raajjemv logo
ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިހާބު
ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިހާބުގެ ވޯޓު ކަރުދާސް ޗާޕު ކޮށްފި
 
ކަރުދާސް ޕްރިންޓު ކުރީ ނޮވެލްޓީ ޕްރިންޓަރސް އެންޑް ޕަބްލިޝަރސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުން
 
މި ފަހަރުގެ އިންތިހާބަށް ޖުމްލަ 498194 ވޯޓު ކަރުދާސް ޕްރިންޓުކޮށްފައިވޭ
ޝުރުފާ މުހައްމަދު
6,037
ކ. މާލެ |
8 އޭޕްރިލް 2021 | ބުރާސްފަތި 06:58
ވޯޓު ކަރުދާސް ސާމްޕަލް
ރާއްޖެއެމްވީ

ކުރިއަށް އޮތް ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިހާބާއި އަންހެނުންގެ ތަރައްގީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ އިންތިހާބުގައި ބޭނުންކުރާ ވޯޓު ކަރުދާސްތައް ޗާޕުކޮށްފިއެވެ.

އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންއިން ކުރި ޓުވީޓެއްގައި ބުނީ ވޯޓު ކަރުދާސްތައް މިހާރު ޕްރިންޓުކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި ކަރުދާސް ޕްރިންޓު ކުރީ ނޮވެލްޓީ ޕްރިންޓަރސް އެންޑް ޕަބްލިޝަރސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުން ކަމަށް އިލެކްޝަނުން ބުނެފައިވެއެވެ. މި ފަހަރުގެ އިންތިހާބަށް ޖުމްލަ 498194 ވޯޓު ކަރުދާސް ޕްރިންޓުކޮށްފައިވެއެވެ.

މި މަހުގެ 10 ވަނަ ދުވަހު އިންތިހާބު ބާއްވަން ތައްޔާރުވަމުން އަންނަ އިރު މި އިންތިހާބަށްވާ ތައްޔާރީތަކުގެ ތެރެއިން ވޯޓު ފޮށިތަކާއި، ވޯޓު ކަރުދާސްތައް އަދި އިންތިހާބަށް ބޭނުންވާ އެހެން ކަންކަން ވެސް ބުރާސްފަތި ދުވަހާ ހަމައަށް އަތޮޅުތެރެއަށް ފޮނުވާނެ ކަމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ބުނެފައިވެއެވެ.

މި އިންތިހާބުގައި ވޯޓު ކަރުދާސްތަކުގައި ވެސް ތަފާތުތަކެއް އުޅޭ އިރު، ސައްހަ ވޯޓާއި ބާތިލް ވޯޓުގެ ކަންކަމަށް ހާއްސަ ސަމާލުކަމެއް ދިނުމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ވަނީ އިލްތިމާސް ކޮށްފައެވެ.

ކޮވިޑް-19އާ ގުޅިގެން ހާއްސަ ފިޔަވަޅުތަކަކާ އެކު މި އިންތިހާބު ކުރިއަށްގެންދާއިރު މިއީ މިހާތަނަށް އެންމެ ވޯޓުފޮށިތައް ވެސް ގިނަ އިންތިހާބު ކަމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން އިން ބުނެފައިވެއެވެ. އަދި ކޮންމެ ވޯޓު ފޮއްޓަކަށް ވެސް ވޯޓު ލާނީ 500 މީހުނަށް ވުރެން ގިނަ ނުވާނެ ގޮތަށް ކަމަށް ވެސް ބުނެފައިވެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 6 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ހުސައިން ފަރިޔާޒް
0%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
0%
އުފާ ވެއްޖެ
0%
ދެރަ ވެއްޖެ
0%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
0%
މޮޔަވެއްޖެ
0%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް