ކ. މާލެ
|
10 މާރޗް 2021 | ބުދަ 21:32
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ރަސްމީ ދަތުރުފުޅެއްގައި ޔޫ.އޭ.އީއަށް ފުރާވަޑައިގަތުން
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ރަސްމީ ދަތުރުފުޅެއްގައި ޔޫ.އޭ.އީއަށް ފުރާވަޑައިގަތުން
ރައީސް އޮފީސް
ރައީސުލްޖުމްހޫރިޔާގެ ރަސްމީދަތުރުފުޅު
އަންނަ ހަފްތާގައި ރައީސް ގަތަރު އަދި ބަންގްލަދޭޝަށް ވަޑައިގަންނަވަނީ
 
ރައީސް ބަންގްލަދޭޝަށް ވަޑައިގަންނަވަނީ މި މަހު 17ގައި
 
ރައީސް ގަތަރަށް ވަޑައިގަންނަވަނީ މި މަހު 14ގައި

އަންނަ ހަފްތާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ރަސްމީ ދަތުރުފުޅެއްގައި ގަތަރާއި ބަންގްލަދޭޝަށް ވަޑައިގަންނަވާނެކަމަށް ރައީސް އޮފީހުން ބުނެފިއެވެ.

ރައީސް އޮފީހުގެ ތަރުޖަމާން މަބްރޫކް އަޒީޒް ކުރެއްވި ޓުވީޓެއްގައި ވިދާޅުވީ އަންނަ އާދިއްތަ ދުވަހު ރައީސް ގަތަރަށް ފުރާވަޑައިގަންނަވާނެ ކަމަށެވެ. ރައީސްގެ އެ ދަތުރުފުޅަކީ ދެ ގައުމުގެ ހާރިޖީގުޅުން އަލުން އިޔާދަކުރެއްވުމާ ގުޅޭ މަޝްވަރާތައް ކުރެއްވުމަށް ކުރައްވާ ދަތުރުފުޅެއްކަމަށް ބުނެފައިވެއެވެ.

މީގެ އިތުރަށް އަންނަ ބުދަ ދުވަހު ރައީސް ބަންގްލަދޭޝަށް ފުރާވަޑައިގަންނަވާނެކަމަށާއި އެ ދަތުރުފުޅަކީ އެ ގައުމުގެ ފުރަތަމަ ރައީސް ޝައިހު މުޖީބުއްރަހްމާނަށް 100 އަހަރު ފުރުން ފާހަގަކުރުމަށް ބާއްވާ ރަސްމިޔާތުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވަން ކުރައްވާ ދަތުރުފުޅެއްކަމަށްވެސް ބުނެފައިވެއެވެ.

Advertisement

ރައީސް ސޯލިހު މި އަންނަ ހަފްތާގައި ދެ ގައުމަކަށް ދަތުރުކުރައްވަން ނިންމާފައިވާއިރު މިއީ ކޮވިޑް-19އާ ގުޅިގެން ރާއްޖޭގެ ބޯޑަރު ބަންދުކުރުމަށް ފަހު އަލުން ހުޅުވާލި ފަހުން އެމަނިކުފާނު ކުރައްވާ ދެވަނަ ދަތުރުފުޅެވެ. ބޯޑަރު ހުޅުވިފަހުން އެމަނިކުފާނު ވަނީ ނުރަސްމީ ދަތުރުފުޅެއްގައި ދެ ދުވަހަށް ދުބާއީއަށް ވަޑައިގެންފައެވެ.

ރައީސް ސޯލިހު އަންނަ ބުދަ ދުވަހު ބަންގްލަދޭޝަށް ވަޑައިގަންނަވާއިރު މިދިޔަ ހޯމަ ދުވަހު ފޮރިން މިނިސްޓަރ އަބްދުﷲ ޝާހިދުވެސް ވަނީ އެގައުމަށް ފުރާވަޑައިގެންފައެވެ. ދެ ދުވަހުގެ އެ ދަތުރުފުޅަކީ ބަންގްލަދޭޝްގެ މިނިސްޓަރ އޮފް ފޮރިން އެފެއަރޒް ޑރ. އޭ. ކޭ. އަބްދުލް މޮމެންގެ ދަޢުވަތަކަށް ކުރައްވާ ރަސްމީ ދަތުރުފުޅެކެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ޒަމްޢަތު އަޙްމަދު ވަހީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް
ގުޅުންހުރި
އިންތިޚާބު އެއްބުރުން ކާމިޔާބުކުރުމަށް ކުރާ މަސައްކަތުގައި ސީލްކޮށް، ތައްގަނޑު ޖަހާނީ އައްޑޫ ސިޓީން - ރައީސް
ޖަޒީރާ ރާއްޖެ އުފާވެރި އަމާންރާއްޖެއަށް ރާއްޖޭގެ ސިޔާސީ މަސްރަހުގެ އެންމެ ތަޖުރިބާކާރު ކެންޑިޑޭޓު އެންމެ ތަޖުރިބާކާރު ރަނިންމޭޓު އިބޫއަސްލަމް
ފިނޭގައި ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ މައްސަލަ ހައްލުކޮށް، މަގުތައް ޒަމާނީ ފެންވަރަކަށް ހަދާނަން – ރައީސް
ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ ފަށާއިރު ޕްރޮގްރާމްގެ ޚާއްސަ މެހެމާނަކަށް، ރައީސް ސާލިހު!
ރައީސް ޞާލިހުގެ "ހެޔޮވެރިކަން" ސިޔާސަތު އިޢުލާންކޮށްފި  
ކުރީ ސަރުކާރުން ދައުލަތަށް ލިބުނު އެއްޗެއްވިއްޔާ އެ ޚަރަދު ކުރީ ރައްޔިތުން ޖަލުގައި ބައިތިއްބަން - ރައީސް
މާޅޮހަށް ވެސް ރައީސްގެ ގިނަ ވައުދުފުޅުތަކެއް - ސިޓީ ހޮޓަލަކާއި ޕިކްނިކް އައިލެންޑެއް ވެސް
ވާދަވެރިންނަށް ރައީސްގެ ރައްދު - "އެންމެންވެސް ތިބީ ޓެސްޓްކޮށްފައި، ފަސޭހައިގައި ކަންކަން ކޮށްނުދެވުނު ބަޔަކަށް ދެންވެސް ކަންކަން ކޮށެއްނުދެވޭނެ"