އިދިކޮޅުން ކުރިއަށްގެންދިޔަ މުޒާހަރާ
އިދިކޮޅު އިހުތިޖާޖުގައި ހައްޔަރުކުރި މީހުން ޖޫރިމަނާ ކުރުމަށްފަހު ދޫކޮށްލައިފި
 
އިދިކޮޅުން އަންނަނީ ސަރުކާރާ ދެކޮޅަށް ސިލްސިލާ ގޮތެއްގައި މާލޭގައި މުޒާހަރާ ކުރަމުން
 
އިހުތިޖާޖުގައި ހައްޔަރު ކުރި މީހުންގެ ތެރޭގައި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ކުރީގެ ދެ މެމްބަރުން ހިމެނޭ
 
މުޒާހަރާގެ ތެރެއިން ޖުމުލަ 8 މީހުން ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެންދިޔަ
ކ. މާލެ |
ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅުތަކާއި ހިލާފަށް އިދިކޮޅު ކޯލިޝަނުން ބޭއްވި މުޒާހަރާއެއްގައި ފުލުހުން ހަރަކާތްތެރިވަނީ
ރާއްޖެއެމްވީ

އިދިކޮޅު ޕީޕީއެމް އަދި ޕީއެންސީން ކުރިއަށްގެންދިޔަ އިހުތިޖާޖުގައި ހައްޔަރުކުރި މީހުންގެތެރެއިން އެކަކު ފިޔަވާ އެހެން މީހުން ޖޫރިމަނާ ކުރުމަށްފަހު ދޫކޮށްލައިފިއެވެ.

އިދިކޮޅުން ކުރިއަށްގެންދިޔަ މުޒާހަރާގެ ތެރެއިން ޖުމުލަ 8 މީހުން ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެންދިޔައިރު، އެ ހުރިހާ އެންމެންވެސް ވަނީ ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ) ގެ ގައިޑްލައިނާ ޚިލާފުވެފައިވާތީ 1000 ރުފިޔާއިން ޖޫރިމަނާކޮށްފައެވެ.

އަންގާރަ ދުވަހުގެ ހަވީރު ކުރިއަށްގެންދިޔަ އިހުތިޖާޖުގައި ހައްޔަރު ކުރި މީހުންގެ ތެރޭގައި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ކުރީގެ ދެ މެމްބަރަކު ހިމެނެއެވެ. އެއީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ހޯރަފުށީ ދާއިރާގެ ކުރީގެ މެމްބަރު މުހައްމަދު އިސްމާއީލާއި ހުޅުދޫ ދާއިރާގެ ކުރީގެ މެމްބަރު މުހައްމަދު ޝާހިދެވެ.

އިދިކޮޅު ކޯލިޝަނުން އަންނަނީ ސަރުކާރާ ދެކޮޅަށް ސިލްސިލާ ގޮތެއްގައި މާލޭގައި މުޒާހަރާ ކުރަމުންނެވެ. މިގޮތުން ކޮންމެ ހަފްތާ ބަންދެއްގައި އިދިކޮޅުން މީހުން ނިކުމެ ސަރުކާރާ ދެކޮށް އަޑުއުފުލަމުން ދެއެވެ.

ސިލްސިލާގޮތެއްގައި އިދިކޮޅުން މުޒާހަރާކުރަމުން ގެންދާއިރު، މާލޭގައި ކޮވިޑް 19ގެ ސަބަބުން ހާލަތު ގޯސްވެ، އެޗްޕީއޭއިން ވަނީ މާލެ ސަރަހައްދުގައި އަޅާފައިވާ ފިޔަވަޅުތައް ވަރުގަދަކޮށްފައެވެ. އެގޮތުން އެއްފަހަރާ 5 މީހުންނަށްވުރެ ގިނަ މީހުން އެއްވެ އުޅުން އެޗްޕީއޭއިން ވަނީ މަނާކޮށްފައެވެ.

އެޗްޕީއޭގެ ގައިޑްލައިނާ ޚިލާފަށް، އާންމުންގެ ސިއްހަތަށް ނުރައްކާ ވާނޭހެން އަމަލުތައް ބަހައްޓާ ފަރާތްތަކާއިމެދު ޤާނޫނީ ފިޔަވަޅު އަޅާނެކަމަށް މީގެ ކުރިންވެސް ފުލުހުން އަންގާފައިވެއެވެ. އަދި އިދިކޮޅު މުޒާހަރާތަކާގުޅިގެން ފުލުހުން ބުނީ، މި އެއްވުންތަކަކީ އެޗްޕީއޭގެ ގައިޑްލައިނާއި ސުލްހަވެރިކަމާއެކު އެއްވެ އުޅުމުގެ ޤާނޫނާވެސް ޚިލާފަށް ބާއްވަމުން އަންނަ އެއްވުންތަކެއް ކަމުގައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ޒަމްޢަތު އަޙްމަދު ވަހީދު
0%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
0%
އުފާ ވެއްޖެ
0%
ދެރަ ވެއްޖެ
0%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
0%
މޮޔަވެއްޖެ
0%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް
raajjemv logo

All rights reserved