ކ. މާލެ
|
21 އޭޕްރިލް 2021 | ބުދަ 19:43
ރަމަޟާން ކްރިކެޓް ކާނިވަލުގެ އޯޕަން ޓޭޕްބޯލް ކްރިކެޓް މުބާރާތުގެ ތެރެއިން
ރަމަޟާން ކްރިކެޓް ކާނިވަލުގެ އޯޕަން ޓޭޕްބޯލް ކްރިކެޓް މުބާރާތުގެ ތެރެއިން
ކްރިކެޓް ބޯޑް އޮފް މޯލްޑިވްސް
ރަމަޟާން ކްރިކެޓް ކާނިވަލް
ސަންކުއިކް ލިލީ އާއި ކޭޑީއެމަށް މޮޅެއް
 
ޝުގަ ކޯން އަތުން ސަންކުއިކް ލިލީ މޮޅުވީ އަށް ވިކެޓުން
 
އެވިއާ މޯލްޑިވްސް އަތުން ކޭޑީއެމް މޮޅުވީ ހަ ވިކެޓުން

މާލޭ ސްޕޯޓްސް ކުލަބާއި ކްރިކެޓް ބޯޑް އޮފް މޯލްޑިވްސްއިން އިންތިޒާމުކޮށްގެން ކުރިއަށްގެންދާ ރަމަޟާން ކްރިކެޓް ކާނިވަލުގެ އޯޕަން ޓޭޕްބޯލް ކްރިކެޓް މުބާރާތުގައި ބުދަ ދުވަހު ކުޅުނު މެޗުތަކުން ސަންކުއިކް ލިލީ އާއި ކޭޑީއެމް މޮޅުވެއްޖެއެވެ.

ކްރިކެޓް ކާނިވަލަކީ ރަމަޟާން މަހުގައި ކުރިއަށްގެންދާ އެންމެ ބޮޑު އެއް ކުޅިވަރު ހަރަކާތެވެ. އެގޮތުން މި ކާނިވަލުގައި ތިން މުބާރާތެއް ކުޅެއެވެ. އެއީ އޯޕަން ޓޭޕްބޯލް ކްރިކެޓް މުބާރާތާއި، ކުންފުނިތަކަށް ހުޅުވާލައިގެން ބާއްވާ ކޮމްޕެނީ ޓޭޕްބޯލް ކްރިކެޓް މުބާރާތާއި، ސަރުކާރު އޮފީސްތަކުގެ މެދުގައި ބާއްވާ އޮފީސް ޓޭޕްބޯލް ކްރިކެޓް މުބާރާތެވެ.

އެކުވެނި ކްރިކެޓް ދަނޑުގައި ކުރިއަށްދާ އޯޕަން މުބާރާތުގައި ބުދަ ދުވަހުވެސް ދެ މެޗު ކުޅެވިގެންދިޔައިރު، ފުރަތަމަ މެޗުން ގްރޫޕް އޭގައި ހިމެނޭ ސަންކުއިކް ލިލީ މޮޅުވީ ޝުގަ ކޯން އަތުން އަށް ވިކެޓުންނެވެ. މި މެޗުގައި ގުރު ދިމާވުމުން ޝުގަ ކޯނުން ގަސްދުކުރީ ކުޅުމަށެވެ. އެގޮތުން ކުޅެން އަރައި، އަށް އޯވަރުގެ ތެރޭގައި ފަސް ކުޅުންތެރިން ނުބައިވެގެން އެ ޓީމަށް ހެދުނީ 80 ލަނޑެވެ. ޖަވާބުގައި ސަންކުއިކް ލިލީ ކުޅެން އަރައި، 4.3 އޯވަރުގެ ތެރޭގައި އެއްވެސް ކުޅުންތެރިން ނުބައިނުވެ ވަނީ 84 ލަނޑު ހަދައި، މެޗު ކާމިޔާބުކޮށްފައެވެ.

Advertisement

ބުދަ ދުވަހުގެ ހަވީރު ކުޅުނު ދެވަނަ މެޗުން ގްރޫޕް ބީގައި ހިމެނޭ ކޭޑީއެމް މޮޅުވީ އެވިއާ މޯލްޑިވްސްއާ ވާދަކޮށް ހަ ވިކެޓުންނެވެ. މި މެޗުގައި އެވިއާ މޯލްޑިވްސް އެންމެ ފުރަތަމަ ކުޅެން އަރައި، އަށް އޯވަރު ހަމަވިއިރު ހަ ކުޅުންތެރިން ނުބައިވެގެން ހެދިފައިވަނީ 77 ލަނޑެވެ. ޖަވާބުގައި ކޭޑީއެމް ކުޅެން އަރައި، ފަސް އޯވަރުގެ ތެރޭގައި ވަނީ 81 ލަނޑު ހަދާފައެވެ.

ކްރިކެޓް ކާނިވަލުގެ އޯޕަން މުބާރާތުގެ ކުޅުން ފެށިގެން ކުރިއަށްދާއިރު، މި މުބާރާތުގައި ހަ ޓީމެއް ވަނީ ބައިވެރިވެފައެވެ. މި މުބާރާތުގެ ފައިނަލް މެޗު އަންނަ ހޮނިހިރު ދުވަހު ކުޅޭއިރު، ގްރޫޕް ސްޓޭޖުގައި ބުރާސްފަތި ދުވަހުވެސް ދެ މެޗު ކުޅުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ. ފުރަތަމަ މެޗުގައި ކިންޒާ ކެފޭ އާއި ސަންކުއިކް ލިލީ ބައްދަލުކުރާއިރު، ދެވަނަ މެޗުގައި ބައްދަލުކުރާނީ ވެލް ލެފްޓާއި ކޭޑީއެމެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ހުސައިން ފަރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް