raajjemv logo
ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބު
ވޯޓު ލާފައިވަނީ 17 އިންސައްތަ މީހުން - އީސީ
 
ވޯޓުލުމުގެ ހައްގު ލިބިގެންވަނީ 273،128 މީހުންނަށް
 
މެންދުރާ ހަމަޔަށް ވޯޓު ދީފައިވަނީ ގާތްގަނޑަކަށް 44،026 މީހުން
 
ލަފާކުރެވެނީ ވޯޓުލާނީ ހައްގު ލިބިފައިވާ މީހުންގެ ތެރެއިން 38 އިންސައްތައާއި 40 އިންސައްތަ އާއި ދެމެދުގެ އަދަދެއް ކަމަށް
ޝިއުނާ ސޯލިހް
ކ. މާލެ |
ކޮލޮމްބޯގައި ވޯޓުލުން ކުރިއަށްދަނީ
ރާއްޖެއެމްވީ

ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ ހެނދުނު 10:45އާ ހަމައަށް ނަގާފައިވާ ތަފާސްހިސާބުތަކުން ދައްކާގޮތުގައި ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބުގައި ވޯޓުލީ ހައްގު ލިބިފައިވާ މީހުންގެ ތެރެއިން 17 އިންސައްތަ މީހުން ކަމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ބުނެފިއެވެ.

ތަފާސްހިސާބުތައް އާއްމު ކުރައްވަމުން ކޮމިޝަނުގެ ރައީސް އަހުމަދު ޝަރީފު ވިދާޅުވީ، ވޯޓު ދީފައިވަނީ ގާތްގަޑަކަށް 44،026 މީހުން ކަމަށެވެ. އޭގެ ތެރެއިން 26،000 އަށް ވުރެ ގިނަ މީހުންނަކީ ފިރިހެނުން ކަމަށާއި، 17،000 އަށް ވުރެ ގިނަ އަންހެނުން ވެސް ވޯޓުލާފައިވާ ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ.

ޝަރީފު އިތުރަށް ވިދާޅުވީ މިހާރު ލަފާކުރެވެނީ މި އިންތިހާބުގައި ވޯޓާރޒް ޓަރންއައުޓް އުޅޭނީ 38 އިންސައްތައާއި 40 އިންސައްތަ އާއި ދެމެދުގައި ކަމަށެވެ. އެހެންނަމަވެސް މެންދުރު ފަހާއި ހަވީރު ވަގުތު، ވޯޓުލާ މީހުންގެ އަދަދު އިތުރުވުމަކީ އެކަށީގެންވާ ކަމެއް ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ. މިކަން ކެންޑިޑޭޓުންނާއި ކެންޑިޑޭޓުންގެ މަންދޫބުންގެ ސަމާލުކަމަށް ގެންނަވާފައިވާކަން ފާހަގަކުރައްވަމުން ޝަރީފް ވަނީ ވީހާވެސް ގިނަ ބަޔަކު ވޯޓު ލާން ނުކުތުމަށް އިލްތިމާސް ކުރައްވާފައެވެ. ކޮވިޑާއި ގުޅިގެން އަޅަން ޖެހޭ ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅުތައް އަޅާފައިވާކަންވެސް ޝަރީފު ފާހަގަ ކުރެއްވިއެވެ.

ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބާއި އަންހެނުންގެ ތަރައްގީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީތަކުގެ އިންތިޚާބުގައި ވޯޓުލުމުގެ ހައްގު ލިބިގެންވަނީ 273،128 މީހުންނަށެވެ. އެއީ މާލެއިން 51،702 މީހުން، އައްޑޫން 25،234 މީހުން، ފުވައްމުލަކުން 9،212 މީހުން، ކުޅުދުއްފުށިން 6،833 މީހުން އަދި އެހެނިހެން އަތޮޅުތަކުން 180،147 މީހުންނެވެ.

ރަށު ކައުންސިލްތަކާއި އަތޮޅު ކައުންސިލްތަކާއި ސިޓީ ކައުންސިލްތަކަށް ޖުމްލަ 982 މެމްބަރުން އިންތިހާބު ކުރަންޖެހެއެވެ. އަންހެނުންގެ ތަރައްގީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީތަކަށް ޖުމްލަ 930 މެމްބަރުން އިންތިޚާބު ކުރަންޖެހެއެވެ. އެހެންކަމުން މި އިންތިޚާބުގައި ޖުމްލަ 1،912 މެމްބަރުން އިންތިޚާބުވެގެންދާނެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އިމާދު ލަތީފް
0%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
0%
އުފާ ވެއްޖެ
0%
ދެރަ ވެއްޖެ
0%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
0%
މޮޔަވެއްޖެ
0%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް