ކ. މާލެ
|
15 އޭޕްރިލް 2021 | ބުރާސްފަތި 19:37
ގްރަނާޑާ އާއި ޔުނައިޓެޑް ބައްދަލުކުރި މެޗުގައު ލޫކް ޝޯއަށް ދެއްކި ރީނދޫ ކާޑު
ގްރަނާޑާ އާއި ޔުނައިޓެޑް ބައްދަލުކުރި މެޗުގައު ލޫކް ޝޯއަށް ދެއްކި ރީނދޫ ކާޑު
ގެޓީ އިމޭޖަސް
ޔުއެފާއިން ޔުނައިޓެޑް ޖޫރިމަނާކުރުން
ފަސް ކުޅުންތެރިއަކަށް ރީނދޫ ކާޑު ދެއްކުމުން ޔުނައިޓެޑަށް ޖޫރިމަނާއެއް
 
ފަސް ކުޅުންތެރިއަކަށް ކާޑު ދެއްކީ ގްރަނާޑާ އަތުން މޮޅުވި މެޗުގައި
 
ޔުއެފާއިން ވަނީ ޔުނައިޓެޑް 7،000 ޔޫރޯއިން ޖޫރިމަނާކޮށްފައި

ޔުއެފާ ޔޫރޮޕާ ލީގުގެ ކުއާޓާ ފައިނަލުގެ ފުރަތަމަ ލެގުގައި ގްރަނާޑާއާ ދެކޮޅަށް ކުޅުނު މެޗުގައި މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑުގެ ފަސް ކުޅުންތެރިއަކަށް ރީނދޫ ކާޑު ދައްކާފައިވާތީ، ޔުއެފާއިން އެ ޓީމު ޖޫރިމަނާކޮށްފިއެވެ.

މިދިޔަ ހަފުތާގެ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެރޭ ގްރަނާޑާގެ ދަނޑުގައި ކުޅުނު ފުރަތަމަ ލެގުން ޔުނައިޓެޑް ވަނީ 2-0 ގެ ނަތީޖާއަކުން މޮޅުވެފައެވެ. އެކަމަކު އެ މެޗުގައި ޔުނައިޓެޑުގެ ފަސް ކުޅުންތެރިއަކަށް ވަނީ ރީނދޫ ކާޑު ދައްކާފައެވެ. އެއީ އެ ޓީމުގެ ކެޕްޓަން ހެރީ މެގުއާ އާއި، ޑިފެންޑަރު ލޫކް ޝޯ އާއި، މިޑްފީލްޑަރު ސްކޮޓް މެކްޓޮމިނޭ އާއި، މިޑްފީލްޑަރު ޕައުލް ޕޮގްބާ އަދި މިޑްފީލްޑަރު ނަމަންޏާ މަޓިޗަށެވެ.

އެހެންކަމުން ފަސް ރީނދޫ ކާޑު ދެއްކުމާއެކު ޔުއެފާގެ ކޮންޓްރޯލް، އެތިކްސް އެންޑް ޑިސިޕްލިނަރީ ބޯޑުން ވަނީ ޔުނައިޓެޑުގެ މައްސަލަ ބަލައި، އެ ކުލަބު 7،000 ޔޫރޯއިން ޖޫރިމަނާކޮށްފައެވެ. އަދި 90 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ޖޫރިމަނާ ދެއްކުމަށްވެސް ވަނީ އަންގާފައެވެ.

ފަސް ކުޅުންތެރިއަކަށް ރީނދޫ ކާޑު ދެއްކުމުން ޔުނައިޓެޑް ޖޫރިމަނާކުރިއިރު، އެ މެޗުގައި ދެއްކި ކާޑުތަކާ ގުޅިގެން ދެވަނަ ލެގަށް ޔުނައިޓެޑުގެ ބައެއް މުހިންމު ކުޅުންތެރިންވެސް ވަނީ ސަސްޕެންޑްވެފައެވެ. އެގޮތުން އަމިއްލަ ދަނޑުގައި ކުޅޭ މެޗުގައި މެގުއާ އާއި، މެކްޓޮމިނޭ އަދި ޝޯއަށް ނުކުޅެވޭނެއެވެ.

މި ފަހަރުގެ ޔޫރޮޕާ ލީގުގައި ޔުނއިޓެޑުން މޮޅު ކުޅުމެއް ދައްކަމުން އަންނައިރު، މި މުބާރާތުގައި އަމިއްލަ ދަނޑުގައި އެންމެ ފަހުން ކުޅުނު 16 މެޗުންވެސް ޔުނައިޓެޑް ބަލިވެފައެއް ނުވެއެވެ. ޔޫރޮޕާ ލީގުގެ ކުއާޓާގެ ދެވަނަ ލެގުގައި ގްރަނާޑާ އާއި ޔުނައިޓެޑް ބައްދަލުކުރާ މެޗު ފަށާނީ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެރޭ ރާއްޖެ ގަޑިން 00:00 ގައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ހުސައިން ފަރިޔާޒް
0%
0%
0%
100%
0%
0%
ކޮމެންޓް