ކ. މާލެ
|
2 އޭޕްރިލް 2021 | ހުކުރު 23:19
އެމެރިކާގައި ކޮވިޑް ކޭސްތަކުގެ އަދަދު އަދިވެސް އަންނަނީ އިތުރުވަމުން
އެމެރިކާގައި ކޮވިޑް ކޭސްތަކުގެ އަދަދު އަދިވެސް އަންނަނީ އިތުރުވަމުން
ރޮއިޓަރސް
ކޮވިޑް-19 އެމެރިކާގެ ހާލަތު
ވެކްސިން ޖެހުމުން ޓެސްޓު ނުހަދައި، ކަރަންޓީނު ނުވެ އެމެރިކާގައި ދަތުރު ކުރެވޭނެ: ސީޑީސީ
 
އެވްރެޖްކޮށް ދުވާލެއްގެ މައްޗަށް 62،000 މީހުން ޕޮޒިޓިވްވަމުންދޭ
 
ދަތުރުފަތުރުތައް ވީހާވެސް މަދުކުރުމަށް ސީޑީސީގެ ޑިރެކްޓަރ އިލްތިމާސް ކުރެއްވި
 
ވެކްސިން ޖަހާފައިވާ މީހުންވެސް އާންމު ތަންތަނުގައި މާސްކް އަޅަންޖެހޭ

ކޮވިޑް-19 އިން ދިފާއުވުމަށް ވެކްސިން ޖެހުމުން ޓެސްޓު ނުހަދައި، ކަރަންޓީނު ނުވެ އެމެރިކާގައި ދަތުރު ކުރެވޭނެކަމަށް އެ ގައުމުގެ ސެންޓަރ ފޮރ ޑިޒީޒް ކޮންޓްރޯލް (ސީޑީސީން) އިއުލާނު ކޮށްފިއެވެ.

ހުކުރު ދުވަހު ސީޑީސީން ބުނެފައިވަނީ ކޮވިޑް ވެކްސިން ފުރިިހަމަ ކުރާ މީހުންނަށް ލުއި ލިބިގެންދާނެ ކަމަށެވެ. އެގޮތުން ޓެސްޓު ނުހަދައިވެސް ދަތުރު ކުރެވޭއިރު، ކަރަންޓީނުވާންވެސް ނުޖެހޭނެކަމަށް ސީޑީސީން ވަނީ ބުނެފައެވެ. އެހެންނަމަވެސް، ވެކްސިން ޖަހާފައިވާ މީހުންވެސް އާންމު ތަންތަނުގައި މާސްކް އެޅުމާއި، ޚާއްސަކޮށް އާންމު ދަތުރުފަތުރު ކުރާ ތަންތަނުގައި މާސްކް އަޅައިގެން އުޅެން ޖެހޭނެކަަމަށް ސީޑީސީން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

މި ބަދަލުތަކާއެކުވެސް، ދަތުރުފަތުރުތައް ވީހާވެސް މަދުކުރުމަށް ސީޑީސީގެ ޑިރެކްޓަރ ޑރ ރޮޝޭލް ވެލެންސްކީ ވަނީ އިލްތިމާސް ކުރައްވާފައެވެ. މި ބަދަލުތަކާއެކު ގިނަ ބަޔަކު ދަތުރު ކުރުމަށް ބުކިންގ ހަދަމުންދާކަމަށް އެ ގައުމުގެ ނޫސްތަކުން ރިޕޯޓު ކުރެއެވެ.

އެމެރިކަން އެއަރލައިންއާ ހަވާލާދީ މީޑިއާތަކުން ރިޕޯޓު ކުރާ ގޮތުން ހަމައެކަނި އެ އެއަރލައިންގެ ބުކިންތައްވެސް ވަނީ 90 އިންސައްތައަށް އިތުރުވެފައެވެ.

އެމެރިކާގެ ކޮވިޑް ކޭސްތަކުގެ އަދަދު އަދިވެސް އަންނަނީ އިތުރުވަމުންނެވެ. އެގޮތުން ފާއިތުވި 7 ދުވަހުގެ އަދަދުތަކަށް ބަލާއިރު، އެވްރެޖްކޮށް ދުވާލެއްގެ މައްޗަށް 62،000 މީހުން ޕޮޒިޓިވްވަމުންދާ ކަމަށް މީޑިއާތަކުން ރިޕޯޓު ކުރެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: އިމާދު ލަތީފް
0%
0%
100%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް