ކ. މާލެ
|
20 މާރޗް 2021 | ހޮނިހިރު 18:18
ދިވެހި އަންހެން ކެޑޭޓެއް ކަމަށްވާ ފިރުޝާނާ ތައުފީޤް- ފިރުޝާނާއަކީ މި ކޯހުގައި ބައިވެރިވި ފުރަތަމަ އަންހެން ކެޑޭޓް އޮފިސަރ
ދިވެހި އަންހެން ކެޑޭޓެއް ކަމަށްވާ ފިރުޝާނާ ތައުފީޤް- ފިރުޝާނާއަކީ މި ކޯހުގައި ބައިވެރިވި ފުރަތަމަ އަންހެން ކެޑޭޓް އޮފިސަރ
އެމްއެންޑީއެފް
ފިރުޝާނާ ތައުފީޤް
ފިރުޝާނާ އަނެއްކާވެސް ޤައުމީ ދިފާއީ ބާރުގެ ނަން ރޯޝަން ކޮށްފި
 
ގިނަ ބައެއްގެ ތައުރީފާއި ލޯބި އޭނާއަށް ދަނީ އޮހެމުން
 
މިއީ މުޅި ދުނިޔޭގައިވެސް މިރޮނގުން އެންމެ މަތީ ދަރަޖައިގައި ގުނާލެވޭ ކޯހެއް
 
އޭނާއަކީ މި ކޯހުގައި ބައިވެރިވި ފުރަތަމަ ދިވެހި އަންހެން ކެޑޭޓް

އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ރޯޔަލް މިލިޓަރީ އެކެޑަމީ ސޭންޑްހަރސްޓްގެ ކޯހެއްގައި ބައިވެރިވި ދިވެހި އަންހެން ކެޑޭޓެއް ކަމަށްވާ ފިރުޝާނާ ތައުފީޤަށް އެ ކޯހުން އެންމެ މޮޅު ދަރިވަރުގެ އެވާރޑް ލިބިއްޖެއެވެ.

އެކަން ހާމަކޮށް އެމްއެންޑީއެފުން ކުރި ޓްވީޓެއްގައި ވަނީ "ބެސްޓް އިންޓަރނޭޝަނަލް ސްޓޫޑެންޓް އެވާރޑް" ޙާސިލު ކޮށްފައިވާތީ ފިރުޝާނާގެ ކާމިޔާބީއަށް މަރުޙަބާ ކިޔާފައެވެ. އަދި ފިރުޝާނާއަކީ މި ކޯހުގައި ބައިވެރިވި ފުރަތަމަ އަންހެން އޮފިސަރުކަންވެސް އެމްއެންޑީއެފުން މީގެ ކުރިން ފާހަގަ ކޮށްފައިވެއެވެ. މި ކޯހަކީ މިލިޓަރީ އޮފިސަރުން ތަމްރީންކުރާ އަދި ލީޑަރުން ތަރުބިއްޔަތުކުރާ ދުނިޔޭގެ އެންމެ ދުވަސްވީ އަދި ޝަރަފުވެރި، އޭގެ އިތުރުން، މުޅި ދުނިޔޭގައިވެސް މިރޮނގުން އެންމެ މަތީ ދަރަޖައިގައި ގުނާލެވޭ ކޯހެކެވެ.

Advertisement

މި ކޯހުގައި ފިރުޝާނާ ބައިވެރިވި ހިސާބުންވެސް ގިނަ ބައެއްގެ ތައުރީފާއި ލޯބި އޭނާއަށް ދިޔައީ އޮހެމުންނެވެ. އެގޮތުން ރާއްޖެއަށް ކަނޑައަޅުއްވާފައި ހުންނަވާ ބްރިޓިޝް ހައި ކޮމިޝަނަރ ކެރަން ރޮސްލާ ވެސް ވަނީ ފިރުޝާނާގެ ލޮލުން ފެންނަ ފަޚުރާއި، އުފާވެރިކަން ފާހަގަކުރައްވައި ފިރުޝާނާގެ ކުރިއެރުމަށް މަރުހަބާ ވިދާޅުވެފައެވެ. އަދި މުޅި ގައުމާއި ޚާއްސަކޮށް ސިފައިން އޭނާއާ މެދު ފަޚުރުވެރިވާނެ ކަމަށް އުންމީދުކުރައްވާ ކަމަށް ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ.

އޭގެ އިތުރުން، މިނިސްޓަރ ތަމްރީނުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުސަތު ފިރުޝާނާއަށް ލިބުމުން ޑިފެންސް މިނިސްޓަރ މާރިޔާ އަޙުމަދު ދީދީވެސް ވަނީ އޭނާއަށް މަރްހަބާއާއި ތައުރީފް ބަންޑުން ކޮށްލައްވާފައެވެ.

ފިރުޝާނާގެ މި ކާމިޔާބީއަށް މަރުޙަބާ ވިދާޅުވެ ޗީފް އޮފް ޑިފެންސް ފޯސް މޭޖަރ ޖެނެރަލް އަބްދުﷲ ޝަމާލްވެސް ވަނީ ޓްވީޓު ކުރައްވާފައެވެ. އެގޮތުން ޝަމާލްވެސް ވަނީ ފިރުޝަނާގެ ކާމީޔާބީއަށް ތައުރީފު ކުރައްވާފާއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ޙުސައިން މަޚްތޫމް
3%
92%
0%
6%
0%
0%
ކޮމެންޓް