ވިޔަފާރީގެ ދާއިރާއިން ރާއްޖެއާއި ޔޫކޭގެ ގުޅުން
ވިޔަފާރީގެ ދާއިރާއިން ރާއްޖެއާއި ޔޫކޭގެ ގުޅުން ބަދަހި ކުރަނީ
 
ރާއްޖޭގެ ތަރައްގީގެ މަޝްރޫއުތަކާއި، އިޔާދަކުރަނިވި ހަކަތަ ބޭނުންކުރުމުގެ މަޝްރޫޢުއަށް އިންވެސްޓްކުރެވިދާނެ ގޮތްތައް ދަނީ ބަލަމުން
 
އިންވެސްޓް ކުރުމުގައި ހުރި ފުރުސަތުތައް ދަނީ ބަލަމުން
 
ރާއްޖެއަކީ އިނގިރޭސިވިލާތުގެ މުހިއްމު ބައިވެރިއެއް
ޝިއުނާ ސޯލިހް
ކ. މާލެ |
ރަނިލް - ވިޔަފާރީގެ ދާއިރާއިން ރާއްޖެއާއި ޔޫކޭގެ ގުޅުން ބަދަހި ކުރަނީ
އިންޑިޕެންޑެންޓް.ޔޫކޭ

ރާއްޖެއާއި އިނގިރޭސިވިލާތާ ދެމެދު ހުރި ވިޔަފާރީގެ ފުރުސަތުތައް ދެނަގަތުމަށް މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށް އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ގާނޫނުހަދާ މަޖިލީހުގެ މެމްބަރު އަދި އިންޓަރނޭޝަނަލް ޓްރޭޑް މިނިސްޓަރ ރަނިލް ޖަޔަވަރުދަނާ ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ރަނިލްއަކީ އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ނޯތް އީސްޓް ހަމްޕްޝާ ތަމްސީލުކުރައްވާ މެމްބަރު އަދި 2020 ވަނަ އަހަރުގެ މެއި މަހުން ފެށިގެން އިންޓަރނޭޝަނަލް ޓްރޭޑް މިނިސްޓަރެވެ. ގާނޫނު ހަދާ މަޖިލީހުގައި ރާއްޖެއާއެކު އޮންނަ ގުޅުމާބެހޭގޮތުން ކުރި ސުވާލަކަށް ޖަވާބުދެއްވަމުން ރަނިލް ވިދާޅުވީ، ރާއްޖެއަކީ އިނގިރޭސިވިލާތުގެ މުހިއްމު ބައިވެރިއެއް ކަމަށާއި، ރާއްޖެއާއި އިނގިރޭސިވިލާތާ ދެމެދު ވިޔަފާރީގެ ދާއިރާއިން ކުރެވިދާނެ ކަންކަމާއި، އިންވެސްޓް ކުރުމުގައި ހުރި ފުރުސަތުތައް ބަލަމުން އަންނަ ކަމަށެވެ. އެގޮތުން ތައުލީމީ ދާއިރާއާ، ތިމާވެށީގެ ދާއިރާގެ އިތުރުން ދެމެހެއްޓެނިވި ތަރައްގީގެ ރޮނގުން ހުރި ފުރުސަތުތައް ރަނިލް ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ. ހަމަ މިއާއެކު އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ސަރުކާރުން ރާއްޖޭގެ ތަރައްގީގެ މަޝްރޫއުތަކާއި، ޚާއްސަކޮށް ރާއްޖެއިން މިހާރު އަމާޒު ހިފާފައިވާ އިޔާދަކުރަނިވި ހަކަތަ ބޭނުންކުރުމުގެ މަޝްރޫޢުއަށް އިންވެސްޓްކުރެވިދާނެ ގޮތްތައް ބަލަމުން އަންނަ ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ.

އިނގިރޭސިވިލާތަކީ އެކި ދާއިރާތަކުން ރާއްޖެއަށް އެހިތެރިވަމުންއަންނަ ގައުމެކެވެ. އަދި ރާއްޖެއަށް ގިނަ އަދަދަކަށް ފަތުރުވެރިން ޒިޔާރަތްކުރާ އެއް ގައުމެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ނަހްދާ އާދަމް
0%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
0%
އުފާ ވެއްޖެ
0%
ދެރަ ވެއްޖެ
0%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
0%
މޮޔަވެއްޖެ
0%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް