ކ. މާލެ
|
20 އޭޕްރިލް 2021 | އަންގާރަ 20:14
ރަމަޟާން ކްރިކެޓް ކާނިވަލުގެ އޯޕަން ޓޭޕްބޯލް ކްރިކެޓް މުބާރާތުގެ ތެރެއިން
ރަމަޟާން ކްރިކެޓް ކާނިވަލުގެ އޯޕަން ޓޭޕްބޯލް ކްރިކެޓް މުބާރާތުގެ ތެރެއިން
ކްރިކެޓް ބޯޑް އޮފް މޯލްޑިވްސް
ރަމަޟާން ކްރިކެޓް ކާނިވަލް
ކްރިކެޓް ކާނިވަލް: އޯޕަން މުބާރާތުގެ ކުޅުން ފަށައިފި
 
ކިންޒާ ކެފޭ އަތުން ޝުގަ ކޯން މޮޅުވީ 60 ލަނޑުން
 
އެވިއާ މޯލްޑިވްސް އަތުން ވެލް ލެފްޓް މޮޅުވީ ތިން ވިކެޓުން

މާލޭ ސްޕޯޓްސް ކުލަބާއި ކްރިކެޓް ބޯޑް އޮފް މޯލްޑިވްސްއިން އިންތިޒާމުކޮށްގެން ކުރިއަށްގެންދާ ރަމަޟާން ކްރިކެޓް ކާނިވަލުގެ އޯޕަން ޓޭޕްބޯލް ކްރިކެޓް މުބާރާތުގެ ކުޅުން ފަށައިފިއެވެ.

ކްރިކެޓް ކާނިވަލަކީ ރަމަޟާން މަހުގައި ކުރިއަށްގެންދާ އެންމެ ބޮޑު އެއް ކުޅިވަރު ހަރަކާތެވެ. އެގޮތުން މި ކާނިވަލުގައި ތިން މުބާރާތެއް ކުޅެއެވެ. އެއީ އޯޕަން ޓޭޕްބޯލް ކްރިކެޓް މުބާރާތާއި، ކުންފުނިތަކަށް ހުޅުވާލައިގެން ބާއްވާ ކޮމްޕެނީ ޓޭޕްބޯލް ކްރިކެޓް މުބާރާތާއި، ސަރުކާރު އޮފީސްތަކުގެ މެދުގައި ބާއްވާ އޮފީސް ޓޭޕްބޯލް ކްރިކެޓް މުބާރާތެވެ.

އޯޕަން މުބާރާތުގެ ކުޅުން އަންގާރަ ދުވަހުގެ ހަވީރު އެކުވެނި ކްރިކެޓް ދަނޑުގައި ފެށިއިރު، މި މުބާރާތުގައި ހަ ޓީމެއް ވަނީ ބައިވެރިވެފައެވެ. ދެ ގްރޫޕަކަށް ބަހާލައިގެން މި މުބާރާތުގެ ކުޅުން ކުރިއަށްގެންދާއިރު، ގްރޫޕް އޭގައި ހިމެނެނީ ޝުގަ ކޯނާއި، ކިންޒާ ކެފޭ އަދި ސަންކުއިކް ލިލީއެވެ. އަދި ގްރޫޕް ބީގައި ހިމެނެނީ އެވިއާ މޯލްޑިވްސް އާއި، ވެލް ލެފްޓް އަދި ކޭޑީއެމެވެ.

އަންގާރަ ދުވަހުގެ ހަވީރު އޯޕަން މުބާރާތުގެ ކުޅުން ފެށުމުގެ ކުރިން ވަނީ ދުބާއީގައި ނިޔާވި ރާއްޖޭގެ 19 އަހަރުން ދަށުގެ ގައުމީ ކްރިކެޓް ޓީމުގެ ކުރީގެ އަބްދުﷲ އިޔާދު (ލެއްގި) ނިޔާވުމުގެ ހިތާމައިގައި ސުކޫތެއް ގެނެސްފައެވެ.

Advertisement

މި މުބާރާތުގައި ކުޅުނު ފުރަތަމަ މެޗުގައި ބައްދަލުކޮށްފައިވަނީ ގްރޫޕް އޭގައި ހިމެނޭ ކިންޒާ ކެފޭ އާއި ޝުގަ ކޯނެވެ. މި މެޗު ޝުގަ ކޯނުން ކާމިޔާބުކޮށްފައިވަނީ 60 ލަނޑުންއެވެ. ގުރު ދިމާވުމުން ޝުގަ ކޯނުން ގަސްދުކުރީ ކުޅުމަށެވެ. ކުޅެން އަރާ އަށް އޯވަރުގެ ތެރޭގައި އެއްވެސް ކުޅުންތެރިއެއް ނުބައިނުވެ އެ ޓީމުން 152 ލަނޑު ހެދިއިރު، ޖަވާބުގައި ކިންޒާ ކެފޭ ކުޅެންއަރާ އަށް އޯވަރު ހަމަވިއިރު ހަ ކުޅުންތެރިން ނުބައިވެގެން ހެދިފައިވަނީ 92 ލަނޑުއެވެ.

މީގެ އިތުރުން އަންގާރަ ދުވަހު ކުޅުނު ދެވަނަ މެޗުން ގްރޫޕް ބީގައި ހިމެނޭ ވެލް ލެފްޓް ވަނީ އެވިއާ މޯލްޑިވްސް އަތުން ތިން ވިކެޓުން މޮޅުވެފައެވެ. މި މެޗުގައި އެވިއާ މޯލްޑިވްސް ފުރަތަމަ ކުޅެންއަރާ އަށް އޯވަރުގައި ދެ ކުޅުންތެރިން ނުބައިވެގެން ހެދުނީ 84 ލަނޑެވެ. އެކަމަކު ޖަވާބުގައި ވެލް ލެފްޓް ކުޅެންއަރާ އަށް އޯވަރުގައި ވަނީ 85 ލަނޑު ހަދާފައެވެ.

އޯޕަން ޓޭޕްބޯލް މުބާރާތުގެ ފައިނަލް މެޗު އަންނަ ހޮނިހިރު ދުވަހު ކުޅޭއިރު، ގްރޫޕް ސްޓޭޖުގައި ބުދަ ދުވަހުވެސް ދެ މެޗު ކުޅުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ. ފުރަތަމަ މެޗުގައި ޝުގަ ކޯނާއި ސަންކުއިކް ލިލީ ބައްދަލުކުރާއިރު، ދެވަނަ މެޗުގައި ބައްދަލުކުރާނީ އެވިއާ މޯލްޑިވްސް އާއި ކޭޑީއެމެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: ހުސައިން ފަރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް