ރޯދަ މަހު ޚިދުމަތްދޭ ގަޑި
ރަމަޟާން މަހު މީރާއިން ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭ ގަޑި އާންމުކޮށްފި
 
ނަންބަރު ދޫކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ މީރާގެ މޯބައިލް އެޕްލިކޭޝަން އަދި ކިއުބީ އެޕްލިކޭޝަން މެދުވެރިކޮށް
ކ. މާލެ |
ނިއު ނޯމަލްގައި މީރާއިން މީހަކު ޚިދުމަތް ހޯދަނީ
ރާއްޖެއެމްވީ

މި އަހަރުގެ ރަމަޟާން މަހު މޯލްޑިވްސް އިންލެންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ (މީރާ) އިން ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭނެ ގަޑި އާންމުކޮށްފިއެވެ.

މީރާގެ ޓެކްސްޕޭޔަރ ސަރވިސް ސެންޓަރުން ނަންބަރު ދޫކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ގަޑިއަކީ އާދިއްތަ ދުވަހުން ފެށިގެން ބުރާސްފަތި ދުވަހަށް ހެނދުނު 9:05ން މެންދުރުފަހު 12:30ށް ކަމަށް މީރާއިން ބުނެއެވެ. ޝައްވާލު މަހުގެ ފުރަތަމަ 7 ދުވަހު ވެސް މީރާއިން ނަންބަރު ދޫކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ މި ގޮތަށެވެ.

މި ދުވަސްތަކުގައި މީރާގެ ޓެކްސްޕޭޔަރ ސަރވިސް ސެންޓަރުން ޚިދުމަތް ހޯދާ ފަރާތްތަކަށް ނަންބަރު ދޫކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ، މިހާރެކޭ ވެސް އެއްފަދައިން، މީރާގެ މޯބައިލް އެޕްލިކޭޝަން އަދި ކިއުބީ އެޕްލިކޭޝަން މެދުވެރިކޮށް އޮންލައިންކޮށް ކަމުގައި މައުލޫމާތުދެއެވެ. އަދި، އޮންލައިކޮށް ނަންބަރު ނުނެވޭ ފަރާތްތަކުން 3020460 އަށް ގުޅައިގެން ވެސް ނަންބަރު ނެގޭނެ ކަމަށް މީރާއިން ބުންޏެވެ.

މީރާއަށް ބަލައިގަންނަ ހުރިހައި ޓެކްސްތަކާއި ގިނަ ފީތަކަކީ އޮންލައިންކޮށް ދެއްކުމުގެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެހިފައިވާ ފައިސާއެއްކަމުގައި ވާތީ، މިހާލަތުގައި ރައްކާތެރިވެ ތިބުމުގެ ގޮތުން، އޮންލައިން ޚިދުމަތްތައް ޚިޔާރުކުރުމަށް ވަނީ އިލްތިމާސް ކޮށްފައެވެ.

މީރާއިން ރޯދަ މަހު ޚިދުމަތް ދޭ ގަޑިތައް އާންމުކޮށްފައިވާއިރު ފެބުރުއަރީ 2021 ގައި މީރާ އިން ވަނީ 994.12 މިލިއަން ރުފިޔާ ބަލައިގެންފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އިމާދު ލަތީފް
0%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
0%
އުފާ ވެއްޖެ
0%
ދެރަ ވެއްޖެ
0%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
0%
މޮޔަވެއްޖެ
0%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް
raajjemv logo

All rights reserved