ކ. މާލެ
|
25 މާރޗް 2021 | ބުރާސްފަތި 13:06
އަހްމަދު ނަސީމް، މިނިސްޓަރ އޮފް ހެލްތް
އަހްމަދު ނަސީމް، މިނިސްޓަރ އޮފް ހެލްތް
ޗައިނާއން ވެކްސިން ހަދިޔާކުރުން
ޗައިނާއިން ހަދިޔާކުރި ވެކްސިނާއެކު މެދު ނުކެނޑި ވެކްސިންދިނުން ކުރިއަށް ގެންދެވޭނެ- ނަސީމް
 
ބާކީ 100،000 ޑޯޒް ރާއްޖެ ގެންނާނީ މި މަހުގެ 30ގައި
 
100،000 ޑޯޒް ބުދަ ދުވަހުގެ ރޭ ރާއްޖެ ގެނެސްފި

ޗައިނާއިން ހަދިޔާކުރި ވެކްސިނާއެކު މެދުނުކެނޑި ވެކްސިން ޕްރޮގްރާމް ކުރިއަށް ގެންދެވޭނެ ކަމަށް ހެލްތް މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ޗައިނާއިން ރާއްޖެއަށް ހަދިޔާކުރި ސިނޮފާރމް ވެކްސިންގެ ފުރަތަމަ ބެޗް ސަރުކާރާ ހަވާލުކުރުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުން ހެލްތް މިނިސްޓަރ އަހްމަދު ނަސީމް ވިދާޅުވީ، ޗައިނާ ސަރުކާރުން ރާއްޖެއަށް ހަދިޔާކުރި މި ވެކްސިންގެ ސަބަބުން ރާއްޖޭގެ ވެކްސިން ޕްރޮގްރާމް މެދެ ކެނޑުމެއްނެތި ކުރިއަށްދާނެ ކަމަށެވެ. ޗައިނާ ސަރުކާރުން ރާއްޖެއަށް ހަދިޔާ ކޮށްފައިވަނީ ސިނޮފާރމް ވެކްސިންގެ 200،000 ޑޯޒެވެ. ފުރަތަމަ 100،000 ޑޯޒް ބުދަ ދުވަހުގެ ރޭ ރާއްޖެ ގެނެސްފައިވާއިރު، ބާކީ 100،000 ޑޯޒް ރާއްޖެ ގެންނާނީ މި މަހުގެ 30ގައި ކަމަށް މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވިއެވެ.

ވެކްސިނާއެކު އިތުރު މެޑިކަލް އިކުއިޕްމެންޓް ލިބިފައިވާކަން ފާހަގަ ކުރައްވަމުން، ސިއްޙީ ދާއިރާއިން ޗައިނާއިން ރާއްޖެއަށް ވަމުން އަންނަ އެހީތެރިކަމަށް ޝުކުރު އަދާކުރެއްވިއެވެ. މި ތަކެތި ރާއްޖެއަށް ގެނެސްފައިވަނީ ބުދަ ދުވަހުގެރޭ މޯލޑިވިއަންގެ ފްލައިޓެއްގައެވެ.

ރާއްޖޭގައި ވެކްސިން ދޭން ފަށާފައިވަނީ، ފެބްރުއަރީ މަހުގެ އެއްވަނަ ދުވަހުއެވެ. އެއަށްފަހު މާރިޗް މަހުގެ 15 ވަނަ ދުވަހު މާލެ ސަރަހައްދުގައި ވެކްސިންގެ ފުރަތަމަ ޑޯޒް ދިނުން މެދުކަނޑާލުމަށްފަހު އަލުން ވެކްސިން ދޭން ފަށާފައިވަނީ މާރިޗު 23ގައެވެ. މާރިޗް 23ގައި ދޭން ފަށާފައިވަނީ، ސިނޮފާރމް ވެކްސިނެވެ. ސިނޮފަރމްގެ 18000 ޑޯޒް ރާއްޖެއަށް ލިބި، އެ ވެކްސިން ދިނުމުގެ ހުއްދަ ދީފައިވަނީ މާރިޗް 14 ގައެވެ.

ކޮވިޑް ވެކްސިންގެ ދެވަނަ ޑޯޒް ދޭނެ ވަކި ދުވަހެއް އަދި އިއުލާން ކޮށްފައި ނުވާއިރު އެޗްޕީއޭއިން ބުނެފައިވަނީ ދެވަނަ ޑޯޒް ޖެހުމަށް އެޕޮއިންޓްމެންޓް ހައްދަން ޖެހޭނެ ކަމަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ނަހްދާ އާދަމް
50%
0%
0%
50%
0%
0%
ކޮމެންޓް