raajjemv logo
ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބު: ދިއްފުށީގެ ހާލަތު
ދިއްފުށީގައި ވޯޓުލުމަށް ޚާއްސަ ގޮތްތަކެއް
 
ކަރަންޓީނުގައި 500 މީހުން އެބަތިބި
 
ދިއްފުށީގައި ތިބީ ވޯޓުލުމުގެ ހައްގު ލިބިފައިވާ 710 މީހުން
ޝިއުނާ ސޯލިހް
ކ. މާލެ |
ކ ދިއްފުށީގައި ގިނަ އަދަދެއްގެ ބަޔަކު ތިބީ ކަރަންޓީނުގައި
ގޫގުލް

މާލެއަތޮޅު ދިއްފުށީގައި ވޯޓުލުމުގެ ހައްގު ލިބިގެންވާ މީހުންގެ ތެރެއިން ވަރަށް ގިނަބަޔަކު ކަރަންޓީނުގައި ތިބުމުން އާއްމު ހާލަތުގައި ތިބި މީހުންނަށް ވޯޓުލެވޭނީ މެންދުރު 2 ޖެހުމާ ހަމަޔަށް ކަމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ބުނެފިއެވެ.

އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ނޭޝަނަލް އެޑްވައިޒަރީ ކޮމިޓީއާއެކު ބޭއްވި މަޝްވަރާތަކަށްފަހު ބުނެފައިވަނީ ވޯޓުލުމުގެ ހައްގު ލިބިފައިވާ 710 މީހުންް ދިއްފުށީގައި ތިބިއިރު، އޭގެ ތެރެއިން 500 މީހުންނަކީ ކަރަންޓީނުގައި ނުވަތަ ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވެފައިވާ މީހުން ކަމަށެވެ.

ޕޮޒިޓިވް މީހުންނާއި ކަރަންޓީނުގައި ތިބި މީހުންނަށް ހަވީރު 5:00 އިން 6:00 އަށް ވޯޓުލެވޭގޮތަށް ކަނޑައެޅިފައިވީ ނަމަވެސް އެހާ ގިނަ ބަޔަކަށް އެއް ގަޑިއިރު ދިނުމަކީ ހަމަޖެހޭ ގޮތެއް ނޫން ކަމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ބުނެއެވެ.

މިކަމާ ގުޅިގެން އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ގަސްތުކުރަނީ އާއްމު ހާލަތުގައި ތިބި މީހުންނަށް 2 ޖެހުމާ ހަމަޔަށް ވޯޓުލުމުގެ ފުރުސަތު ދިނުމަށްފަހު ހަވީރު 6 ޖަހަންދެން ކަރަންޓީނުގައި ތިބި މީހުންނަށް ފުރުސަތު ދިނުމަށް ކަމަށް އެ ކޮމިޝަނުން ބުނެފައިވެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އިމާދު ލަތީފް
0%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
40%
އުފާ ވެއްޖެ
0%
ދެރަ ވެއްޖެ
60%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
0%
މޮޔަވެއްޖެ
0%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް