ކ. މާލެ
|
19 އޭޕްރިލް 2021 | ހޯމަ 16:11
ރަމަޟާން ކްރިކެޓް ކާނިވަލުގެ ގުރުއަތުލުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން
ރަމަޟާން ކްރިކެޓް ކާނިވަލުގެ ގުރުއަތުލުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން
ކްރިކެޓް ބޯޑް އޮފް މޯލްޑިވްސް
ރަމަޟާން ކްރިކެޓް ކާނިވަލް
މެދުކެނޑުމަކަށްފަހު ކްރިކެޓް ކާނިވަލް ބާއްވަނީ
 
ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން މިދިޔަ އަހަރުގެ ކާނިވަލް ބާއްވާފައެއް ނުވޭ
 
ކްރިކެޓް ކާނިވަލުގައި މި އަހަރު ޖުމްލަ 19 ޓީމެއް ވަނީ ބައިވެރިވެފައި

ކޮންމެ އަހަރަކުވެސް ކްރިކެޓް ބޯޑް އޮފް މޯލްޑިވްސްއިން އިންތިޒާމުކޮށްގެން ރަމަޟާން މަހުގައި ކުރިއަށްގެންދާ ކްރިކެޓް ކާނިވަލް މި އަހަރު ބޭއްވުމަށް ތާވަލުކޮށްފިއެވެ.

މި އަހަރު މި ކާނިވަލް ބާއްވާއިރު، ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން މިދިޔަ އަހަރުގެ ކާނިވަލް ބާއްވާފައެއް ނުވެއެވެ. މިއީ 1990 ވަނަ އަހަރު ބާއްވަން ފެށި މި ކާނިވަލް ކެންސަލް ކުރި ފުރަތަމަ ފަހަރެވެ. އެގޮތުން ގަލޮޅު ދަނޑުގައި އެ އަހަރު ބާއްވަން ފެށި މި ކާނިވަލް އެންމެ ފުރަތަމަ އިންތިޒާމުކުރީ އަމިއްލަ ފަރާތަކުންނެވެ. އޭރު ކާނިވަލްގެ ކުޅުން ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައިވަނީ ޓެނިސް ބޯޅައަކުންނެވެ. އެކަމަކު 1992 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން ކްރިކެޓް ބޯޑުން އަންނަނީ މި ކާނިވަލް އިންތިޒާމުކުރަމުންނެވެ.

ކްރިކެޓް ކާނިވަލަކީ ރަމަޟާން މަހުގައި ކުރިއަށްގެންދާ އެންމެ ބޮޑު އެއް ކުޅިވަރު ހަރަކާތެވެ. އެގޮތުން މި ކާނިވަލުގައި ތިން މުބާރާތެއް ކުޅެއެވެ. އެއީ އޯޕަން ޓޭޕްބޯލް ކްރިކެޓް މުބާރާތާއި، ކުންފުނިތަކަށް ހުޅުވާލައިގެން ބާއްވާ ކޮމްޕެނީ ޓޭޕްބޯލް ކްރިކެޓް މުބާރާތާއި، ސަރުކާރު އޮފީސްތަކުގެ މެދުގައި ބާއްވާ އޮފީސް ޓޭޕްބޯލް ކްރިކެޓް މުބާރާތެވެ.

Advertisement

މި އަހަރުގެ ކާނިވަލުގެ ގުރުލުން އާދީއްތަ ދުވަހު ބޭއްވިއިރު، އޯޕަން ޓޭޕްބޯލް ކްރިކެޓް މުބާރާތުގެ ކުޅުން އަންގާރަ ދުވަހު ފަށާނެއެވެ. އަދި ކޮމްޕެނީ ޓޭޕްބޯލް ކްރިކެޓް މުބާރާތުގެ ކުޅުން އަންނަ ހަފުތާގެ އާދީއްތަ ދުވަހު ފަށާއިރު، އޮފީސް ޓޭޕްބޯލް ކްރިކެޓް މުބާރާތުގެ ކުޅުން ފަށާނީ މި މަހުގެ 29 ވަނަ ދުވަހުއެވެ.

ކޮންމެ އަހަރަކުވެސް ފޯރިއާއެކު ކުރިއަށްދާ ކްރިކެޓް ކާނިވަލުގައި މި އަހަރު ޖުމްލަ 19 ޓީމެއް ވަނީ ބައިވެރިވެފައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: އިސްމާޢީލް ޝާހް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް