raajjemv logo
އެޗްޑީސީ
ސޭލްސް އެޖެންޓުންގެ ގޮތުގައި އެޗްޑީސީއާއެކު މަސައްކަތް ކުރަން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް އެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި
 
މި ފުރުސަތު ދިނުމަށް ނިންމާފައިވަނީ އެެންމެ މަތިން މާކްސް ހޯދާ 10 ފަރާތަކަށް
 
އޭޕްރިލް 15އާ ހަމައަށް ފޯމް ހުށަހެޅޭނެ
 
ވަކި ފީއެއް ނެގުމަށް ހަމަޖެހިފައިވޭ
ސިމާހާ ނަސީމް
3,563
ކ. މާލެ |
29 މާރޗް 2021 | ހޯމަ 08:31
ހުޅުމާލެ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން (އެޗްޑީސީ)
ރާއްޖެއެމްވީ

ސޭލްސް އެޖެންޓުންގެ ގޮތުގައި ހައުސިންގ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން (އެޗްޑީސީ) އާއެކު މަސައްކަތް ކުރަން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް އެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފިއެވެ.

އެޗްޑީސީ އިން ބުނީ އެ ކުންފުނިން އެކި ބޭނުންތަކަށް އިމާރާތްކޮށް ތަރައްގީކުރާ ޔުނިޓްތައް، އެ ކުންފުންޏާ ގުޅިގެން މާރކެޓްކޮށް ވިއްކުމަށް ސޭލްސް އެޖެންޓުގެ ގޮތުގައި މަސައްކަތް ކުރުމަށް ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް އެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލާފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި މިކަމުގެ އެންމެ ބޮޑު ބޭނުމަކީ އެ ދާއިރާގައި ހަރަކާތްތެރިވާނެ ފަންނީ މީހުން އުފެއްދުމާއި، އެގޮތަށް މަސައްކަތް ކުރާނެ ފުރިހަމަ ޕްލެޓްފޯމެއް ގާއިމުކޮށްދިނުން ކަމަށެވެ.

ސޭލްސް އެޖެންޓުންގެ ގޮތުގައި ކުރިމަތިލާން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް 15 އޭޕްރިލްއާ ހަމައަށް އެ ފުރުސަތު ވަނީ ހުޅުވާލާފައެވެ. އެގޮތުން އަމިއްލަ ފަރާތްތަކަށާއި ކުންފުނިތަކުން ރަޖިސްޓްރީވުމަށް ފީއެއްގެ ގޮތުގައި 1000 ރުފިޔާ ނެގުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާއިރު ކުދި އަދި މެދުފަންތީގެ ވިޔަފާރިތަކަށާއި ކުންފުނިތަކަށް ޙާއްސަ އަހަމިއްޔަތުކަމެއް ދިނުމުގެ ގޮތުން ރަޖިސްޓްރޭޝަން ފީއެއްގެ ގޮތުގައި 500 ރުފިޔާ ނެގުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ކަމަށް އެޗްޑީސީން ބުންޏެވެ.

އެެޗްޑީސީން އިތުރަށް ބުނީ މިފަހަރު މި ހިންގޭ ފްރޭމްގެ ދަށުން ތަމްރީންގައި ބައިވެރިވެ އެސެސްމެންޓްގައި އެެންމެ މަތިން މާކްސް ހޯދާ 10 ފަރާތަކަށް ފުރުސަތު ދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ކަަމަށާއި ތަމްރީނުތަކުގެ އިތުރުން އެ ފަރާތްތަކުން ވިއްކާ ޔުނިޓްތަކަށް ކޮމިޝަނެއް ދިނުމަށް ވެސް ނިންމާފައިވާ ކަަމަށެވެ.

އެޗްޑީސީގެ އަމާޒަކީ އިމާރާތް ކުރުމުގެ ދާއިރާ އަށް ހުނަރުވެރި ގިނަ ބަޔަކު ނެރެ، ވިޔަފާރި ކުރުމަށް ފަހި ފުރުސަތުތަކެއް ގާއިމުކޮށްދިނުމަށް ކަމަށް އެ ކުންފުނިން ބުނެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ނަހްދާ އާދަމް
0%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
100%
އުފާ ވެއްޖެ
0%
ދެރަ ވެއްޖެ
0%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
0%
މޮޔަވެއްޖެ
0%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް