އިދިކޮޅު އިހުތިޖާޖުގައި މީހުން ހައްޔަރު ކުރުން
އިދިކޮޅު އިހުތިޖާޖުގައި ފަސް މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި
 
ހައްޔަރު ކުރި މީހުންގެ ތެރޭގައި މަޖިލީހުގެ ކުރީގެ ދެ މެންބަރުން ހިމެނޭ
 
އިދިކޮޅު ކޯލިޝަނުން އަންނަނީ ސަރުކާރާ ދެކޮޅަށް ސިލްސިލާ ގޮތެއްގައި މާލޭގައި އިހުތިޖާޖުކުރަމުން
ކ. މާލެ |
ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅުތަކާއި ހިލާފަށް އިދިކޮޅު ކޯލިޝަނުން ބޭއްވި މުޒާހަރާގެ ތެރެއިން
ރާއްޖެއެމްވީ

އިދިކޮޅު ޕީޕީއެމް އަދި ޕީއެންސީން ކުރިއަށްގެންދިޔަ އިހުތިޖާޖުގައި މިހާތަނަށް 5 މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފައިވާކަމަށް ފުލުހުން ބުނެފިއެވެ.

އަންގާރަ ދުވަހުގެ ހަވީރު ކުރިއަށްގެންދިޔަ އިހުތިޖާޖުގައި ހައްޔަރު ކުރި މީހުންގެ ތެރޭގައި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ކުރީގެ ދެ މެމްބަރަކު ހިމެނެއެވެ. އެއީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ހޯރަފުށީ ދާއިރާގެ ކުރީގެ މެމްބަރު މުހައްމަދު އިސްމާއީލާއި ހުޅުދޫ ދާއިރާގެ ކުރީގެ މެމްބަރު މުހައްމަދު ޝާހިދެވެ.

އިދިކޮޅު ކޯލިޝަނުން އަންނަނީ ސަރުކާރާ ދެކޮޅަށް ސިލްސިލާ ގޮތެއްގައި މާލޭގައި އިހުތިޖާޖުކުރަމުންނެވެ. މިގޮތުން ކޮންމެ ހަފްތާ ބަންދެއްގައި އިދިކޮޅުން މީހުން ނިކުމެ ސާރުކާރާ ދެކޮށް އަޑުއުފުލަމުން ދެއެވެ. މިދިޔަ ހުކުރު ދުވަހު ކުރިއަށް ގެންދިޔަ އިހުތިޖާޖުގައިވެސް 25 މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފައިވެއެވެ.

މި އިހުތިޖާޖުތަކުގައި ހައްޔަރުކުރާ މީހުން އެޗްޕީއޭ ގައިޑްލައިނާ ޚިލާފުވެފައިވުމުން، 1000 ރުފިޔާއިން ޖޫރިމަނާ ކުރުމަށްފަހު، ފުލުހުން ގެންދަނީ ދޫކޮށްލަމުންނެވެ.

ކޮވިޑް 19އާއި ގުޅިގެން މާލޭގެ ހާލަތު ގޯސްވެފައިވާތީ އެޗްޕީއޭއިން ވަނީ މާލެ ސަރަހައްދުގައި އަޅާފައިވާ ފިޔަވަޅުތައް ވަރުގަދަކޮށްފައެވެ. އެގޮތުން އެއްފަހަރާ 5 މީހުންނަށްވުރެ ގިނަ މީހުން އެއްވެ އުޅުން އެޗްޕީއޭއިން ވަނީ މަނާކޮށްފައެވެ. އެޗްޕީއޭގެ ގައިޑްލައިނާ ޚިލާފަށް، އާންމުންގެ ސިއްހަތަށް ނުރައްކާ ވާނޭހެން އަމަލުތައް ބަހައްޓާ ފަރާތްތަކާއިމެދު ޤާނޫނީ ފިޔަވަޅު އަޅާނެކަމަށް މީގެ ކުރިންވެސް ފުލުހުން އަންގާފައިވެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ޒަމްޢަތު އަޙްމަދު ވަހީދު
0%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
0%
އުފާ ވެއްޖެ
0%
ދެރަ ވެއްޖެ
0%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
0%
މޮޔަވެއްޖެ
0%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް
raajjemv logo

All rights reserved