ކ. މާލެ
|
21 އޭޕްރިލް 2021 | ބުދަ 20:10
ޝީ ޖިންޕިން - ކްލައިމެޓް ސަމިޓްގައި ބައިވެރިވުމަށް ޗައިނާއިން ވަނީ ނިންމާފައި
ޝީ ޖިންޕިން - ކްލައިމެޓް ސަމިޓްގައި ބައިވެރިވުމަށް ޗައިނާއިން ވަނީ ނިންމާފައި
ވޮޝިންގްޓަން ޓައިމްސް
އެމެރިކާއިން ބާއްވާ މޫސުމާބެހޭ ބައްދަލުވުން
އެމެރިކާއިން ބާއްވާ މޫސުމާބެހޭ ބައްދަލުވުމުގައި ޗައިނާއިން ބައިވެރިވާން ނިންމައިފި
 
ޗައިނާގެ ރައީސް ޚާއްސަ ބަޔާނެއް އިއްވަވާނެ
 
މިބައްދަލުވުމަށް ދުނިޔޭގެ 40 ލީޑަރުންނަށް ވަނީ ދައުވަތު އަރުވާފައި

އެމެރިކާއިން ބާއްވާ މޫސުމާބެހޭ ބައްދަލުވުމުގައި ޗައިނާއިން ބައިވެރިވާނެކަން އެގައުމުން ހާމަކޮށްފިއެވެ.

އެމެރިކާގެ ރައީސް ޖޯ ބައިޑެން އިސްނަންގަވައިގެން މި ހަފްތާގައި ވާރޗުއަލަކޮށް ބާއްވާ ދުނިޔޭގެ ލީޑަރުންގެ ކްލައިމެޓް ސަމިޓުގައި ޗައިނާގެ ފަރާތުން ރައީސް ޝީ ޖިންޕިން ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަންނަވާނެ ކަމަށް އެ ގައުމުން ވަނީ ބުނެފައެވެ. މިބައްދަލުވުމަށް ދުނިޔޭގެ 40 ލީޑަރުންނަށް ވަނީ ދައުވަތު އަރުވާފައެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި ޗައިނާގެ އިތުރުން ރަޝިއާގެ ރައީސް ލެޑިމިއާ ޕޫޓިންވެސް ހިމެނިވަޑައިގަންނަވައެވެ. މި ބައްދަލުވުން ފަށާނީ ބައިނަލްއަގްވާމީ ދުނިޔޭގެ މޫސުމާބެހޭ ދުވަސް ފާހަގަކުރާ ދުވަހުއެވެ.

މި ބައްދަލުވުން ވެގެން ދާނީ ޖޯ ބައިޑެން ރައީސްކަމަށް ވަޑައިގެންނެވި ފަހުން ޗައިނާގެ ރައީސާ ބައްދަލުވާ ފުރަތަމަ ފަހަރަށެވެ. ޗައިނާގެ ފޮރިން މިނިސްޓްރީން ބުނެފައިވަނީ މި ބައްދަލުވުމުގައި ރައީސް ޝީ ޖިންޕިން ޚާއްސަ ބަޔާނެއް އިއްވަވާނެ ކަމަށެވެ.

ޗައިނާގެ ކްލައިމެޓް މަންދޫބު ޝީ ޒެންހުއާ އާއި ޖޯން ކެރީ ޝަންހާއީގައި ކުރެއްވި މަޝްވަރާތަކަށްފަހު ދެގައުމުން ގުޅިގެން ނެރުނު ބަޔާނުގައި ބުނީ މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތައް ކުޑަ ކުރަން ޗައިނާ އާއި އެމެރިކާ އެކުގައި އެހެން ގައުމުތަކާ އެކު މަސައްކަތް ކުރަން އެއްބަސްވާ ކަމަށެވެ.

މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލު ކުޑަ ކުރަން ޗައިނާ އާއި އެމެރިކާ އެއްގަލަކަށް އެރި ނަމަވެސް ބައެއް އެހެން މައްސަލަތަކުގައި ދެގައުމުގެ ޚިޔާލު ތަފާތުވުން ވަނީ ބޮޑުވެފައެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި ހޮންކޮންގެ ޑިމޮކްރަސީގެ މައްސަލަ އާއި ޓައިވާނަށް އަތްގަދަ ކުރަން އުޅޭކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ ހިމެނެ އެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އިމާދު ލަތީފް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް