raajjemv logo
ފިޔާ، އަލުވި ބިހުގެ ހާއްސަ އަގުތައް
އެސްޓީއޯ އިން ފިޔާ، އަލުވި ބިހުގެ ހާއްސަ އަގުތަކެއް
 
އަލުވި ކިލޯއެއް ވިއްކަނީ ނުވަ ރުފިޔާއަށް، އަލުވި ބަސްތާއެއްގެ އަގަކީ 185 ރުފިޔާ
 
ފިޔާ ކިލޯއެއް ނުވަ ރުފިޔާ 50 ލާރިޔަށް، ފިޔާ ބަސްތާއެއްގެ އަގަކީ 200 ރުފިޔާ
 
ބިހެއް ވިއްކަނީ އެއް ރުފިޔާ 40 ލާރި އަށް، ބިސް ކޭހެއްގެ އަގަކީ 265 ރުފިޔާ
ފާތިމަތު އުދުމާ
5,845
ކ. މާލެ |
30 މާރޗް 2021 | އަންގާރަ 22:55
ބާޒާރުމަތި މުދާ އުފުލުން
ރާއްޖެއެމްވީ

ރަމަޟާން މަހަށް ހާއްސަކޮށްގެން ފިޔާ، އަލުވި އަދި ބިހުގެ އަގަށް ހާއްސަ ބަދަލުތަކެއް ސްޓޭޓް ޓްރޭޑިން އޯގަނައިޒޭޝަން (އެސްޓީއޯ) އިން ގެނަސްފިއެވެ.

އެސްޓީއޯ އިން އާންމުކޮށްފައިވާ އަގުތަކަށް ބަލާއިރު، ބިހެއް ވިއްކަނީ އެއް ރުފިޔާ 40 ލާރި އަށެވެ. އަދި ބިސް ކޭހެއްގެ އަގަކީ 265 ރުފިޔާއެވެ. ފިޔާ ކިލޯއެއް ނުވަ ރުފިޔާ 50 ލާރިޔަށް ވިއްކަން އެސްޓީއޯ އިން ނިންމާފައިވާއިރު، ފިޔާ ބަސްތާއެއްގެ އަގަކީ 200 ރުފިޔާއެވެ.

އެސްޓީއޯ އިން އަލުވި ކިލޯއެއް ވިއްކަނީ ނުވަ ރުފިޔާއަށެވެ. އަދި އަލުވި ބަސްތާއެއް 185 ރުފިޔާއަށެވެ.

ރަމަޟާން މަހާއި ދިމާކޮށް ކޮންމެ އަހަރަކުވެސް އެސްޓީއޯ އިން ދަނީ ރައްޔިތުންނަށް ބޭނުންވާނެ ޒަރޫރީ ތަކެތީގެ އަގު ހެޔޮކޮށް ދިނުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުންނެވެ. އަދި ރޯދައަށް ބޭނުންވާނެ ތަކެތި ދަތިކަމެއް ނެތި ރައްޔިތުންނަށް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް އެސްޓީއޯ އިން ހާއްސަ އިސްކަމެއްދެއެވެ.

އެގޮތުން ފާއިތުވި އަހަރު، ކޮވިޑްގެ ނުރައްކާ ރާއްޖެއަށް ކުރިމަތިވެ ދިމާވި ގޮންޖެހުންތަކާއި އެކުވެސް އެސްޓީއޯ އިން ވަނީ އެކުންފުނީގެ ކަސްޓަމަރުންނަށް ހެޔޮ އަގުތަކެއްގައި ތަކެތި ފޯރުކޮށްދީފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ހުސެއިން މަޚްތޫމް
25%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
50%
އުފާ ވެއްޖެ
0%
ދެރަ ވެއްޖެ
25%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
0%
މޮޔަވެއްޖެ
0%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް