raajjemv logo
ޔުއެފާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގު
ލެވަންޑޯސްކީގެ ލަނޑާއެކު ބަޔާން ކުއާޓާއަށް
 
ދެވަނަ ލެގުން ބަޔާން މޮޅުވީ 2-1 ގެ ނަތީޖާއަކުން
 
ބަޔާނަށް ކުރި ލިބުނީ 6-2 ގެ އެގްރިގޭޓް ނަތީޖާއަކުން
އިސްމާޢީލް ޝާހް
ކ. މާލެ |
ބަޔާނާއި ލާޒިއޯ ބައްދަލުކުރި މެޗުގެ ތެރެއިން: މި މެޗުން ބަޔާން މޮޅުވީ 2-1 ން
ގެޓީ އިމޭޖަސް

ޔުއެފާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ދެވަނަ ބުރުން ލާޒިއޯ ކަޓުވާލުމަށްފަހު މުބާރާތުގެ ކުއާޓާ ފައިނަލަށް އެންމެ ފަހުގެ ޗެމްޕިއަން ބަޔާން މިއުނިކް ދަތުރުކޮށްފިއެވެ.

ބުދަ ދުވަހުގެރޭ އަމިއްލަ ދަނޑުގައި ކުޅުނު ދެވަނަ ލެގުގެ މެޗުން 2-1 ގެ ނަތީޖާއަކުން ބަޔާން މޮޅުވިއިރު، ލާޒިއޯގެ ދަނޑުގައި ކުޅުނު ފުރަތަމަ ލެގުން ބަޔާން ވަނީ ފަސޭހަކަމާއެކު 4-1 ގެ ނަތީޖާއަކުން މޮޅުވެފައެވެ. އެހެންކަމުން 6-2 ގެ އެގްރިގޭޓް ނަތީޖާއަކުން މޮޅުވެ، ބަޔާން ވަނީ ކުއާޓާއަށް ދަތުރުކޮށްފައެވެ.

ބުދަ ދުވަހުގެރޭ ކުޅުނު މެޗުގައި އެންމެ ފުރަތަމަ ލަނޑު ޖަހާ ލީޑު ނެގީ ބަޔާނުންނެވެ. އޭރިއާ ތެރެއިން ބަޔާނުގެ ލެއޯން ގޮރެޓްޒްކާއަށް ލާޒިއޯގެ ވެދާތު މުރިގީ ކުރި ފައުލަކަށް ރެފުރީ ބަޔާނަށް ޕެނަލްޓީއެއް ދިންއިރު، މެޗުގެ 33 ވަނަ މިނެޓުގައި މި ޕެނަލްޓީ ކާމިޔާބުކޮށްދިނީ ތަޖުރިބާކާރު ފޯވާޑް ރޮބަޓް ލެވަންޑޯސްކީއެވެ. މިއީ މި ސީޒަނުގެ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގައި ލެވަންޑޯސްކީ ޖެހި ފަސްވަނަ ލަނޑެވެ. އަދި މިއީ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ތާރީޚުގައި އޭނާ ޖެހި ޖުމްލަ 73 ވަނަ ލަނޑެވެ.

މި މެޗުގައި ބަޔާނުން ގިނަ ހަމަލާތަކެއް އުފެއްދިއިރު، އެ ޓީމުން ލީޑު ފުޅާކޮށްފައިވަނީ 73 ވަނަ މިނެޓުގައެވެ. މި ލަނޑު އެ ޓީމަށް ކާމިޔާބުކޮށްދިނީ ލެވަންޑޯސްކީގެ ބަދަލުގައި ކުޅެން އެރި އެރިކް މެކްސިމް ޗޫޕޯ-މޯޓިންނެވެ. އެކަމަކު މެޗުގެ 82 ވަނަ މިނެޓުގައި މާކޯ ޕަރޯލޯ ވަނީ ލަނޑެއް ޖަހައި ލާޒިއޯއަށް ފަރަގު ކުޑަކޮށްދީފައެވެ.

މި މޮޅާއެކު މުބާރާތުގެ ކުއާޓާއަށް ބަޔާން ދަތުރުކުރިއިރު، މިއީ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ކުއާޓާއިން ބަޔާން ޖާގަ ހޯދި 19 ވަނަ ފަހަރެވެ. އެއާއެކު އެ ޓީމު ވެފައިވަނީ މި އަދަދަށް ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ކުއާޓާއިން ޖާގަ ހޯދި ފުރަތަމަ ޓީމަށެވެ.

ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ކުއާޓާގެ ޖާގަތައް އަށް ޓީމަކުން ޔަގީންކޮށްފައިވާއިރު، މި މުބާރާތުގެ ކުއާޓާ ފައިނަލުގެ ގުރުއަތުލުން އޮންނާނީ އަންނަ ހުކުރު ދުވަހުއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ހުސައިން ފަރިޔާޒް
0%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
0%
އުފާ ވެއްޖެ
0%
ދެރަ ވެއްޖެ
0%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
0%
މޮޔަވެއްޖެ
0%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް