ކ. މާލެ
|
22 މާރޗް 2021 | ހޯމަ 13:51
ޗައިނާގެ ސިނޮފަރމް ވެކްސިން
ޗައިނާގެ ސިނޮފަރމް ވެކްސިން
ރޮއިޓަރސް
ޗައިނާއިން ނައިޖަރއަށް ވެކްސިން ހަދިޔާކުރުން
ޗައިނާއިން ސިނޮފަރމް ވެކްސިނުގެ 400،000 ޑޯޒް ނައިޖަރއަށް ހަދިޔާކޮށްފި
 
ބެއިޖިން އިންސްޓިޓިއުޓުން ކޮވިޑް-19އަށް އުފައްދާފައިވާ ވެކްސިނަކީ 79 އިންސައްތަ ކާމިޔާބު ވެކްސިނެއް
 
އެގައުމުން މިހާތަނަށް 4،911 މީހުންނަށް ކޮވިޑް ޖެހިގެން ރިޕޯޓު ކޮށްފައިވޭ
 
ނައިޖަރގެ ފަރާތުން ވެކްސިނާއި ހަވާލުވެވަޑައިގެންފައި ވަނީ އެގައުމުގެ ރައީސް މުހައްމަދޫ އިސޫފޫ

ޗައިނާއިން އެގައުމުގެ ސިނޮފަރމް ވެކްސިނުގެ 400،000 ޑޯޒް ނައިޖަރއަށް ހަދިޔާކޮށްފިއެވެ.

ނައިޖަރއިން މިކަން ހާމަކޮށް ބުނީ އާދިއްތަ ދުވަހު ޗައިނާއިން ސިނޮފަރމް ވެކްސިނުގެ 400،000 ޑޯޒް އެގައުމަށް ހަދިޔާ ކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ. ވެކްސިންގެ މި ޝިޕްމަންޓާ ހަވާލުވުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތެއްގައި ނައިޖަރގެ ފަރާތުން ވެކްސިނާ ހަވާލުވެވަޑައިގެންފައި ވަނީ އެގައުމުގެ ރައީސް މުހައްމަދޫ އިސޫފޫއެވެ. މި ރަސްމިއްޔާތުގައި އެގައުމުގައި ހުންނަވާ ޗައިނާގެ ސަފީރު ވެސް ވަނީ ބައިވެރިވެވަޑައިގަނެފައެވެ.

މިކަމާ ގުޅިގެން ނައިޖަރގެ ރައީސް އިސޫފޫ ވިދާޅުވީ ޗައިނާއިން ހަދިޔާކޮށްފައިވާ ވެކްސިން 27 މާޗް ވާ ހޮނިހިރު ދުވަހުން ފެށިގެން އެގައުމުގެ ރައްޔިތުންނަށް ދޭން ފަށާނެ ކަމަށެވެ. އެގައުމުން މިހާތަނަށް 4،911 މީހުންނަށް ކޮވިޑް ޖެހިގެން ރިޕޯޓު ކޮށްފައިވާއިރު 185 މީހުން މި ބަލީގައި އެގައުމުން ވަނީ މަރުވެފައެވެ.

ސިނޮފާރމްގެ ވޫހާން އިންސްޓިޓިއުޓް އޮފް ބަޔޮލޮޖިކަލް ރީސާރޗް އަދި ބެއިޖިން އިންސްޓިޓިއުޓް އޮފް ބަޔޮލޮޖިކަލް ރިސާރޗުން ވަނީ ކޮވިޑް-19އަށް ވެކްސިނެއް އުފައްދާފައެވެ. އެގޮތުން ވޫހާން އިންސްޓިޓިއުޓްގެ ވެކްސިން އެމެޖެންސީކޮށް ބޭނުން ކުރުމުގެ ހުއްދަ ޗައިނާ އަދި ޔޫއޭއީން ދީފައިވާއިރު، މިވެކްސިންގެ ކްލިނިކަލް ޓްރަޔަލްގެ ފޭސް ތިނެއްގެ މަސައްކަތްތައް ދަނީ ކުރަމުންނެވެ.

ބެއިޖިން އިންސްޓިޓިއުޓުން ކޮވިޑް-19އަށް އުފައްދާފައިވާ ވެކްސިނަކީ 79 އިންސައްތަ ކާމިޔާބު ވެކްސިނެއްކަމަށް ދައްކާފައިވާ އިރު، މިވެކްސިނަކީ ދެ ޑޯޒުން ތިން ހަފުތާގެ ދުރުމިނުގައި ދޭން ޖެހޭ ވެކްސިނެކެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: ނަހްދާ އާދަމް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް