raajjemv logo
ޔުއެފާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގު
ޗެމްޕިއަން ބަޔާން ކަޓުވާލުމަށްފަހު ޕީއެސްޖީ ސެމީއަށް
 
ދެވަނަ ލެގުން ޕީއެސްޖީ ވަނީ 1-0 ގެ ނަތީޖާއަކުން ބަލިވެފައި
 
ޕީއެސްޖީއަށް ކުރި ލިބުނީ ރަށުން ބޭރުގައި ޖެހި ލަނޑުން
އިސްމާޢީލް ޝާހް
ކ. މާލެ |
ޕީއެސްޖީ އާއި ބަޔާން ބައްދަލުކުރި މެޗުގެ ތެރެއިން: މި މެޗުން ބަޔާން މޮޅުވީ 1-0 ން
ގެޓީ އިމޭޖަސް

ޔުއެފާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ކުއާޓާ ފައިނަލުން އެންމެ ފަހުގެ ޗެމްޕިއަން ބަޔާން މިއުނިކް ކަޓުވާލުމަށްފަހު މުބާރާތުގެ ސެމީ ފައިނަލަށް ޕީއެސްޖީ ދަތުރުކޮށްފިއެވެ.

އަންގާރަ ދުވަހުގެރޭ ކުޅުނު ދެވަނަ ލެގުން އަމިއްލަ ދަނޑުގައި ޕީއެސްޖީ ވަނީ 1-0 ގެ ނަތީޖާއަކުން ބަޔާން އަތުން ބަލިވެފައެވެ. އެކަމަކު ބަޔާނުގެ ދަނޑުގައި ކުޅުނު ފުރަތަމަ ލެގުން ޕީއެސްޖީ މޮޅުވީ 3-2 ގެ ނަތީޖާއަކުންނެވެ. އެހެންކަމުން ދެ ޓީމު 3-3 ގެ އެގްރިގޭޓް ނަތީޖާއަކުން އެއްވަރުވި ނަމަވެސް، ޕީއެސްޖީއަށް ކުރި ލިބުނީ ރަށުން ބޭރުގައި ޖެހި ލަނޑުންނެވެ.

އަންގާރަ ދުވަހުގެރޭ ކުޅުނު މެޗުގައި ޕީއެސްޖީން މޮޅު ކުޅުމެއް ދެއްކިއިރު، މި މެޗުގެ ފުރަތަމަ ހާފުގައި ޕީއެސްޖީގެ ތަރި ނޭމާ ފޮނުވާލި ތިން ހަމަލާއެއް ބަޔާނުގެ ގޯލްކީޕަރު މެނުއެލް ނޯޔާ ވަނީ ހުއްޓުވާފައެވެ. އަދި އޭގެ ފަހުން މި ހާފުގައި ނޭމާ ފޮނުވާލި ދެ ހަމަލާއެއް ވަނީ ގޯލުގެ ދަނޑިއަށް އަމާޒުވެފައެވެ.

އެއާއެކު ފުރަތަމަ ހާފުގައި ޕީއެސްޖީއަށް ލިބުނު ފުރުޞަތުތަކުގެ ބޭނުން ނުހިފުމުގުގެ ނަތީޖާއަކަށްވީ، މި ހާފުގައި ބަޔާނުން ލީޑު ނެގުމެވެ. އެގޮތުން ފުރަތަމަ ހާފު ނިމެން ފަސް މިނެޓަށް ވެފައި ވަނިކޮށް ބަޔާނަށް ލީޑު ނަގައިދިން ލަނޑު ކާމިޔާބުކޮށްދިނީ މީގެ ކުރިން ޕީއެސްޖީއަށް ކުޅުނު އެރިކް މެކްސިމް ޗޫޕޯ-މޯޓިންނެވެ. އޭގެ ފަހުން މި މެޗުގައި ބަޔާނުން ގިނަ ހަމަލާތަކެއް އުފެއްދިއިރު، އެ ހަމަލާތައް ހުއްޓުވުމުގައި މެޗުގައި މޮޅު ކުޅުމެއް ދެއްކި ޕީއެސްޖީގެ ގޯލްކީޕަރު ކޭލޯ ނަވާސް ވަނީ މުހިންމު ދައުރެއް އަދާކޮށްފައެވެ.

ކުއާޓާއިން ބަޔާން މިއުނިކް ކަޓުވާލުމަށްފަހު މުބާރާތުގެ ސެމީއަށް ޕީއެސްޖީ ދަތުރުކުރިއިރު، މިދިޔަ ސީޒަނުގެ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ފައިނަލުގައި ބައްދަލުކުރީ މި ދެ ޓީމެވެ. އެ ފަހަރު ފައިނަލް މެޗުން 1-0 ގެ ނަތީޖާއަކުން ޕީއެސްޖީ ބަލިކޮށް، ބަޔާނުން ވަނީ ހަވަނަ ފަހަރަށް ޔޫރަޕުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދާފައެވެ.

ސެމީގެ ޖާގައެއް ޕީއެސްޖީ ހޯދިއިރު، ސެމީގައި އެ ޓީމު ބައްދަލުކުރަން ޖެހޭނީ މެންޗެސްޓާ ސިޓީ ނުވަތަ ބޮރޫޝިއާ ޑޯޓްމުންޑާއެވެ. ކުއާޓާގައި ސިޓީ އާއި ޑޯޓްމުންޑް ބައްދަލުކުރާއިރު، އަމިއްލަ ދަނޑުގައި ކުޅުނު ފުރަތަމަ ލެގުން ސިޓީ ވަނީ 2-1 ގެ ނަތީޖާއަކުން މޮޅުވެފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ހުސައިން ފަރިޔާޒް
0%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
0%
އުފާ ވެއްޖެ
0%
ދެރަ ވެއްޖެ
0%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
0%
މޮޔަވެއްޖެ
0%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް