ކ. މާލެ
|
18 އޭޕްރިލް 2021 | އާދީއްތަ 13:23
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ޞާލިޙް
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ޞާލިޙް
ރައީސް އޮފީސް
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޑޮކްޓަރުންގެ ދުވަސް
ޑޮކްޓަރުންނަށް ޚާއްސަ ޝުކުރާއެކު ރައީސްގެ ތަހުނިޔާ
 
އޭޕްރީލް 18 ވަނަ ދުވަހަކީ ދިވެހި ޑޮކްޓަރުންގެ ދުވަސް
 
ކޮވިޑުގެ މި ޙާލަތުގައި ޑޮކްޓަރުން ކުރަމުންދާ ބުރަ މިންނެތް މަސައްކަތް ފާހަގަކުރެއްވި
 
ރާއްޖޭގައި މަސައްކަތް ކުރާ ހުރިހާ ޑޮކްޓަރުންނަށް ދުވަހުގެ ތަހުނިޔާ ވިދާޅުވި

ދިވެހި ޑޮކްޓަރުންގެ ދުވަހު މުނާސަބަތުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާޙިމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް ތަހުނިޔާ ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

އާދިއްތަ ދުވަހު ރައީސް ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައި ވަނީ ރާއްޖޭގައި މަސައްކަތް ކުރާ ހުރިހާ ޑޮކްޓަރުންނަށް ދުވަހުގެ ތަހުނިޔާ ވިދާޅުވެފައެވެ. ޚާއްސަ ގޮތެއްގައި ކޮވިޑުގެ މި ޙާލަތުގައި ޑޮކްޓަރުން ކުރަމުންދާ ބުރަ މިންނެތް މަސައްކަތް ފާހަގަކުރައްވައި ރައީސް ވަނީ ޝުކުރު އަދާ ކުރައްވާފައެވެ.

ދިވެހި ޑޮކްޓަރުންގެ ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ މަސައްކަތް ފާހަގަކުރައްވައި ރައީސް މީގެ ކުރިން ވެސް ވަނީ ދިވެހި ޑޮކްޓަރުން މި އޮތް ނާޒުކު ހާލަތުގައި ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ މަސައްކަތާއި ވަމުންދާ ގުރުބާނީތައް އެތައް ގުނައަކުން ބޮޑުވެފައިވާކަން ފާހަގަ ކުރައްވާފައެވެ. އަދި ސިއްހީ ދާއިރާގައި މަސައްކަތް ކުރައްވާ ފަރާތްތަކަށް ދިވެހިން އަދާކުރައްވަން ޖެހޭ ދަރަނި ބޮޑުކަމަށް ރައީސް ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

ދިވެހި ޑޮކްޓަރުންގެ ދުވަސް މިއަދު ފާހަގަކުރާއިރު ރާއްޖޭގައި މަސައްކަތް ކުރާ ހުރިހާ ޑޮކްޓަރުންނާއި ސިއްހީ ހިދުމަތްތެރިން ގެންދަވަނީ ކޮވިޑް-19 ގެ ބަލި މަޑުކަމުން އަރައިގަނެ ސަލާމަތުގެ އައްސޭރިއަށް ވާސިލުވުމަށް ބުރަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރައްވަމުންނެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: ނަހްދާ އާދަމް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް