raajjemv logo
ޔުއެފާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގު
ވިނީޝިއުސްގެ ދެ ލަނޑާއެކު ރެއާލަށް މޮޅެއް
 
ފުރަތަމަ ލެގުން ރެއާލް މޮޅުވީ 3-1 ގެ ނަތީޖާއަކުން
 
ދެވަނަ ލެގު ކުޅޭނީ މި މަހުގެ 14 ވަނަ ދުވަހު
އިސްމާޢީލް ޝާހް
2,281
ކ. މާލެ |
7 އޭޕްރިލް 2021 | ބުދަ 03:38
ރެއާލާއި ލިވަޕޫލް ބައްދަލުކުރި މެޗުގެ ތެރެއިން: މި މެޗުން ރެއާލް މޮޅުވީ 3-1 ން
ގެޓީ އިމޭޖަސް

ޔުއެފާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ކުއާޓާ ފައިނަލުގެ ފުރަތަމަ ލެގުގައި ލިވަޕޫލް އަތުން ރެއާލް މެޑްރިޑް މޮޅުވެއްޖެއެވެ.

އަމިއްލަ ދަނޑުގައި ކުޅުނު މެޗުން ރެއާލް މޮޅުވީ 3-1 ގެ ނަތީޖާއަކުންނެވެ.

މި މެޗުން ރެއާލް މޮޅުވިއިރު، މި މެޗުގައި އަނިޔާގެ ސަބަބުން ރެއާލުގެ ކެޕްޓަން އަދި ތަޖުރިބާކާރު ޑިފެންޑަރު ސާޖިއޯ ރާމޯސް ކުޅެފައެއް ނުވެއެވެ. އަދި އަންގާރަ ދުވަހުގެ ވަގުތެއްގައި ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވުމާއެކު، މި މެޗުގައި ރެއާލުގެ ތަޖުރިބާކާރު ޑިފެންޑަރު ރަފައެލް ވަރާންވެސް ކުޅެފައެއް ނުވެއެވެ.

އަންގާރަ ދުވަހުގެރޭ ކުޅުނު މެޗުގެ ފުރަތަމަ ހާފުގައި ލިވަޕޫގެ ފަރާތުން އާދައިގެ ކުޅުމެއް ފެނިގެންދިޔައިރު، ރެއާލުން ވަނީ މި ހާފުގައި ގިނަ ހަމަލާތަކެއް އުފައްދާފައެވެ. އެގޮތުން ފުރަތަމަ ހާފުގައި ރެއާލުން ދެ ލަނޑުގެ ލީޑެއް ނެގިއިރު، މެޗުގެ 27 ވަނަ މިނެޓުގައި އެ ޓީމަށް ލީޑު ނަގައިދިން ލަނޑު ކާމިޔާބުކޮށްދިނީ ބްރެޒިލުގެ ޒުވާން ތަރި ވިނީޝިއުސް ޖޫނިއާއެވެ. އޭނާ މި ލަނޑު ކާމިޔާބުކޮށްފައިވަނީ މިޑްފީލްޑަރު ޓޯނީ ކްރޫސް ދިން ރީތި ޕާހަކުންނެވެ. އަދި މެޗުގެ 36 ވަނަ މިނެޓުގައި ލިވަޕޫލުގެ ޑިފެންޑަރު ޓްރެންޓް އަލެކްސަންޑަ-އާނޯލްޑް ހެދި ގޯހެއްގެ ފައިދާ ނަގައި، މާކޯ އެސެންސިއޯ ވަނީ ރެއާލަށް ލީޑު ފުޅާކޮށްދީފައެވެ.

އެކަމަކު މި މެޗުގެ ދެވަނަ ހާފުގައި ލިވަޕޫލުން އެ ޓީމުގެ ކުޅުން ރަނގަޅުކުރިއިރު، މި ހާފު ފަށައިގެން ހަވަނަ މިނެޓުގައި އެ ޓީމުން ވަނީ ލަނޑެއް ޖަހައި، ފަރަގު ކުޑަކޮށްފައެވެ. މި ލަނޑު ލިވަޕޫލަށް ކާމިޔާބުކޮށްދިނީ ފޯވާޑް މުޙައްމަދު ސަލާހެވެ. އެކަމަކު މެޗުގެ 65 ވަނަ މިނެޓުގައި ވިނީޝިއުސް ވަނީ އިތުރު ލަނޑެއް ޖަހައި، ރެއާލަށް އަލުން ލީޑު ފުޅާކޮށްދީފައެވެ.

މި މެޗުން މޮޅުވެ ސެމީގެ ޖާގައެއް ކަށަވަރުކުރުމާ ގާތަށް ރެއާލް ޖެހިލިއިރު، ކުއާޓާގެ ދެވަނަ ލެގު ކުޅޭނީ މި މަހުގެ 14 ވަނަ ދުވަހު ލިވަޕޫލުގެ ދަނޑުގައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ހުސައިން ފަރިޔާޒް
0%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
100%
އުފާ ވެއްޖެ
0%
ދެރަ ވެއްޖެ
0%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
0%
މޮޔަވެއްޖެ
0%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް
7 އޭޕްރިލް 2021 | ބުދަ 08:29
ހަމީދު
މަރްހަބާ ދުނިޔޭގެ އެންމެ ގަދަފަދަ ޓީމް.