ކ. މާލެ
|
18 އޭޕްރިލް 2021 | އާދީއްތަ 09:33
ރަޝިއާގެ ރައީސް ވްލަޑިމިއަރ ޕުޓިން
ރަޝިއާގެ ރައީސް ވްލަޑިމިއަރ ޕުޓިން
ގެޓީ އިމޭޖަސް
ރަޝިއާއިން އެމެރިކާއާ ދެކޮޅަށް ފިޔަވަޅުތަކެއް
ރަޝިއާއިން އެމެރިކާއާ ދެކޮޅަށް އަޅާނެ ފިޔަވަޅުތައް އިއުލާންކޮށްފި
 
ޑިޕްލޮމެޓުންގެ އަދަދު މަދު ކުރުމާ އަދި އެމެރިކާއާ ގުޅުންހުރި އޮފީސްތައް މަދުކުރުން
 
އެމެރިކާއަށް ނިސްބަތްވާ ޖަމްއިއްޔާ ޖަމާއަތްތަކުގެ ހަރަކާތްތައް ހުއްޓުވުން
 
ރަޝިއާގައި ދިރިއުޅެމުންދާ އެމެރިކާގެ 10 ޑިޕްލޮމެޓަކު ގައުމުން ބޭރުކުރުން

ރަޝިއާއިން އެމެރިކާއާ ދެކޮޅަށް އަޅާނެ ފިޔަވަޅުތައް އިއުލާންކޮށްފިއެވެ.

ރަޝިއާއިން އެމެރިކާއާ ދެކޮޅަށް އަޅާނެ ފިޔަވަޅުތައް އިއުލާންކޮށްފައި މިވަނީ އެމެރިކާގެ ރައީސް ޖޯ ބައިޑަން ރަޝިޔާއާ ދެކޮޅަށް އަޅާނެ ފިޔަވަޅުތައް އިއުލާން ކުރިތާ އެއްދުވަސް ފަހުންނެވެ.

އެމެރިކާއާ ދެކޮޅަށް ރަޝިއާއިން އަޅަން އިއުލާންކުރި ފިޔަވަޅުތަކުގެތެރޭގައި، ރަޝިއާގައި ދިރިއުޅެމުންދާ އެމެރިކާގެ 10 ޑިޕްލޮމެޓަކު ގައުމުން ބޭރު ކުރުމާއި، ރަޝިއާގައި ހަރަކާތްތެރިވަމުންދާ އެމެރިކާއަށް ނިސްބަތްވާ ޖަމްއިއްޔާ ޖަމާއަތްތަކުގެ ހަރަކާތްތައް ހުއްޓުވުމާއި، ރަޝިއާގައި ތިބޭ އެމެރިކާގެ ޑިޕްލޮމެޓުންގެ އަދަދު މަދު ކުރުމާއި އަދި އެމެރިކާއާ ގުޅުންހުރި އޮފީސްތައް މަދުކުރުމުގެ އިތުރުން އެމެރިކާގެ ވިޔަފާރިތަކާ ދެކޮޅަށް ދަތިކުރުމުގެ ފިޔަވަޅު އެޅުން ހިމެނެއެވެ.

ރަޝިއާއިން ދަތިކުރުމުގެ ފިޔަވަޅު އެޅުމަށް ނިންމާފައިވާ އެމެރިކާގެ އިސް އޮފިޝަލުންގެ ތެރޭގައި، އެމެރިކާގެ އެފްބީއައިގެ ޑިރެކްޓަރ ކްރިސްޓޮފަރ ރޭ އާއި ޑިރެކްޓަރ އޮފް ނޭޝަނަލް އިންޓެލިޖެންސް އަވްރިސް ހެއިންސް ވެސް ހިމެނެއެވެ.

ރަޝިއާގެ ފޮރިންގ މިނިސްޓަރ ސާގޭ ލަވްރޯފް ވިދާޅުވި ގޮތުގައި އެމެރިކާއިން ރަޝިއާއަށް ކަނޑައަޅާފައި ހުންނަވާ ސަފީރު، ދެގައުމުގެ ގުޅުމާ ގުޅޭގޮތުން ވާހަކަ ދެއްކެވުމަށް އެނބުރި އެމެރިކާއަށް ވެސް މިހާރުވަނީ ހުށަހަޅާފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ނަހްދާ އާދަމް
25%
63%
0%
0%
0%
13%
ކޮމެންޓް