފްޓް ކުޅެން އަރައި އަށް އޯވަރު ހަމަވިއިރު ހަ ކުޅުންތެރިން ނުބައިވެގެން ހެދިފައިވަނީ 82 ލަނޑެވެ.

ހުކުރު ދުވަހުގެ ހަވީރު ކުޅުނު ސެމީގެ ދެވަނަ މެޗުގައި ގުރު ދިމާވުމުން ކޭޑީއެމުން ވަނީ ކުޅެން އަރައި އަށް އޯވަރުގެ ތެރޭގައި ތިން ކުޅުންތެރިން ނުބައިވެގެން 104 ލަނޑު ހަދާފައެވެ. އެކަމަކު ޖަވާބުގައި ޝުގަ ކޯނުން ކުޅެން އަރައި އަށްވަނަ އޯވަރުގައި ހަ ކުޅުންތެރިން ނުބައިވެގެން 107 ލަނޑު ހަދާ މެޗު ކާމިޔާބުކުރިއެވެ.

Advertisement

އެއާއެކު މި މުބާރާތުގެ ފައިނަލަށް ސަންކުއިކް ލިލީ އާއި ޝުގަ ކޯން ދަތުރުކުރިއިރު، ފައިނަލް މެޗު ކުޅޭނީ ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ ހަވީރެވެ.

ކްރިކެޓް ކާނިވަލަކީ ރަމަޟާން މަހުގައި ކުރިއަށްގެންދާ އެންމެ ބޮޑު އެއް ކުޅިވަރު ހަރަކާތެވެ. އެގޮތުން މި ކާނިވަލުގައި ތިން މުބާރާތެއް ކުޅެއެވެ. އެއީ އޯޕަން ޓޭޕްބޯލް ކްރިކެޓް މުބާރާތާއި، ކުންފުނިތަކަށް ހުޅުވާލައިގެން ބާއްވާ ކޮމްޕެނީ ޓޭޕްބޯލް ކްރިކެޓް މުބާރާތާއި، ސަރުކާރު އޮފީސްތަކުގެ މެދުގައި ބާއްވާ އޮފީސް ޓޭޕްބޯލް ކްރިކެޓް މުބާރާތެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ހުސައިން ފަރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް